Chủ Nhật, 1 tháng 11, 2009

Cảm ơn Tâm Vũ Trụ thiêng liêng, Người vừa làm cho con tìm ra một quy luật phổ quát tuyệt vời!!! Hỡi các bạn, Thọ vẫn khẳng định bão MIRINAE sẽ biến thành một áp thâp trước khi vào Việt Nam!!! TVT đã quyết định như thế

1 nhận xét: