Thứ Sáu, 30 tháng 10, 2009

Hà Nội 5:52AM ngày 31-10-2009 Tôi đã thoát ra khỏi bóng tối của sự hiếu thắng để gửi đoạn mã :" BÃO MIRINAE KHÔNG ĐỔ BỘ VÀO VIỆT NAM" đến Tâm Vũ Trụ thiêng liêng và liên tục làm "tươi" bởi thuật toán ĐXT. Tôi tin tưởng tuyệt đối vào chiến thắng. Các bạn hãy ủng hộ Thọ nhé.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét