Thứ Bảy, 31 tháng 10, 2009

BÃO MIRINAE- BỨC THƯ THỨ 4

Hà Nội, 0:05AM  ngày 1-11-2009

    Cách đây một khoảng một tiếng, tôi dùng sóng ý thức (SYT) thâm nhập thành công vào lân cận số 3 của Tâm Vũ Trụ. Ngay lập tức Người gửi SYT tức thời đến phần hồn của bão MIRINAE báo cho “nàng” biết tình yêu khủng khiếp của tôi đối với MIRINAE và lời khuyên “nàng” thôi “giận hờn” (tan đi) trước khi vào Việt Nam. Tôi tin MIRINAE không thể cưỡng lại được tình yêu của tôi.

    Tôi khẳng định rằng MIRINAE sẽ tan ở biển Đông trước khi vào Việt Nam.

    Kính thư

   Đỗ Xuân Thọ

1 nhận xét: