Thứ Bảy, 31 tháng 10, 2009

BÃO MIRINAE- BỨC THƯ THỨ 5

Hà Nội 8:54 AM ngày 01-11-2009

   Kính gửi các bạn. Tôi vẫn tiếp tục dùng SYT để điều khiển bão MIRINAE không đổ bộ vào Việt Nam. Có 2 khả năng:

1)      Bão MIRINAE trở thành vùng áp thấp trước khi vào Việt Nam

2)      MIRINAE sẽ đi theo hướng Tây Nam và không vào Việt Nam

Tóm lại tôi vẫn khẳng định Bão MIRINAE sẽ không vào Việt Nam

Kính thư

Đỗ Xuân Thọ

1 nhận xét: