Thứ Ba, 13 tháng 10, 2009

Lạy TVT thiêng liêng!!! Không có ai ở VN bắt nạt hoặc khinh bỉ con cả! Con chỉ hơi buồn thôi! Xin Người đừng nổi giận. Tất cả đã đúng với các quy luật phổ quát nhất của Vũ Trụ...Con thương những nô lệ tự giác của Einstein, Jêsu, Như Lai và Mác...Họ đã thua Người thảm hại rồi. Cơn bão số 10 đã không vào VN.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét