Thứ Tư, 21 tháng 10, 2009

Mặc dù chưa khống chế được LUPIT hoàn toàn bằng SYT nhưng Thọ quyết tâm không để tâm bão LUPIT vào đảo Lu dông. Thọ đang cố gắng đưa nó lên phía Tây Bắc

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét