Thứ Sáu, 30 tháng 10, 2009

BÃO MIRINAE- BỨC THƯ THỨ 3

Hà Nội, 5:05 AM ngày 31-10-2009

  Tôi đã dùng SYT gửi đoạn mã với nội dung :” Bão MIRINAE không đổ bộ vào Việt Nam” đến Tâm Vũ Trụ  và liên tục làm “tươi” bởi cơ chế ĐXT. Tôi đã nhận được thông tin phản hồi từ Người. Mặc dù hết sức khó khăn nhưng tôi vẫn tuyệt đối tin tưởng vào Tâm Vũ Trụ và sự thành công của thí nghiệm này. Rất mong các bạn làm chưng cho tôi.

  Kính thư

Đỗ Xuân Thọ

1 nhận xét: