Thứ Sáu, 22 tháng 8, 2014

THƯ GỬI BỘ CHÍNH TRỊ VÀ BCH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

THƯ GỬI BỘ CHÍNH TRỊ VÀ BCH TRUNG ƯƠNG
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Kính gửi : -Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng
-Bộ Chính Trị ĐCSVN
- Ban chấp hành Trung Ương ĐCSVN
Tôi tên là: Đỗ Xuân Thọ
Đảng viên 41 năm tuổi Đảng (được kết nạp Đảng ngay trên mâm pháo ở chiến trường Quảng Trị năm 1972), tiến sĩ cơ học ứng dụng công tác tại Viện Khoa học và Công nghệ Giao thông Vận tải. Người quằn quại và đau đáu để nghĩ làm sao dân tộc Việt Nam hùng mạnh.
Bố tôi - ông Đỗ Văn Tỵ được kết nạp Đảng Cộng Sản Đông Dương năm 1939, là nơi nuôi dưỡng các lãnh tụ tiền khởi nghĩa: Hoàng Văn Thụ, Trường Chinh, Hoàng Quốc Việt, Trần Đăng Ninh…v.v…
Sau 84 năm, Đảng Cộng Sản Việt Nam đã làm được gì?
Cái ước nguyện ghê gớm nhất của Hồ Chí Minh là: “Ai cũng có cơm ăn, ai cũng có áo mặc, ai cũng được học hành” thì ngay ở Thủ đô Hà Nội này vẫn có người đất bựa và mù chữ.
Tôi không nói dài… cả thế giới này chỉ còn 5 nước cộng sản!!!
Tôi đã chứng minh những sai lầm ở mức độ các tiên đề của Chủ nghĩa Mác-Lênin ở các bài viết: Thư gửi con trai út (Dân luận); Hồ Chí Minh báo mộng (Dân luận).
Khát vọng cháy bỏng của tôi là Việt Nam phải hùng mạnh như Hàn Quốc, Singapore…, những đất nước cùng vạch xuất phát.
Vì sao chúng ta không hùng mạnh như họ???
Vì cái thể chế độc Đảng, độc tài của chúng ta thối nát hơn Hàn Quốc, Singapore…
Đơn giản chúng ta muốn bằng Hàn Quốc thì Thể chế phải như Hàn Quốc !!!!
Một thể chế DÂN CHỦ - ĐA ĐẢNG - TAM QUYỀN PHÂN LẬP - TỰ DO BÁO CHÍ… như thể chế tuyệt vời của Mỹ.
Có 3 cách để tạo nên một thể chế như vậy:
1. “MÙA XUÂN Ả RẬP”: Vận động toàn dân nổi dậy làm cách mạng như cách mạng Tháng 8 năm 1945 của Nguyễn Ái Quốc để lật đổ cái chế độ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA thối nát này. Phương án này sẽ rất dễ xảy ra nội chiến.
2. “ĐÁNH THẲNG VÀO CUNG TƯỚNG” hay phương án “BÔ RÍT ENXIN” tức là dùng CỤC 2 của Bộ Quốc phòng và CỤC 5 của Bộ Công an cùng với CIA, MI6, MOSSAD… và các cơ quan tình báo của Nhật, Hàn Quốc, Đức để tạo ra một ENXIN Việt Nam trong Bộ Chính trị Đảng Cộng Sản Việt Nam làm nên một cuộc lật đổ CHỦ NGHĨA XÃ HỘI ở Việt Nam và xây dựng một chế độ dân chủ đa đảng như nước Nga.
3. “PHƯƠNG ÁN CỦA PHẬT”, Đảng Cộng Sản Việt Nam tự tách ra làm 3 đảng:
a. Đảng Cộng Sản Việt Nam (Nguyễn Phú Trọng làm Chủ tịch Đảng)
b. Đảng Cộng Hòa (Nguyễn Tấn Dũng làm Chủ tịch Đảng. Cương lĩnh và Điều lệ của Đảng lấy nguyên như Đảng Cộng Hòa của nước Mỹ về sửa đổi cho phù hợp với Việt Nam).
c. Đảng Dân Chủ (Nguyễn Thiện Nhân làm Chủ tịch Đảng. Cương lĩnh và Điều lệ của Đảng lấy nguyên như Đảng Dân Chủ của nước Mỹ về sửa đổi cho phù hợp với Việt Nam).
Đây là phương án mà tôi đã nghiền ngẫm đến kiệt cùng trong những buổi Thiền - Toán.
Hãy nhìn thẳng vào sự thật!!!
Tôi mong rằng toàn bộ BCH Trung ương Đảng Cộng Sản ViệtNam và Bộ Chính trị hiểu rằng:
CHỈ CÓ MỘT THỂ CHẾ DÂN CHỦ ĐA ĐẢNG – TAM QUYỀN PHÂN LẬP MỚI LÀM VIỆT NAM NGẨNG ĐẦU LÊN VÀ SÁNH VAI VỚI HÀN QUỐC, NHẬT BẢN… ĐÂY LÀ QUY LUẬT CỦA KHÁCH QUAN, LÀ CỦA VŨ TRỤ, LÀ CỦA THƯỢNG ĐẾ.
Tôi mong rằng Đảng Cộng Sản Việt Nam hãy thực hiện theoPHƯƠNG ÁN 3. Tức là phương án Phật.
Tôi gửi bức thư này đến Văn phòng Trung ương Đảng theo địa chỉ Email của Văn phòng Trung ương vì chân tôi bị gãy hai lần nên không thể mang đến tận nơi. Vì sự an toàn cá nhân tôi phải công bố đồng thời bức thư này lên mạng Facebook và Blog cá nhân của tôi.
Hà Nội, ngày 23 tháng 8 năm 2014
Người viết
ĐỖ XUÂN THỌ
Tái Bút
CÁI SAI LẦM CHẾT NGƯỜI CỦA CN M-L LÀ CÔNG TÁC TUYỂN CÁN BỘ !!!! 
Hồ Chí Minh, Võ Nguyên Giáp, Trường Chinh...Tất cả các vị TIỀN KHỞI NGHĨA tiếp thu CN M-L về đều là con Đại Địa Chủ, Đại Tư Sản, Đại Trí Thức !
CN M-L khẳng định giai cắp CÔNG NHÂN là tiến bộ nhất. 
Mao Trạch Đông khẳng định GIAI CẤP BẦN CỐ NÔNG là tiến bộ nhất ! 
Do đó CÁN BỘ LÃNH ĐẠO PHẢI XUẤT PHÁT TỪ CÔNG NÔNG 
Trải qua các cuộc " Trí, Phú, Địa, Hào, Đào Tận Gốc Trốc Tận Rễ", Cải Cách Ruộng Đất, Nhân Van Giai Phẩm, Cải Tạo Công Thương Nghiệp....Đấu tranh Giai Cấp ghê gớm...
Sau 84 năm, Bộ Chính Trị và Trung ương ĐCSVN và TQ TOÀN LÀ BỌN BẦN CỐ NÔNG !!!!
Họ đánh nhau giỏi ! Công Nhận ! Nhưng họ KHÔNG ĐỦ TRÍ THÔNG MINH ĐỂ XÂY DỰNG ĐẤT NƯỚC VN HÙNG MẠNH !!! Tầm nhìn của họ là NÔNG THÔN MỚI, CÁNH ĐỒNG MẪU LƠN ! Họ không hiểu rằng chỉ cần Việt Nam xây dựng được một hãng như hãng SAM SUNG của Hàn Quốc thì tiền thuế họ thu được sẽ gấp 1000 lần tiền thu được TỪ CÁNH ĐỒNG MẪU LỚN...
THƯA CÁC NGÀI ỦY VIÊN BỘ CHÍNH TRỊ ĐCSVN, CÁI GENE DI TRUYỀN NÓ GHÊ GỚM VÔ CÙNG !!! CHÍNH VÌ THẾ NÓ BỊ ĐẬP CHẾT Ở LIÊN XỐ TRƯỚC ĐÂY
Các vị cứ nói đãi môi rằng : 
- HIỀN TÀI LÀ NGUYÊN KHÍ CỦA QUỐC GIA 
NHƯNG MỘT THẰNG VUA NGU, MỘT THẰNG BỘ TRƯỞNG NGU NÓ CHỈ CẦN BỌN TAY CHÂN NGU HƠN NÓ !!!
HIỀN TÀI RA NƯỚC NGOÀI HẾT VÌ LŨ BỘ TRƯỞNG VN TOÀN XUẤT THÂN TỪ BẦN CỐ NÔNG

Thứ Ba, 12 tháng 8, 2014

ĐỘNG CƠ VĨNH CỬU


BUỔI THIỀN - TOÁN SÁNG 11/8/2014 TRÊN ĐÊ LA THÀNH HÀ NỘI
Không có động cơ VĨNH CỬU ư? Hả các đệ tử của Niu-ton, Einstein ?????
Chúng mày là một lũ Ngu Xuẩn !!!
Đỗ Xuân Thọ đã chứng minh được một định lý là : 
MỌI ĐỐI TƯỢNG ĐỀU LUÔN LUÔN VẬN ĐỘNG TRONG VŨ TRỤ ĐỖ XUÂN THỌ
Xin đăng :
Định nghĩa 1 :
Vũ trụ là một lớp V tất cả các đối tượng x sao cho x=x:
V= { x | x = x }.
Định nghĩa 1 nói lên quan niệm của chúng ta về vũ trụ, đó là một lớp các đối tượng sao cho « nó » là « nó » và ngược lại bất cứ một cái gì mà « nó » là « nó » thì nó sẽ thuộc vũ trụ V.
Như sau này chúng ta sẽ thấy, các đối tượng trong Vũ trụ không phải chỉ là những đối tượng rời rạc nằm cạnh nhau mà giữa chúng có những mối liên hệ chằng chịt và chính những mối liên hệ này đã liên kết các đối tượng khác nhau, thậm chí tưởng chừng đối nghich nhau trong Vũ trụ để tạo nên một Vũ trụ hiện tồn.
Cũng theo định nghĩa 1, ta thấy Vũ trụ của thiên văn học chỉ là một phần của Vũ trụ vừa được định nghĩa. Vũ trụ của thiên văn học không chứa hồn của một làn điệu dân ca Quan họ Bắc Ninh (với tư cách là một đối tượng) chẳng hạn…
Định lý 1
Giữa hai đối tượng bất kỳ bao giờ cũng tồn tại ít nhất một mối liên hệ
CM: Giả sử A và B là hai đối tượng bất kỳ, V là vũ trụ. Vì A=A nên A thuộc V, vì B=B nên B thuộc V . Khi đó mối liên hệ “A và B cùng thuộc vũ trụ V” hiển nhiên là một trong các mối liên hệ giữa A và B => đ.p.c.m
Định lý này thật ra là nguyên lý về mối liên hệ phổ biến mà Hêghen đã đề cập nhưng chưa được chứng minh chặt chẽ. Nó được Hêghen xem như một tiên đề.
Từ nay, khi nói đến một đối tượng ta phải hiểu nó cùng với tập hợp các mối liên hệ của nó với các đối tượng khác. Đôi khi để nhấn mạnh ta sẽ gọi là đối tượng đầy đủ.
Định lý 2:
Vũ Trụ V là vô cùng theo mọi phương
CM: Giả sử H là một hệ quy chiếu có gốc O tuỳ ý thuộc vũ trụ V và các trục Oxi , với i thuộc tập các chỉ số C tuỳ ý (C có thể là tập có vô hạn phần tử). Các trụ Oxi là những đường thẳng, làm thành các trục số của tập số thực R. (Sự tồn tại một hệ quy chiếu như thế, trong vật lý có thể còn tranh cãi nhưng trong vũ trụ V của chúng ta , vũ trụ bao gồm cả vật chất và ý thức, là điều hiển nhiên. Ví dụ hệ quy chiếu đó tồn tại ngay trong tư duy của ta chẳng hạn) Ta sẽ chứng minh bằng phản chứng. Giả sử tồn tại một chỉ số j thuộc C sao cho Vũ Trụ V hữu hạn trên trục Oxj. Không giảm tổng quát ta giả sử nó hữu hạn ở phần dương của Oxj (Nếu hữu hạn ở phần âm CM tương tự). Khi đó tồn tại một số thưc A để sao cho mọi đối tượng của V đều có toạ độ theo phương Oxj đều nhỏ hơn hay bằng A. Chọn điểm M có tất cả các toạ độ khác bằng 0 trừ toạ độ trên Oxj là bằng A+1. Rõ ràng A+1>A và M=M nên điểm M (với tư cách là một đối tượng) thuộc vũ trụ V (theo định nghĩa vũ trụ). Sự vô lý này chứng tỏ V vô hạn trên Oxj suy ra không tồn tại một chỉ số i nào thuộc C để vũ trụ V hữu hạn theo phương Oxi => điều phải chứng minh.
Chú ý: Việc chọn các trục tọa độ là đường thẳng chỉ là một trong vô hạn cách chọn để nhấn mạnh và làm dễ hiểu cho độc giả. Các trục tọa độ của hệ quy chiếu H có thể là bất cứ cái gì: đường cong, một sợi tư duy thậm chí chỉ là một ước mơ… trong đầu của một người nào đó (ở Trái Đất hoặc ngoài Trái Đất).
Như vậy ta đã chứng minh được một định lý vô cùng quan trọng. Từ định lý 2 ta thấy Vũ Trụ V của chúng ta khác xa với Vũ Trụ hiểu theo nghĩa A.Einstein
Đến đây ta đưa ra một định lý rất quan trọng.
Định lý 3
Vũ trụ là duy nhất
CM: Giả sử V1và V2 là hai Vũ trụ khác nhau. Khi đó với đối tượng d bất kỳ thuộc V1 thì suy ra d=d do V1 là vũ trụ. Mặt khác vì d = d nên d thuộc V2 vì V2 cũng là vũ trụ. Suy ra V1 được chứa trong V2 (1). Ngược lại với đối tượng d bất kỳ thuộc V2 thì d =d do V2 là vũ trụ. Mặt khác vì d = d nên d thuộc V1 vì V1 cũng là vũ trụ. Suy ra V2 được chứa trong V1 (2). Từ (1) và (2) suy ra V1 trùng với V2. Suy ra đ.p.c.m.
Định lý 3 khẳng định Vũ trụ của chúng ta là duy nhất, không có Vũ trụ thứ hai.
Định lý Vận Động
Mọi đối tượng trong Vũ trụ đều luôn luôn vận động.
CM: Theo định lý 2: Vũ trụ V là vô cùng theo mọi phương. Ta chọn phương w: "Các đối tượng luôn luôn vận động" theo phương w của vũ trụ V là vô hạn. Điều này chứng tỏ có vô số các đối tượng luôn luôn vận động. Gọi Đ là tập hợp tất cả những đối tượng luôn luôn vận động của Vũ trụ V
Bây giờ giả sử tồn tại một đối tượng A thuộc V và A không vận động. Vì Đ khác trống nên theo tiên đề chọn (chương 0), ta luôn chọn được một đối tượng B thuộc Đ. Theo định lý 1, giữa A và B luôn có ít nhất một mối liên hệ .
Ta lại áp dụng định lý 2 một lần nữa bằng cách xây dựng phương z như sau: z là phương mà: "Các mối liên hệ trong vũ trụ V giữa A và B luôn luôn vận động". Theo định lý 2, z vô hạn. Gọi H là tập các mối liên hệ giữa A và B luôn luôn vận động. Do tập H khác trống, theo tiên đề chọn, ta chọn được mối liên hệ f.
Vì f luôn luôn vận động. Theo khái niệm đối tượng, đối tượng, A là A và tập hợp tất cả những mối liên hệ của A với mọi đối tượng trong Vũ Trụ V (trong đó có mối liên hệ f). Suy ra A luôn luôn vận động. Suy ra điều phải chứng minh.
Hết đăng

Do đó VŨ TRỤ ĐỖ XUÂN THỌ LÀ MỘT ĐỘNG CƠ VĨNH CỬU !!!! Tồn tại trên HIỆN HỮU trên cõi này !!! Hãy phản bác đi !!! Hãy tranh luận đi !!! Thọ chấp nhận tất !!!!
( Xem Đỗ Xuân Thọ - Tâm Vũ Trụ NXB Họ Đỗ Việt Nam )

Chủ Nhật, 20 tháng 4, 2014

SÓNG Ý THỨC ( Tuyển tập truyện ngắn)

Đỗ Xuân Thọ


SÓNG Ý THỨC
(TUYỂN TẬP TRUYỆN NGẮN)Hà Nội - 2014
                                                                          MỞ ĐẦU

Những truyện ngắn này là những bài viết để “xả” stress khi tôi đang chế tạo bộ lọc sóng ý thức (BLSYT).
Tôi không phải là nhà văn mà là nhà toán học, mặc dù rất yêu văn học. Tôi thích viết những truyện ngắn dưới giọng văn như những sóng ý thức tràn vào nhoàng chớp trong đầu tôi.
Tôi muốn viết những truyện cực ngắn như một bài giải càng ngắn gọn càng tốt cho một bài toán khó…
Ôi! Tôi biết ơn cô giáo dạy văn của tôi, cô Phạm Thị Nhiễu ở trường Long Châu Sa… Ôi! Tôi biết ơn thầy Mai Thúc Ngỗi, thầy dạy giải tích của tôi. Họ, những người thầy của tôi đã cho tôi hiểu vẻ đẹp của văn học lồng trong toán học, triết học lồng trong toán học, âm nhạc lồng trong toán học…
Những truyện ngắn này có lẽ còn lâu mới được xuất bản nên tôi chỉ viết cho những người bạn thân thiết nhất của tôi đọc.
Chân lý tuyệt đối, niềm tin vĩnh hằng, hạnh phúc tuyệt đỉnh…v.v là những thứ được bàn trong tập sách mỏng này. Nếu có một điều gì làm cho bạn không vừa ý thì hãy bỏ qua.
Các bạn nên nhớ rằng nếu BLSYT mà thành công thì nó còn mạnh mẽ và ghê gớm hơn rất nhiều lần những điều tôi viết ra ở đây.
Những truyện ngắn này đã được tác giả đăng trên facebook và blog theo đường link dưới đây:
Tác giả xin chân thành cảm ơn Luật sư Nguyễn Trần Bạt, TS. Đỗ Hữu Thắng đã tài trợ cho tiền in ấn.

Hà Nội, ngày 05 tháng 01 năm 2014
Đỗ Xuân Thọ
TRUYỆN NGẮN ĐỖ XUÂN THỌ: KHÁT VỌNG MÃNH LIỆT VỀ MỘT NỀN DÂN CHỦ
Trước kia Hồ Chí Minh dùng những bài vè dễ hiểu để tuyên truyền cách mạng dân chủ nhân dân phản đế phản phong, thì nay TS Đỗ Xuân Thọ dùng thể văn hiện thực kỳ ảo độc đáo của mình để truyền đạt cảm hứng về một xã hội ĐÂN CHỦ-ĐA ĐẢNG-TAM QUYỀN PHÂN LẬP trong sự kết nối với học thuyết TÂM VŨ TRỤ của ông. 
Truyện ngắn của TS Đỗ Xuân Thọ là những tác phẩm hậu hiện đại, pha trộn lắp ghép giữa ảo và thực, giữa triết và đời, giữa hoang đường và hiện thực, giữa huyền thoại và kỹ thuật, giữa Phật và công an, giữa những đứa con mang hy vọng có tầm vũ trụ và bọn lưu manh, côn đồ, đề đóm mang khát vọng ngắn bằng một gang tay. 
Mỗi truyện của TS Đỗ Xuân Thọ là một vở kịch hồi hộp, một pha trinh thám ly kỳ, một tuyên ngôn sâu sắc và quyết liệt, một phép lạ biến hình như thể có Đức Chúa, Đức Phật vi hành trên thế gian, không hoá thân vào những phận người nghèo khổ ăn mày ăn xin như trong truyện cổ tích, mà truyền phép lạ vào những thiết bị thô sơ gần gũi như những chiếc máy thủ công của anh Hai Lúa. Nhưng những thiết bị đó chứa đựng toàn bộ khát vọng và trí lực của người trí thức nghèo Đỗ Xuân Thọ trong những phép lạ vừa bất ngờ, vừa quen thuộc lại vừa muôn hình vạn trạng! 
Những chiếc nỏ cũ kỹ, những chiếc máy thô sơ mang tâm cảm dân tộc và thân phận của người nghèo, cũng là thân phận Đỗ Xuân Thọ, nhưng lại được Đỗ Xuân Thọ giao cho trọng trách: Mang phép lạ của Tâm Vũ Trụ, mang khát vọng dân chủ của Nhân Dân, mang quyền biến vạn năng của trí tuệ cha ông đến tận trái tim và khối óc mọi người. 
Đọc truyện của anh vừa hồi hộp, vừa buồn cười, vừa khoái chí, vừa thương...Những liên tưởng, tưởng tượng rất bất ngờ, mỗi truyện một khác, nhưng là sự kết nối có vẻ rất khiên cưỡng nhưng lại cao tay và rất hài hoà. Nhiều chất liệu, nhiều điểm nhìn, nhiều trình độ, nhiều tình huống, nhiều biến tấu, nhiều khơi gợi, nhiều đam mê bền bỉ của người trí thức tự tin chắc nịch vào suy nghĩ của mình. 
Giống như chàng Don Quixote cưỡi trên con ngựa gầy Rocinante để mơ tới Nàng Dulcinca del Toboso, Đỗ Xuân Thọ cũng cầm Thuyết Tâm Vũ trụ trên tay, mang phép lạ trong trí tưởng tượng hồn nhiên vô tận, cưỡi lên những chiếc xe cà tàng gần gũi mà bay tới những rừng núi thâm u, những hang động hiểm hóc, những xới bạc rùng rợn, những ngõ ngách đầy cạm bẫy âm mưu...như một thám tử tâm linh-khoa học-chính trị lao vào cuộc phiêu lưu mà cái đích cuối cùng của mọi cuộc tỷ thí BÁCH CHIẾN BÁCH THẮNG là: Truyền thông điệp DÂN CHỦ và NIỀM TIN VŨ TRỤ cho người đọc! —
Đạo diễn Đỗ Minh Tuấn

                                                      GIẤY CHỨNG NHẬN CÓ TIM
Đỗ Xuân Thọ
 Anh thất thểu leo lên tầng 3 tòa nhà của bộ Đại Học và Trung Học Chuyên Nghiệp. Từ sáng tới giờ anh mới có nửa cái bánh mỳ vào bụng. Năm ngoái anh đã bảo vệ thành công luận án Tiến sỹ Cơ học Ứng dụng ở trường Đại Học Bách Khoa Hà Nội. 
....
Người ta đưa về viện của anh một xuất đi thực tập sau tiến sĩ hai năm ở Nga, một xuất mà không thằng tiến sĩ nào ở viện muốn đi...vì tiền rất ít và nước Nga rất nghèo. Chúng đợi những xuất đi Pháp, đi Anh và đi Mỹ vì chúng được đi nước ngoài như đi chợ bằng tiền của bộ Giao thông Vận tải hoặc nước ngoài tài trợ không phải thi cử gì hết...Chúng đều có chức, có quyền trong viện hoặc con ông cháu cha.... Thế là anh đã xin được xuất đi Nga đó.
Vợ anh đã phải bán cái nhẫn cưới mua cho anh một chiếc radio có băng catset để ôn thi cấp tốc tiếng Nga...
Anh đã thi qua...
Nhưng đây là lần thứ 13 anh phải leo lên cái tầng 3 này để nộp các giấy chứng nhận ở nhiều bộ nhiều ngành khác nhau ... Anh gần như kiệt sức vì đạp chiếc xe đạp Thống Nhất khắp các cơ quan để xin giấy chứng nhận...
Ngày mai là hết hạn làm hồ sơ...
...
Anh bước vào phòng. Tiếp anh vẫn là hắn, một khuân mặt sắt và vô cảm. Hắn có cái trán ngắn cũn cỡn mặc dù đã cố gắng vuốt ngược mái tóc, đôi mắt ti hí và một cái cằm bạnh ra. Mặc dù đã tô điểm bằng cập kính trắng đắt tiền 0,5 diop mặt hắn vẫn như một tên đao búa.
- Chào anh, anh hổn hển nói vì vừa leo ba tầng cầu thang. Tôi đến để nôp hồ sơ ạ.
- Anh là anh Đỗ Xuân Thọ ở viện Khoa học và Công nghệ GTVT phải không? Hắn ể oải nói và cầm tập hồ sơ dầy cộm giấy tờ của anh.
Hắn xem tập giấy chứng nhận đủ thứ của anh. Mười ba chữ ký.... mười ba con dấu... Hắn nhếch mép cười...Hắn biết rằng thằng tiến sĩ dở hơi, thật thà, trung thực, suốt từ bé đến giờ làm đúng 5 điều Bác Hồ dạy cho thiếu nhi và nghèo kiết xác này đã phải vô cùng cực khổ và vô cùng ức chế với bộ máy hành chính của cái cơ chế trong Thiên đường XHCN ở Việt Nam để xin được đủ 13 cái giấy chứng nhận này. Tuy nhiên xuất đi Nga này hắn lại cho một thằng ở trường Đảng Cao Cấp rồi vì thằng này đã đút cho hắn 2 chỉ vàng dù thằng này không hề biết gì về Động lực học Công trình...
Trong khi chờ tên vụ trưởng mặt sắt xem giấy tờ anh liếc nhìn căn phòng. Trên tường treo một tờ lịch có hình một bé trai 3 tuổi kháu khỉnh giống con trai anh...Hôm nay là thứ 6 ngày 13... Trên bàn để một bản A0 copy mặt trống đồng Ngọc Lũ của Vua Hùng với ngôi sao 14 cánh ở trung tâm và những ghi chú dầy đặc về văn hóa Việt Nam của một nghiên cứu sinh nào đó đang xin đi nghiên cứu ở nước ngoài....
......
Hắn đứng dạy đi về phía anh và vỗ vai anh rồi lạnh lùng nói:
- Anh còn thiếu một giấy chứng nhận nữa
- Giấy chứng nhận gì ạ? Anh thẳng thốt kêu lên gần như tuyệt vọng. Sao ông không nói ngay một lúc từ đầu ?
- Giấy chứng nhận anh không bị điên ! Hắn nói thong thả, rít rít qua kẽ răng
....
Anh choáng váng...
Và rồi hiểu ra là hắn quyết hành mình. ...
Anh run lên, người nổi hết da gà và không biết mình đã trải qua bao nhiêu cung bậc của tình cảm: Uất hận - Vị tha - Sợ hãi - Yêu thương - Tủi thân. Anh nghĩ đến Hồ Chí Minh, đến Phật tổ Như Lai, đến Chúa Jesu, đến vợ con đang đặt hết hi vọng vào chuyến đi Nga của anh...Nhoàng chớp những sóng ý thức đó...
Anh nhìn đứa trẻ như con anh trên tờ lịch. Con anh đang chờ bố nó về dạy Toán....Người anh run lên với bao cảm xúc, với bao nỗi hờn căm chất chưa trong lòng....
- Mày có tim không ! Anh hét lên đồng thời bàn tay trái anh, bàn tay bên trái tim, bàn tay anh đã đỡ đầu đưa con trai và ru nó bằng những bài ru cả 3 miền Bắc, Trung, Nam đã phóng vào ngực trái của hăn một trảo với một lòng căm thù đã nén lài suốt 2 tháng qua...
.....
Một lỗ đen ngòm hun hút trên ngực trái của hắn xuất hiện sau cú đánh của anh ...
-Trời ! Mày không có tim thật rồi!!! Anh kinh ngạc kêu lên
Hắn cười rít lên, chói tai như tiếng bom B 52 mà anh nghe thấy ở chiến trường Quảng Trị hồi năm 1972 khi anh là bộ đội và chiến đấu trong tiểu đoàn pháo cao xạ 37 ly. Tiếng cười của hắn làm mặt trống đồng trên tờ A0 và tờ lịch có cháu bé rơi xuống sàn, ở giữa hắn và anh.....
Hắn bước lại phía anh, chân đạp lên mặt trống đồng Ngọc Lũ và đạp vào mặt cháu bé 3 năm tuổi trên quyển lịch ghi thời gian...
Rồi hắn từ từ thò tay vào cái lỗ đen ngòm trên ngực trái đó rút ra một tờ giây và đưa cho anh xem
 Anh thấy có dâu Búa-Liềm đỏ chót, chữ ký của Hồ Chí Minh còn tươi nguyên và một dòng chữ rất to cũng đỏ chót ở giữa trang :
GIẤY CHỨNG NHẬN CÓ TIM                                                                  QUY LUẬT HÀM SỐ MŨ
                                                                            Đỗ Xuân Thọ

Một buổi sáng, tôi và thằng con trưởng Hải Minh ngồi uống cà phê. Hải Minh nói:
- Trên đời này, con đã gập rất nhiều những người thầy uyên thâm, cả ta lẫn tây (không loại trừ cả bố đâu nhé hì..hì...), nhưng thầy Nguyễn Vũ Lương, hiệu trưởng khối A0 của khoa Toán trường đại học Tổng Hợp Hà Nội gây cho con ấn tượng mạnh nhất khi thầy dạy bọn con về hàm số mũ. Thầy nói thế này : “Qúa trình học của một con người có thể mô tả bởi hàm số mũ:
y = ax
ở đây a là phương pháp học còn x là thời gian học. 
Nếu a >1 thì càng học càng thông minh còn nếu a < 1 thì càng học càng ... ngu !!!” .
Cả hai bố con đều phá lên cười. Hải Minh kể tiếp:
- Sau này sang Đức học, mỗi môn thi con thường dành 1 ngày để xác định phương pháp học sau đó mới học nên các môn học của con thường khá cao.
Thấy tôi trầm ngâm im lặng đến 5 phút, Hải Minh hỏi:
- Bố đang nghĩ gì đấy ?
Tôi thở dài và trả lời :
- Bố đang nghĩ đến đất nước con ạ. Cái quy luật hàm số mũ của thầy Lương có thể áp dụng vào việc xây dựng một quốc gia, cụ thể là Việt Nam như sau: “Quá trình xây dựng Việt Nam có thể mô tả bằng một hàm mũ:
y = ax
Ở đây a là chủ thuyết xây dựng đất nước, x là thời gian xây dựng đất nước.
Nếu a > 1 (tức là chủ thuyết đúng đắn) thì càng xây càng hùng cường
Nếu a < 1 (tức là chủ thuyết sai lầm) thì càng xây càng lụi bại “Chủ thuyết để xây dựng VN hiện nay là chủ thuyết Mác-Lênin, một chủ thuyết chính bố và biết bao người khác đã chứng minh là sai lầm trên lý thuyết và thất bại thảm hại trên thực tế... Bao lời khuyên của bố và những người cực kỳ thông minh đồng thời có tâm với đất nước khuyên các nhà lãnh đạo hãy thay chủ thuyết này bằng một chủ thuyết của Mỹ, Nga, Đức, v.v... Nhưng họ không nghe....
Bố buồn lắm bởi càng xây dựng đất nước theo mô hình XHCN thì đất nước càng lụi bại
.....
Hải Minh nắm chặt tay tôi và nói:
- Nào, bố lau nước mắt đi và hãy cười lên. Thế hệ trẻ chúng con sẽ chọn được một chủ thuyết tốt để xây dựng VN hùng cường !!! 

Hà Nội, 6/6/2013
- Trời ! Cha ! Tôi kinh ngạc khi bỗng nhiên một ông già xuất hiện ngay trước mặt .Cha có phải Hồ Chí Minh không?
- Đúng, ta là Hồ Chí Minh đây, ông già nghiêm nghị trả lời. Có phải suốt mấy tuần qua con đang vật vã vì ĐCSVN ngoan cố không nghe lời góp ý của nhân dân phải không?
- Vâng, thưa cha. Con sẽ nói hết các ưu tư của con và muốn hỏi cha nhiều điều... May quá, gặp cha ở đây
Hồ Chí Minh mỉm cười, vuốt râu rồi thanh thản nói:
- Ta biết con định hỏi về vấn đề gì rồi. Đừng ngại. Trở về bên kia thế giới, ta được những thầy của một nền văn minh ngoài Trái đất và mạnh hơn nền văn minh Trái đất rất nhiều lần dạy giỗ, ta đã ngộ ra nhiều điều ...
- Thưa cha, con xin lỗi đã ngắt lời cha nhưng con nóng lòng qua muốn hỏi cha ngay. Con đã chứng minh học thuyết Mác-Lênin sai lầm từ cấp độ các tiên đề sao cha lại cùng với các đồng chí của cha mang nó vào Việt Nam ?
HCM mỉm cười độ lượng và pha chút tinh quái:
- Cha muốn kiểm tra kiến thức của con nên con hãy chưng minh cho cha một cách ngắn gọn học thuyết Mác-Leenin sai xem sao
- Thưa cha, con sẽ chứng minh một cách ngắn gọn thế này. Bất cứ học thuyết nào cũng có một số hữu hạn các tiên đề. Những tiên đề này chính là các huyệt đạo của học thuyết đó. Để chứng minh một học thuyết sai ta chỉ cần chứng minh một tiên đề của học thuyết đó sai là đủ đánh gục học thuyết đó !Học thuyết Mác-Lênin cũng như vậy, con chỉ cần chứng minh Quy luật Giá Trị Thặng Dư (xin được viết tắt như sau QLGTTD) của Mác là sai thì toàn bộ học thuyết của ông ta bị đổ nhào ! Con nói thế có đúng không thưa cha?
- Hoàn toàn chính xác! Để bác bỏ Mác chỉ cần đánh tan huyệt đạo đó- Quy luật Giá Trị Thặng Dư chứ đâu cần đọc 56 cuốn sách Mác-Leenin toàn tập, HCM mỉm cười hài lòng
- Vâng, cảm ơn cha, con xin tiếp tục. Trong quyển Tư Bản nổi tiếng của Mác, ông ta trình bầy QLGTTD mà có thể tóm tắt như sau:
T – H – T’
Trong đó T là lượng tiền mà nhà Tư Sản dùng để mua máy móc, mua nguyên vật liệu, thuê công nhân ... để làm ra một lượng hàng hóa H. Nhà Tư Sản bán lượng hàng hóa H được một lượng tiền nào đó. Sau khi nộp tiền thuế, tiền khấu hao thiết bị, tiền lương Công Nhân... nhà Tư Sản còn lại lượng tiền T’ > T. Hiệu số T’-T được Mác gọi là Giá trị Thăng Dư (GTTD).
Mác đặt câu hỏi: “Tại sao lại có tiền dôi ra (GTTD) như vậy ?” và Mác tự trả lời là :” GTTD mà nhà Tư Sản có được là do bóc lột sức lao động của Công Nhân mà có”. Từ đó Mác kêu gọi giai cấp Công Nhân vùng lên đánh đổ giai cấp Tư Sản...
Ngay sau đây con sẽ chỉ ra cái sai chết người của Mác:
Mác rút ra Quy luật GTTD khi coi LOÀI NGƯỜI CÓ TRÍ TUỆ NHƯ NHAU ! Hay nói cách khác là Mác coi loài người là các con Rô-bốt được sản xuất cùng một lò!
Thực tế đã chứng minh rằng sự phân bố trí tuệ ở loài người là không đồng đều. Trong Xã hội có người giỏi cái này, có người giỏi cái kia.
Mác đã rút ra Quy luật GTTD khi không tính đến TÀI NĂNG của nhà Tư Sản. Đó là tài năng Quản Lý, tài năng Tổ Chức, tài năng Công Nghệ ...của ông chủ Tư Sản đã góp vào một phần rất lớn để sinh ra GTTD đó. Ví dụ nhà tỷ phú Bin-ghết có tài năng Công Nghệ Thông tin và tài năng quản lý mà hàng triệu người mới có 1. Chính tài năng này đã góp chủ yếu để tạo nên GTTD chứ không phải ông ta hoàn toàn bóc lột nhân viên hãng Microsoft.
Ở Việt Nam trong dân gian cũng có câu:” Làm tớ thằng khôn còn hơn làm thầy thằng dại” hay “ Một người lo bằng kho người làm” để nói lên vai trò to lớn của trí tuệ trong việc sản xuất ra của cải vật chất !
Tóm lại Quy Luật GTTD của Mác hoàn toàn sai do đó mọi luận thuyết rút ra từ quy luật này như Đấu tranh Giai Cấp, Chuyên chính Vô Sản, Cải cách ruộng đất, Đánh tư sản, Cải tạo Công thương nghiệp..v.v.. đều vất vào sọt rác !
Thưa cha, con đã chứng minh xong
HCM gật gù, thong thả nói:
- Con chứng minh QLGTTD sai như vừa trình bầy là hoàn toàn chính xác và do vậy đã đánh gục được CN Mác-Lênin.
- Thế tại sao cha còn mang nó vào Việt Nam? Cha có biết không, chúng con phải chiến đấu vô cùng gian khổ mà cho đến nay vẫn chưa loại bỏ được nó. Bọn mafia VN dùng nó để viết Hiến Pháp, dùng nó để mê hoặc quân đội, công an, dùng nó để vơ vét tiền của của nhân dân vào túi....
- Không bàn chuyện quá khứ ! Hãy tạm khép quá khứ để hướng đến hiện tại và tương lai của Việt Nam ! Đừng bàn đến chuyện tại sao ta mang CN Mác-Leenin về VN vội ? Ta cũng như con, đang hết sức lo lắng về đất nước ! Con hãy đánh giá tình hình trong nước và ngoài nước cho ta nghe - HCM nghiêm nghị rồi nói tiếp - Ta chỉ quan tâm tới Dân tộc Việt Nam thôi ! Con hãy nói thật ngắn gon, ta sắp phải đi rồi !
- Vâng thưa cha, con sẽ nói cực ngắn gọn , ĐCSVN dựa vào 4 tầng lớp sau: Công –Nông – Binh –Trí thức. Nhưng bây giờ giai cấp Công Nhân và Nông Dân là hai giai cấp bị bần cùng hóa ghê gớm nhất do sự bóc lột thậm tệ của các Địa Chủ Đỏ (ĐCĐ), Tư Sản Đỏ (TSĐ). Ở đây con nói ĐCĐ và TSĐ để phân biệt với các nhà Địa Chủ và Tư Sản theo nghĩa thông thường, những người có tài tổ chức, tài quản lý, tài về KHCN, tài tiếp thị và có cái tâm, cái đức... Còn bọn ĐCĐ, TSĐ là những thằng cực kỳ ngu xuẩn và cực kỳ tham lam, cực kỳ độc ác. Chúng được sinh ra trong quá trình Đổi Mới. Chúng là lũ con ông, cháu cha hoặc những thằng lưu manh, chùm mafia mang tiền mua quan bán chức. Chúng được giao các chức vụ như :tông giám đốc các tập đoàn kinh tế của nhà nước, các quan lại cấp tỉnh, các bộ trưởng, thứ trưởng của các ngành kinh tế,tài chính, các giám đốc công an của các tỉnh thành ...Và phía sau chúng là một lũ ăn theo đông vô kể....
Nông dân thì bị cướp đất, công nhân thì bị cướp lương...Lòng dân đang hận chính quyền đến ngút trời nhưng lũ quan triều đình không biết vì bọn quan lại cấp dưới toàn báo cáo sai !!! Những vụ biểu tình của Nông dân, những cuộc bãi công của công nhân ngày càng nhiều dù Công an đàn áp giã man...
Trí thức, bộ não của Dân Tộc VN thì bị kinh rẻ và luôn luôn bị nghi ngờ...Ví dụ GS Ngô Bảo Châu chỉ lĩnh lương 5 triệu VNĐ/tháng. Họ trả lương cho các GS,TS theo ngày công như Công Nhân...
Dân gian có câu:” Nghèo nó khinh! Thông minh nó đéo dùng”. Họ nói đầu lưỡi rằng:” Hiền tài là nguyên khí Quốc Gia” nhưng con hỏi cha thằng TT Nguyễn Tấn Dũng, thằng TBT Nguyễn Phú Trọng nó “có chữ” không??? Một chữ tiếng Anh, tiếng Pháp không biết; ngồi vào máy tính thì bảo bọn đệ in ra cho anh đọc....Thằng nào giỏi hơn chúng sẽ bị đầy ài như thời Nhân Văn Giai Phẩm....
Các cựu chiến binh theo cha đánh giặc đã về phục viên thì đa số có cuộc sống vô cùng cực khổ. Con nói ví dụ tướng Trần Độ, tương Võ Nguyên Giáp.... Chỉ có bọn sỹ quan “Vàng” được ĐCSVN bú mớm cho vào các chức như Chủ tịch hội CCBVN là hót theo ĐCSVN!!!
Như vậy cả 4 giai cấp đó ĐCSVN đều phản bội lại họ. Họ đều oán trách, hận thù Đảng thì liệu cái ĐCSVN bây giờ còn giữ được bao lâu nữa thưa cha? Chưa kể cái CN Mác-Leenin họ đã lấy làm nền tảng tư tưởng là sai hoàn toàn như con đã chứng minh!!!
Thanh niên, lực lượng làm nên những đổi thay của dân tộc không có lý tưởng và mất niềm tin trầm trọng. Để dạy chúng theo kiểu Khổng Tử cần dùng : QUÂN, SƯ, PHỤ. Thế mà VUA (BCT ĐCSVN) như thế đấy (TBT Nông Đức Mạnh cưới bồ của con trai làm vợ); THẦY-Hiệu trưởng trường PTTH ép học sinh gái làm tình vơi Phó Chủ Tịch Tỉnh; BỐ-Bố mẹ chúng phải nhận hối lộ mới sống và nuôi con được. Cả Quân, Sư ,Phụ đều hỏng hết!!! Xã hội đảo điên trong cái CƠ CHẾ THỊ TRƯỜNG ĐỊNH HƯỚNG XHCN !!! Đảo điên trong mức lương quái gở!!! Toàn bộ Xã Hội VN là một XH lừa đảo và nói dối !!! Một Xã Hội Phong Bì!!! Một Xã Hội Tham Nhũng!!! Bọn quan lại tuồn tiền của và đẩy con, cái, dù ngu muội đến đâu cũng sang Mỹ, Pháp, Đức, Anh, Úc....để học vì chúng biết môi trường xã hội ở VN là “ô nhiễm “ nặng nề...
Ở tất cả các quán nước chè, người dân chửi các lãnh tụ ĐCSVN, chửi các quan chức công khai mà CA chỉ biết lảng đi chỗ khác...
....
Con uất quá vì khuyên ĐCSVN vất CN Mác-Lê đi và thay vào đó là CN Dân Tộc trong ĐH ĐCSVN lần thứ XI nhưng chúng không nghe!!!Vì sao chúng không nghe??? Con thưa cha, chúng vì cái Ghế của chúng!!! Và vì bị bọn Tầu dắt mũi hết
Đây là giọt nước cuối cùng tràn ly và con quyết định đứng về phía những người DÂN CHỦ, đứng về phía Nhân Dân, tức là những người đòi quyền Dân Chủ trong chế độ độc tài này. Thưa cha, mà muốn có quyền dân chủ đích thực thì phải Đa Nguyên, Đa Đảng !!! Cha có muốn con chứng minh điều này không???
- Không cần con chứng minh, cha hiểu chứ !!! Trước khi tiến đến chân lý tuyệt đôi mà con gọi là Tâm Vũ Trụ tư tưởng của loài người giống như những cánh hoa chung cùng một nhụy...do đó tại lát cắt này của Dân Tộc VN có rất nhiều luồng tư tưởng để xây dựng VN hùng cường giống như thời cha đi tìm đường cứu nước...do đó phải Đa Đảng!!!
- Cảm ơn cha đã hiểu con, con muốn nói nếu VN không Đa Đảng như Mỹ, Pháp, Nhật, Hàn Quốc, Căm pu chia..v.v thì VN sẽ bị cô lập trong ASEAN, trên trường Quốc tế và không có những người bạn đích thực như Hàn Quốc có Mỹ, Nhật có Mỹ, Philipin có Mỹ khi bị bọn Tầu xâm chiếm. Ở đây con nói thêm với cha có nhiều thằng trong Bộ Chính Trị ĐCSVN đã ngả về Tầu...
.....
- Câm mồm ngay! Một tiếng hét rất to. Cả tôi và HCM đều quay lại phía tiếng hét. TBT Nguyễn Phú Trọng cùng một viên sỹ quan cấp tướng, hai tay cầm hai quả trùy tiến đến ngay sát chỗ chúng tôi. Nguyễn Phú Trọng chỉ tay vào mặt tôi và nói – Thằng này thoái hóa tư tưởng ! Mày đã ký cả vào bản Kiến Nghị 72 và vào Lời Tuyên Bố của các công dân tự do!!! Thưa Bác, sao Bác lại gập nó! Nó là một thằng đặc biệt nguy hiểm, nhỡ nó ám sát Bác thì sao?
- Ông Trọng ạ, tôi ôn tồn nói, vừa rồi tôi đã chứng minh cho HCM nghe rằng: CN Mác-Lênin đã sai từ các tiên đề cơ bản nhất ...
- Chúng tao nghe thấy hết rồi, Nguyễn Phú Trọng cắt ngang lời tôi- Mày tưởng là mày tự do ư??? 24/24 chúng tao theo dõi mày và 72 thằng trí thức chó đẻ chúng mày!!! Mày tưởng chúng tao tin vào CN Mác – Leenin ư ??? Chúng tao đéo tin nhưng chúng tao cứ dùng đấy, dùng để lôi kéo quần chúng Công, Nông!!! Mày bây giờ lại làm cho Vị Cha Già HCM cũng “diễn biến hòa bình” phải không?
- Ông hãy tỉnh ngộ đi ông Trọng, tôi hét lên, ông nên nhớ Thượng Đế chỉ có một mà loài người tiếp cận đến Người đã có biết bao nhiêu Đạo: Đạo Phật, Đạo Thiên Chúa, Đạo Hồi,…v.v. .. Việt Nam chỉ có một! Muốn Việt Nam hung mạnh thì chắc chắn phải có rất nhiều Ý Tưởng, rất nhiều Chủ Nghĩa, rất nhiều Đảng, rất nhiều Đạo... Ông có hiểu cái quy luật của vũ trụ này không? Bởi đấy là phép biện chứng sâu sắc nhất thưa ông Tống Bí Thư. Muốn đất nước hung mạnh thì phải dân chủ đa đảng, trước mắt một chính thể đa đảng này sẽ tiêu diệt triệt để Quốc Nạn Tham Nhũng. Hiến pháp và Pháp Luật phải xây dựng trên nguyên tắc Tam Quyền Phân Lập thì mới nghiêm minh. Quân đội chỉ trung với nước, hiếu với dân chứ không trung thành với bất cứ đảng phái nào thì mới giữ được nước... Ôi! Ông có hiểu không? Cái CN Mác-Lê đã sai lè lè ra rồi sao các ông còn giữ làm nền tảng tư tưởng của Đảng? Hãy vất bỏ nó đi và đi theo nhân dân Việt Nam ! Đi theo những người Dân Chủ bởi chúng tôi là mùa Xuân của đất Việt, mùa Xuân của nhân loại, chúng tôi là các CÔNG DÂN TỰ DO!!! Tôi quay sang phía viên sỹ quan và nói- Tôi không sợ chết nên tôi phải nói thật với ông rằng Quân đội Nhân dân VN chỉ Trung với Nước Hiếu với Dân thôi chứ không phải Trung với bất cứ đảng nào ông hiểu chưa ???
Nguyễn Phú Trọng liếc mắt nhìn HCM một cách nham hiểm rồi ra lệnh cho viên tướng:
-Hãy giết cả hai ! Hãy nghe tao, đại tướng ạ!!! Tao là Đảng, mà Đảng cúng chính là tao !!! Chúng ta còn có các đồng chí Trung Quốc nên sợ gì Nga, Mỹ, Nhật, EU - Nguyễn Phú Trọng hét lên.
Viên sỹ quan trần trừ hất đầu về phía HCM như muốn hỏi Trọng:” Đây là HCM cơ mà?”. Trọng hiểu ý và nói đanh thép:
- HCM mà thoái hóa tư tưởng cũng phải giết. Chúng ta sẽ vu cho Đỗ Xuân Thọ giết ông ta rồi tự sát!!!
....
Viên sỹ quan vung trùy lên...
Quả trùy bên tay phải của viên sỹ quan giáng vào đâu HCM, quả bên tay trái giáng vào đầu tôi với sức mạnh của hai cuộc Kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ cộng lại
.....
Tôi choàng tỉnh, người vã hết mồ hôi...Trời vẫn tối đen như mực nhưng phía trời Đông bình minh đang lên...
Văng vẳng bên tai tôi lời của HCM từ cõi xa xăm :” Con đã thấy chưa, vì lợi ích nhóm của bọn trùm Mafia trong ĐCSVN chúng có thể làm mọi thứ kể cả bán nước, kể cả giết ta ....Con và đồng đội của con đã dồn chúng đến bước đường cùng!!! Đừng như thế, hãy mở cho chúng một con đường sống vì chúng cũng là con dân đất Việt mà....”
Hà Nội, 5 giờ sáng ngày 26/3/2013
Đỗ Xuân Thọ

Hồ Chí Minh sang thế giới bên kia bị giam giữ ở hành tinh yếu hơn 9 lần Trái Đất do vụ Cải Cách Ruộng Đất và vụ Nhân Văn Giai Phẩm. Tại hành tinh này Người bị đầy ải vô cùng cực khổ và lại viết Nhật Ký Trong Tù 2 (Sẽ xuất bản sau) . Vì trong tù bị giam cùng bọn mất dạy nên Người cũng nhiễm thói nói tục
Sau khi được xét xử, linh hồn của Người được Tâm Vũ Trụ cho lên hành tinh OMEGA mạnh hơn 500 lần Trái Đất để cải tạo. Tại đây Người học hành cực kỳ thông minh. Người phải học rất nhiều môn mà ở Trái Đất không có. Người thi điểm cao ngất ngưởng nhưng mỗi môn SỬ DỤNG SÓNG Ý THỨC (SYT) ĐỂ ĐIỀU KHIỂN TỔ QUỐC CỦA MÌNH Ở HÀNH TINH CỦA MÌNH TRONG HỆ THIÊN HÀ CỦA MÌNH PHÁT TRIỂN , Người không thi qua 2 lần…. 
Hôm nay là lần thi thứ 3 của Người và cũng là lần thi cuối cùng . Nếu không qua Người sẽ phải học và thi lại 12 môn bổ trợ cho môn này.
Môn thi này có 2 phần : Lý thuyết và Thực hành
Phần thi Lý thuyết của Người như sau:
- Muốn xây dựng đất nước con hùng cường thì làm thế nào ?
- Thưa thầy tất nhiên là phải XÂY DỰNG MỘT CHẾ ĐỘ ĐA ĐẢNG, DÂN CHỦ NHƯ NƯỚC MỸ, NƯỚC NGA…Để làm được điều đó phải làm một cuộc CÁCH MẠNG LONG TRỜI LỞ ĐẤT ĐỂ QUÉT SẠCH BỌN SANG, TRỌNG, HÙNG, DŨNG, NHỮNG KẺ ĐÃ PHẢN BỘI CON VÀ ĐỒNG ĐỘI CỦA CON TRONG CM THÁNG 8 VÀ TRONG CẢ CHIỀU DÀI LỊCH SỬ CHO ĐẾN NAY .
- Thầy sẽ chỉ cho con 5 điểm nếu con không trả lời được câu hỏi này: “ CON KHÔNG SỢ DÂN TỘC CON LẠI TRẢI QUA MỘT CUỘC NỘI CHIẾN ĐẪM MÁU SAO ?
Hồ Chí Minh suy nghĩ và suy nghĩ đến 30 phút của hành tinh OMEGA (Tức là bằng 3 năm ở Trái Đất) rồi trả lời:
- Thầy ơi con nghĩ ra rồi: PHẢI THUYẾT PHỤC BỌN BỘ CHÍNH TRỊ CỦA ĐCSVN LÀM ĐIỀU ĐÓ THÌ KHÔNG NỘI CHIẾN Ạ ! TỨC LÀ ĐÁNH TỪ KIẾN TRÚC THƯỢNG TẦNG XUỐNG KIẾN TRÚC HẠ TẦNG Ạ
- Được đấy, thầy cho con 8,5/10 điểm. Bây giờ con sang thày OMG4801 để thi môn thực hành
Để thi qua Phần Thực Hành này Người phải dùng SYT gọi bốn vị đứng đầu nhà nước lên hỏi và chỉ bảo:
- Chú Trọng đâu ? Vào đi !
- Dạ, cháu đây ạ !
- Chú ra mời cả vào đây
- Vâng ạ, Sang, Dũng, Hùng vào đi Bác Hồ gập
- Đầu tiên Bác hỏi chú Trọng. Chú là Tổng Bí Thư ĐCSVN chú có tin vào CN Mác-Leenin không?
- Dạ thưa Bác cháu làm luận án TS về Xây Dựng Đảng, được phong GS cũng từ món này nhưng cháu xin nói thất từ khi thằng Đỗ Xuân Thọ chứng minh QUY LUẬT GIÁ TRỊ THẶNG DƯ CỦA MÁC LÀ SAI trong “ THƯ GỬI CON TRAI ÚT” thì con không còn tin nữa ạ
- Thằng Thọ nó viết bài đó ở báo Nhân Dân à
- Dạ không ạ, nó viết trên DÂN LÀM BÁO ạ. Bác cứ vào GOOGLE đánh “ Đỗ Xuân Thọ + Thư gửi con trai út” rồi nhấn ENTER là ra ạ
- Bác hỏi thế thôi chứ thằng Thọ đã đàm đao với Bác mấy lần rồi. Bác chỉ hỏi chú thế này : Chú có thể lãnh đạo toàn dân XÂY DỰNG MỘT CHẾ ĐỘ DÂN CHỦ ĐA ĐẢNG NHƯ NƯỚC NGA không? VÌ CHỈ KHI XÂY DỰNG ĐƯỢC MỘT CHẾ ĐỘ DÂN CHỦ, ĐA ĐẢNG VIỆT NAM MỚI VƯỢT HÀN QUỐC VÀ SÁNH VAI VỚI NHẬT BẢN
- Dạ…dạ thưa Bác chau không dám ạ
- Vì sao ???
- Vì…vì cháu sợ…sợ bị ám sát ạ
- Ai ám sát???
- Dạ bọn ….Tầu ạ. Cả Sang, Trọng ,Hùng, Dũng đều đồng thanh nói
- Địt mẹ chúng mày, Bác Hồ gầm lên. Bao nhiêu chiến sỹ của tao đã hi sinh xương máu, không sợ bom đạn để dành lại ĐỘC LẬP VÀ TỰ DO họ có sợ chết đâu? Thế bọn cục 2 và cục 5 đâu mà để bọn gián điệp Trung Quốc hoành hoành vậy?
- Dạ thưa Bác chúng cũng bị bọn tình báo TQ mua một nửa rồi ạ, Dũng mạnh dạn nói.
- Thôi được rồi, tao sẽ liên lạc với thằng Putin và thằng Obama nhờ bọn Nga và bon Mỹ đỡ lưng cho bọn mày để chống Tầu
- Vâng ạ, Bác luôn luôn là ngọn đuốc chỉ đường, cả 4 vị đứng đầu nhà nước VN cùng reo lên
- Chỉ đường cái con cặc!!! Bác Hồ quắc mắt nhìn 4 vị đứng đâu!!! Thằng Nga vào thì không có chuyện gì nhưng thằng Mỹ vào liệu chúng mày có đả thông tư tưởng cho các cựu chiến binh của tao không? Đặc biệt những cựu chiến binh bị chất độc mầu da cam???
- Dạ, cháu xin hứa là vì đại cục, cháu sẽ làm được ạ, Sang và Dũng cùng nói một ý như vậy
- Thôi được , Bác phải về xem điểm Thực Hành đây. Không biết thầy có cho qua không???
ĐỐ CÁC BẠN BIẾT HỒ CHÍ MINH CÓ THI QUA MÔN NÀY KHÔNG ???                                                   SỨC MẠNH CỦA SÓNG Ý THỨC
Đỗ Xuân Thọ

Không giờ 11 phút, chuông điện thoại của tôi réo lên. Tôi dời vòng tay của Toan đứng dạy nghe điên thoại. Minh và Út đang chơi game ở phòng bên cũng dừng lại nghe ngóng:
- Anh Thọ à, em Long đây…Anh cho em vay một tỷ
- Sao, có chuyện gì ? Long.
- Em đánh cờ với thằng Lãng phó chủ tịch thành phố Hà Nội . Mỗi ván một tỷ. Em thắng nó ván đầu nó đưa tiền mặt luôn. Nó gạ em đánh tiếp ván nữa. Ván này 2 tỷ. Nó bảo cho nó gỡ. Em thấy cờ thằng này dưới cờ em nên em đánh tiếp. Không ngờ ván sau nó đánh khác hẳn, rất cao và em thua nó…Bây giờ không trả tiền nó thì nó giết em mất…
- Em bảo nó ngày hôm sau sẽ trả, hiện anh chỉ có 100 triệu, mai anh cắm sổ đỏ chắc được 12 tỷ…
- Không ! Nó bắt em gọi cho anh ngay! Nó muốn đánh cờ với anh vì nó biết anh rất cao cờ và đặc biệt lại là tác giả của thuyết Tâm Vũ Trụ. Thằng này tốt nghiệp ở Ha-vớt Hoa Kỳ năm ngoái . Nó cực kỳ thông minh nhưng cực kỳ kiêu ngạo và đểu giả. Nó là em họ của Tổng Bí thư…Anh ra ngay nhé
Tôi đang suy nghĩ thì cả Hải Minh và Út bước vào.
- Chúng con nghe thấy hết rồi
- Sao các con nghe được
Hai đưa nhìn nhau
- Bố ạ, công nghệ thông tin ở Trái Đất này giống như một trò chơi trẻ con, bọn Mỹ có thể nghe lén được điện thoại của mẹ ghẻ tương lai của chúng con- Nữ thủ tướng Đức Méc –ken, người tình đơn phương của bố cơ mà, Hải Minh, thằng con trưởng của Thọ vừa từ Đức về nói với giọng mỉa mai.
- Bố phải cứu chú Long, Út hét lên với tôi đồng thời phi con dao găm đúng tâm vòng tròn vẽ trên bảng cách nó 20 bước chân. Vòng tròn tôi vẽ và giảng về Tâm Vũ Trụ cho 20 GS, TS ….
- Theo con, Hải Minh đập đập tay vào vai Út và thong thả nói. Bố nên ra cứu chú Long …
- Nhưng trình độ cờ của bố chỉ đánh ngang ngửa với phần mềm cờ tướng mạnh nhất Hành Tinh hiện nay. Đó là phần mềm Intella. Bố đánh với Inella tỷ số là 4-6 tức là bố thắng 4 và Intela thắng 6 !!! Bố nghi nó dùng Itella đánh với chú Long!!!
- Hà…Hà…Hà, Hải Minh cười và nói. Ở bên Đức con biết họ chế tạo ra một chiếc kính có một ô vuông nhỏ trên mắt kính và có thể nhận mọi thông tin từ nột trung tâm nào đó…Chú Long đã đạt giải nhất Cờ Tướng của tỉnh Thái Bình…Thằng Phó chủ tịch Thành Phố Hà Nội Lãng không hề có tiếng tăm gì trong làng cờ tướng…. Chắc chắn có sự gian lận bố ạ… Con nghĩ nó có một bọn bọn dùng chương trình Intella đánh với chú Long rồi truyền sóng điện tử đến cho thằng Lãng đó…Tuy nhiên bố sợ gì thằng đó khi bố con ta có bộ lọc sóng ý thức (BLSYT) đang sở hữu chương trình cờ tướng mạnh nhất Thiên Hà, chương trình COVN do bố con ta lập
- Nhưng đánh như thế là không công bằng !!! Bố sẽ ra cứu chú Long nhưng con chỉ cần phá sóng của nó thôi !!!
- OK !!! Cả hai thằng con trai của tôi đều đồng thanh nói
- Nhưng nếu nó thua nó quỵt và nó dùng bọn đầu gấu đánh bố con mình thì sao? Tôi hỏi
- Thằng Út có đảm bảo cho bố và chú Long không ? Hải Minh vỗ vai thằng em và hỏi
- Thằng nào động vào Bố và chú Long thì nó đi chầu Diêm Vương, anh cứ yên tâm
Út nhấc điện thoại gọi cho mấy thằng bạn
…..
Chúng tôi đến Quốc Tử Giám lúc 2 giờ sáng…
- Xin chào ông, một gã đầu bóng mượt để ria mép lao ra bắt tay tôi khi tôi bước vào ngôi nhà mà Long cho địa chỉ . Tôi biết ông là Đỗ Xuân Thọ, tác giả thuyết Tâm Vũ Trụ. Đêm nay rất hân hạnh được đánh cờ với ông…Tôi mốn thắng và lấy ngôi nhà 10 tỷ VNĐ của ông
- Vâng, chào ông, ông có phải là Lãng , phó chủ tịch Hà Nội, người vừa thắng ván cờ 2 tỷ VNĐ với thằng em Long của tôi không ???
- Vâng, tại chú Long nhường tôi thôi hè hè
….
Gian nhà cực rộng. Trên sảnh đường là một bàn đá khắc một bàn cờ . Một bộ cờ bằng ngà voi . Hai ghế đá…Xung quanh bố chí như một hang động…Tóm lại Lãng muốn tạo một cảnh hai ông tiên đánh cờ với nhau trong hang núi…
Sảnh đường ngăn cách với khán giả bởi một bức tường kính… Mọi thiết bị điện tử như điện thoại, USB, v.v.. đều bị để hết bên ngoài…Khán giả ngồi cách chỗ đánh cờ 20 m… Diễn biến ván cờ được đưa ra bảng điện tử cực lớn
- Ông định đánh mấy ván ? Lãng hỏi
- Một ván
- Thế thì 10 tỷ VNĐ cho người thắng ông có đồng ý không?
- Tôi đồng ý , mong rằng được chuyển tiền mặt ngay tức thì, còn đây là quyển sổ đỏ ngôi nhà 5 tầng của tôi trị giá 12 tỷ VNĐ
- Ông chủ nhà Hà đâu, đây tôi đưa 10 tỷ VNĐ, ông Thọ đưa sổ đỏ ngôi nhà của ông ấy. Chúng tôi chỉ đánh một ván cờ . Ai thắng sẽ lấy cả số đó
- Vâng ạ, ông Hà chủ quán sai bọn giúp việc khiêng bao tải tiền và cái sổ đỏ của nhà tôi cất vào cái tủ sắt.
…..
Tôi và Lẵng bước vào sảnh. Hải Minh chọn một chỗ cuối cùng của Hội Trường để điều kiển BLSYT. Út đứng khoanh tay lừng lững trước mặt đồng bọn của Lãng săm trổ đầy người…..
Một cô gái chân dài và có vòng 1 và 3 cực lớn bầy cờ cho chúng tôi….bốc thăm… Lãng được đi trước…. Đúng như Hải Minh dự đoán Lãng thay kính trước khi vào đánh ….Cô gái bị đuổi ra ngoài chỉ còn hai ông “tiên” đánh cờ trong “hang núi”….Pháo 2 bình 5,… Pháo 2 bình 5… Hải Minh quyết định cho bố đánh trậnnghich pháo để rồi biến sang trận pháo quá cung là sở trường của bố
…..
Tôi đang nắm giữ thế thượng phong với Lãng thì BLSYT của Hải Minh hết pin nên không phá sóng của Lãng được …. đồng bọn của Lãng đã nối lại đường truyền đến cái ô kính nhỏ xíu bên mắt trái của Lãng. ….Hải Minh không có chỗ xạc pin, phải chạy ra nhà vệ sinh để xạc pin….Lãng bắt được con mã của Thọ và dành lại thế cờ….
…..
Sau 54 nước ván cờ như sau (xem ảnh). Thọ quân đỏ được đi trước.
Thọ kém quân hơn đối thủ và chỉ một nước là thua
Nghiền ngẫm 5 phút Thọ đã đi như thế này
Xe đỏ 3 bình 4 chiếu tướng. Nếu tướng bên đen vào tướng thì xe đỏ 2 tiến 2 chiếu tướng hết cờ.
Tướng đen 6 tiến 1 ăn xe đỏ
SucManhCuaSYTXe đỏ 2 bình 4 chiếu tướng đen
Tướng đen 6 tiến 1 ăn xe đỏ
Tốt đỏ 4 tiến 1 chiếu tướng đen
Tướng đen 6 thoái 1
Tốt đỏ 4 tiến 1 chiếu tướng đen
Tướng đen 6 thoái 1
Tốt đỏ 4 tiến 1 chiếu tướng đen
Tướng đen 6 bình 5
Tốt đỏ tiến 1 chiếu tướng đen
HẾT CỜ !!!!
…….
Không như tôi hình dung là Lãng sẽ sám mặt lại và không chịu trả 10 tỷ, y bắt tay tôi và nói:
- Anh đúng là một cao thủ, 10 tỷ VNĐ là món quà em làm quyen với anh
- Tôi trả anh 2 tỷ mà chú Long thua anh còn anh cho tôi xin 8 tỷ

Hải Minh và Út phải đi mua 2 bao tải rứa để đựng 8 tỷ VNĐ toàn đồng bạc mệnh giá 200.000 VNĐ
Trên chiếc Cam - ry, Long như một thằng rồ. Hăn gân cổ ngâm bài thơ của Hồ Chí Minh:
"Lỡ nước hai xe đành bỏ phí
Gập thời một tốt cũng thành công"
Tôi quát lên:
Đ. mẹ thằng nào còn cờ bạc thì đéo phải bạn tao, con tao!
Ba thằng Long, Hải Minh và Út im thin thít nhưng chúng cười khúc khích với nhau
Hà Nội, tháng 11/2013                                                          ĐI TÌM CHÂN LÝ TUYỆT ĐỐI
Đỗ Xuân Thọ

Hẵn là cháu nội 12 đời của Nguyễn Bỉnh Khiêm…thông minh tuyệt đỉnh…Từ năm lớp 1 đến năm lớp 12, hắn toàn đứng đầu lớp trong các lớp chuyên toán của các trường Kim Đồng, Giảng Võ, và chuyên toán A0 của trường Đại Học Tổng Hợp Hà Nội…Năm lớp 11 và 12 hắn ở trong đội tuyển thi toán quốc tế của VN…Hắn đều đạt huy chương Vàng Riêng năm lớp 12 hắn đã được Nữ Hoàng Anh mời dự tiệc bởi hắn đạt điểm tuyệt đối và có một cách giải xuất sắc ngoài dự kiến của ban giám khảo…
Hắn học tại một trường nổi tiếng của Đức. Tại đây năm thứ 3 hắn đã bảo vệ thành công luận án Tiên sỹ Ha-bin về Toán Học với luận văn có tựa đề:” Bàn về nguyên lý bất định của Gơ-đen”…Chính cái luận văn TS này làm cho hắn lao vào Triết Học….Ba năm sau hắn sang Ha-vớt Mỹ làm giảng viên Toán nhưng đồng thời nghiền ngẫm…Hắn đã bảo vệ thành công luận ánTiến sỹ triết học Phương Đông về phật học. Đề tài có tên: “Đại Thừa tuyệt đối luận dưới góc nhìn của toán học”.
Về nước, lấy một cô hoa hậu trường đại học Y Hà Nội cực kỳ thông minh , con một ông Phó Thủ Tướng đẻ được một đứa con gái và một đứa con trai xinh đẹp…
….
Thế rồi hắn bỏ hết !!! Tất cả mấy cái luận án TS đó không làm cho hắn tìm được chân lý tuyệt đối!!! Hắn học đánh cờ tướng và quyết tâm tìm được chân lý tuyệt đối trong Cờ Tướng… Huấn luyện viên hàng đầu VN được bố vợ của hắn mời đến dạy cho con rể của mình chỉ một tuần sau đã không thắng được ván nào với hắn nên đã lẩn mất sau khi nhận 500 tr VNĐ… Hắn đọc Quất Trung Bí, Mai Hoa Phổ, Phản Mai Hoa, Tượng Cục, …. Hắn đặt luôn tạp chí Tượng Kỳ….Trên mạng hắn là thành viên tích cực của Thăng Long Kỳ Đạo … Hắn đánh với chương trình cờ mạnh nhất Hành Tinh, phần mêm Itella luôn thắng với tỷ số 7-3. Hắn đánh với các kỳ thủ hàng đầu của VN và thu về hàng tỷ VNĐ…
Chưa hết, hắn nghĩ rằng đánh với bọn vận động viên “mậu dịch” này sẽ cùn cờ nên quyết định đi đánh cờ phủi, tức là đánh cờ giang hồ trên bờ hồ Hoàn Kiếm, vỉa hè Quốc Tử Giám v.v…Tóm lại ở bất cứ chỗ nào mà nghe thấy có một cao thủ cờ tướng ở Việt Nam là hắn phi đến ngay. Đánh và chiến thắng…
Chưa hết, hắn quyết định đi Trung Quốc để gập Hồ Vinh Hoa, Từ Thiên Hồng và những kỳ thủ hàng đầu Trung Hoa… Hắn mang đi 20 triệu USD ....Hắn bôn ba khắp Trung Quốc.... Đánh chính thức, đánh bí mật với Hồ Vinh Hoa, Từ Thiên Hồng và tất cả các kỳ thủ hàng đâu Trung Quốc và chiến thắng tuyệt đôi thu về hàng tỷ Nhân dân tệ....Hắn lê la ở các quán cờ ở Bắc Kinh, Thượng Hải, Ma Cao, Hồng Kông... Hắn đánh và thắng hết…
Hang ngày hắn luyện đánh cờ “mù” với Intella…
Sau khi có số vốn khủng khiếp, hẵn mở một quán trà với một cái tên: “Thiên Hạ Đệ Nhất Kỳ” và thách đấu với tất cả các cao thủ trên Trái Đất…Hắn luôn thắng và kiếm được không biết bao nhiêu là tiền…Nhưng hắn vẫn buồn bởi chưa tìm được chân lý tuyệt đối mặc dù vẫn tự an ủi: "Ta là người đánh cờ tướng giỏi nhất hành tinh này và đó là chân lý tuyệt đối !!!"
…..
Một buổi chiều mùa Thu hắn gọi cho tôi :
- A lô, anh có phải là TS. Đỗ Xuân Thọ, tác giả thuyết Tâm Vũ Trụ vừa đánh thắng ván cờ 10 tỷ VNĐ với thằng Lãng , phó chủ tịch Hà Nội không ạ ???
- Vâng, tôi đây, tôi đã ủng hộ hết số tiền đó cho trẻ em mổ tim rồi anh ạ
- Trời ơi, em đọc hai câu thơ của anh ở bìa quyển Tâm Vũ Trụ mà em muốn đánh cờ với anh quá. Khoảng bao giờ anh dỗi
- Ngay bây giờ !!!
……
Chiếc xe Cam-ry của Long chở tôi đến một biệt thự ở ngoại thành Hà Nội…
….
Bàn cờ đã được bầy ra…Tôi nhớ như in những điều ghi trong bản giao kèo của ván cờ này mà tôi đồng ý ký:
1) Nếu tôi thắng hắn tôi sẽ được sở hữu 1 biệt thự ở Trung tâm Hà Nội, 1 biệt thự ở Nha Trang, 1 biệt thự ở Đà Lạt và 1 căn hộ cao cấp ở thung lũng Si-li-con ở Hoa Kỳ
2) Nếu tôi thua tôi phải nhượng bản quyền Bộ Lọc Sóng Ý Thức (BLSYT) cho hắn
-Thưa anh, em nghe thiên hạ đồn là anh đã tiếp cận được với chân lý tuyệt đối nên hôm nay em quyết đánh cờ với anh, hắn nói một cách buồn buồn. Em cực kỳ khiêm tốn nhưng thấy không ai là đối thủ của mình trên trái đất này
- Hôm nay ông sẽ thua tôi tuyệt đối
…….
Pháo 2 bình 5 , hắn bốc thăm và được đi trước
Pháo 8 bình 5, tôi quyết định đánh trận thuận pháo mà tôi cực kỳ cảm hứng với Quất Trung Bí
….
Hắn đã đánh như một thằng mới biết chơi cờ…Tôi đã thắng hắn bằng nước tiền mã hậu pháo rất đơn giản
….
Hắn như phát rồ, ngửa mặt lên trời gào lên từng tiếng:
- Sao hôm nay, kẻ bất bại trong mọi cuộc cờ tướng trên trái đất này lại thua đỗ xuân thọ chỉ vì đi toàn những nước “dở hơi” ....
Hắn đập đầu vào tường rồi lăn lộn trên nền nhà rồi hộc lên từng tiếng:
- Chân lý tuyệt đối đâu????
- Hãy nghe đây, tôi thong thả nói, ông sai lầm là ở chỗ : ông xem cái Vũ trụ này chỉ có mỗi loài người ở trái đất là thông minh nhất. Ông nên nhớ trong Vũ trụ này, tôi đã chứng minh chặt chẽ bằng Toán học rằng: có vô hạn nền văn minh mạnh hơn trái đất và cũng có vô hạn nền văn minh yếu hơn trái đât. Lúc đánh cờ với ông vừa rồi, tôi đã dùng sóng ý thức (SYT) mở một số huyệt đạo của ông cho các SYT từ các nền văn minh yếu hơn trái đất 100 lần ùa vào đầu ông trong chốc lát làm ông đi lỗi nước rất nhiều và thua thôi chứ tôi cũng chẳng giỏi cờ tướng đâu
…..
Vợ hắn quỳ dưới chân tôi xin tha…hắn quát vợ : “Đứng lên Lê ! Thế là nhục!!!” (Hệt như “Phát súng” của Puskin)
….
Hắn đưa cho tôi tất cả các giấy tờ sở hữu 4 biệt thự trên ….Rồi quỳ xuống và nói:
- Con xin thầy nhận con làm học trò. bây giờ con mới biết con còn rất nhỏ bé trong cái vũ trụ bao la này...con có cần tiền đâu thầy ...con cần chân lý tuyệt đối !!!!
- Cả hai con hãy đứng dạy đi, ta không lấy của các con cái gì. Chồng con mê lẫn nên ta phải dạy cho một bài học thôi. Còn ta không thể nhận thêm con vì con chưa đủ độ điên rồ để làm học trò của ta. Ta đã có 24 học trò bố trí khắp trái đất. tên lửa syt là bí mật tuyệt đối của dân tộc việt nam nên không thể tiết lộ được.... con hãy quay lai với toán học, bởi đó là công cụ duy nhất của tâm vũ trụ ban cho loài người để tìm thấy người mà không lạc lối. Toán học sẽ dẫn con đến chân lý tuyệt đối – Tâm Vũ Trụ!!!
Nói rồi tôi bước ra cửa. Long đã đỗ chiếc Cam-ry ngay trước cửa nhà hăn…
Qua cửa kính tôi vẫn nhìn thấy hắn và vợ vái theo xe của chúng tôi như tế sao.
Hà Nội, 11/12/2013


                                                                 TÂM VŨ TRỤ VÀ ĐỀ
Đỗ Xuân Thọ

Năm ngoái, tôi đang ngồi uống bia một mình, đón chờ hoàng hôn tuyệt đep trên đê La Thành. Lúc đó là 5 giờ chiều....Mặt trời đang từ từ chìm xuống sau dãy nhà của Trường Đại Học Giao Thông Vận Tải Hà Nội trong tán lá xum xuê của hàng xà cừ trên đê thì chuông điên thoại réo lên...
- A lô ạ, tôi nhấc máy
- Dạ...ạ, đây có phải là số máy của TS. Đỗ Xuân Thọ không ạ ?
- Vâng , tôi đây
- Dạ...ạ, em mừng quá...Bác đang ngồi ở đâu ạ? Em là Thành... Nghe danh anh đã nhiều...Bác có thể tiếp em được 20 phút không ạ???
- Có chuyện gì vậy anh? Tôi hỏi và hơi cáu tiết vì vào giờ phút này, khi hoàng hôn buông, tôi thường tìm được các THẦN Ý cho Bộ Lọc Sóng Ý Thức (BLSYT) của tôi
- Em van anh, anh cứu em !!! Sau 8 giờ tối nay cả gia đình em sẽ chết ạ !!! Anh cho phép em gập anh
- Anh đến ngay đi ! Sóng ý thức (SYT) của tôi mách bảo....
Một người đàn ông 40 tuổi .... tóc để ngang vai.... một đôi mắt sáng quắc không đeo kính cận...một vầng trán cao rộng thông minh. Anh ta ăn mặc như một gã đánh giầy lâu không tắm đến bắt tay tôi ngay sau khi tôi nói lời cuối cùng trong điện thoại
- Em là Thành...Em biết bác hay ra uống bia ở quán phở Hoa ở 1142 Đê La Thành vào buổi chiều....em đã phục ở đây từ 4 giờ chiều...Thôi sắp đến giờ quay sổ số rồi .... 
Thành bỗng quỳ xuống chân tôi vái như tế sao rồi mếu máo nói:
- Thưa bác, em là TS Tin Học Ứng Dụng. Em có 1 vợ 2 con trai. Đứa con đầu của em đã thi được giải 3 toán thành phố Hà Nội, thằng thứ hai đang học ở trường năng khiếu âm nhạc.... Em ham cờ bạc nên lập ra một phần mềm đánh đề theo xác suất thống kê....Lúc đầu em thắng rất đậm...5 tỷ VNĐ...Em mua nhà và nuôi con....Nhưng cờ bạc như những cơn bão nghiện... Em đã đánh đề hết cả của cải, nhà cửa...Bây giờ gia đình em đang sống trên bãi cạn sông Hồng....Cả hai đứa con em đều phải bỏ học....thường xuyên đứt bữa....Vợ em định liều, bán dâm cho thằng Lãng phó chủ tịch Thành Phố Hà Nội anh ạ, Thành lăn lộn dưới chân tôi, hôn chân tôi rồi nói tiếp.Em biết anh, và chỉ có anh mới cứu được gia đình em vì anh có BLSYT....Em van anh!!! Anh cho em một con đề hôm nay!!! Em chỉ đánh một lần cuối cùng để lấy lại nhà rồi không bao giờ cờ bạc nữa !!! Đời đời em và con cháu em sẽ nhớ ơn anh sẽ đội tang anh khi anh mất....Em thề không bao giờ đánh bạc và chơi đề nữa !!! Em sẽ chặt ngón tay chỏ của em để anh tin
Rồi Thành hét lên:
- Anh có tin không ??? Rồi hắn dật phắt con dao thái thịt của Nga, nhân viên bán phở, kê lên thành ghế và chặt phăng ngón tay chỏ của bàn tay trái .
...
Mọi người trong quán phở Hoa, cầm máu, băng bó cho hăn nhưng Thành vẫn không chịu đứng dậy mà vẫn quỳ và lạy tôi.
.....
- Đứng dậy đi Thành, tôi nói và đỡ Thành dậy rồi hỏi. Tại sao em biết anh có khả năng đoán được chính xác một con đề nào đó ?
- Thưa anh, Thành lại quỳ xuống, đầu gục xuống đất và nói, anh đã viết trong kiệt tác Tâm Vũ Trụ rằng: Tại Tâm Vũ Trụ chỉ có các chân lý tuyệt đối. Ở đây không có khái niệm ngẫu nhiên hay xác suất...Tất cả đều chính xác tuyệt đối....Anh chưa phải là Tâm Vũ Trụ nhưng anh là một hacker vĩ đại...anh đã xâm nhập được vào Tâm Vũ Trụ....Trời ơi !!! Anh hãy mở rộng lòng thương đến 2 đứa con em !!! Em biết anh căm ghét bọn cờ bạc!!!
- Em có biết mỗi lần anh truy nhập được vào hệ điều hành của cái máy chủ vĩ đại đó, Tâm Vũ Trụ anh tổn thọ bao nhiêu năm không?
- Dạ..ạ.., em không biết ạ
- Năm năm !!! Thằng chó cờ bạc ạ !!! Tôi xốc hai vai Thành lên, lắc lắc và gầm lên
- Dạ..ạ..Em hiểu ạ
Tôi ngồi xuống, mắt đăm đăm nhìn vào Mặt Trời đỏ rực đang từ từ lặn và nói chầm chậm, rất nhỏ với Thành:
- Con đề hôm nay là 54 !!! Con hãy cứu các đứa trẻ
- Con cảm ơn bố, Thành hôn lên chân tôi rồi chạy ngay sang quán sổ số kiêm ghi đề của nhà nước đánh con đề 54 hai trăm triệu VNĐ mà hắn vay nặng lãi của một cửa hàng cầm đồ
.........
Đề về 54...
Thành trở tôi bằng cái xe máy “đồng nát” phi như bay về cái túp lều ven sông Hồng ngay khi biết tin trúng thưởng...Trên đường đi Thành kể cho tôi rằng hôm nay hắn chuẩn bị một bữa ăn rất thịnh soạn nhưng tất cả thức ăn đã tẩm độc...Nếu hôm nay không trúng đề thì cả nhà đều chết để không ai phải trả 200 tr VNĐ mà hắn vay nặng lãi 
.....
Khi chúng tôi đến lều thì vừa đúng lúc Lan, vợ Thành và hai đứa con đã về , đang ngồi xuống mâm , mở cái lồng bàn và đã xới cơm...Lúc này là 8 giờ tối
- Đừng ăn !!! Thuốc độc !!! Thành hét lên và lao vào, bê mâm cơm trông như mâm cỗ ném xuống sông Hồng....
....
Thành ôm lấy vợ và hai con, nước mắt dòng dòng nói lạc giọng:
- Các con và em đến lạy ông Thọ đi !!! Ông vừa bán 5 năm tuổi thọ để cho nhà ta 14 tỷ VNĐ đấy. Ông Thọ đã cứu bố khỏi con đường cờ bạc các con hiểu không ???
.....
Chiều nay, hoàng hôn, tôi lại ngồi uống bia và thiền - toán ở quán phở Hoa, nhớ lại chuyện cũ mà lòng vẫn thấy buồn buồn đến não lòng ! Vì sao?? Vì thế này:

Do lòng thương người tôi đã bắt tâm vũ trụ đánh đề !! Còn ai khốn nạn với thượng đế hơn tôi không???

Hà Nội, 8/1/2014

                                                      GIỌT MÁU TÂY NGUYÊN
Đỗ Xuân Thọ

- Sáng mai, cả nhà mình đi đón em gái các con về nhà. Tôi nhìn đăm đăm vào đôi mắt thằng con trưởng Hải Minh của tôi và nói chầm chậm. Tôi đã phải gọi riêng nó ra công viên, ngồi trên ghế đá để nói với nó một việc vô cùng hệ trọng khi nó vừa từ Đức về trong dịp nghỉ Nô-en
- Em gái nào hả bố ? Hải Minh kinh ngạc hỏi
Tôi rút một điếu Thăng Long, châm lửa hút, mắt nhìn xa xăm rồi chầm chậm kể:
- Chuyện đó xẩy ra vào năm 1996. Sau khi bố bảo vệ xuất sắc luận án tiến sỹ, đồng đội của bố rủ bố đi một chuyến vào Tây Nguyên thăm chiến trường xưa...Sau khi thắp hương cho đồng đội bố quyết định đi tìm ân nhân đã cứu bố khi bố bị thương trong một trân không kích của không quân Mỹ năm 1972.... Lần ấy bố nằm bên bờ suối...đói cồn cào...chỉ vục đầu xuống suối để uống nước vì máu chẩy nhiều quá...Bố ngất đi...lúc tỉnh dạy thì thấy mình được băng bó đang nằm bên bếp lửa nhà sàn...Bà mẹ Tây Nguyên tên là Cơ-nia đang đút từng thìa cháo cho bố...Thực ra bố gọi là mẹ thôi chứ bà Cơ-nia còn rất trẻ. Bà  vừa đẻ một đứa con gái mới được 3 tháng tuổi....Một tuần sau bố hồi phục và trở về đơn vị. Trước khi đi bố tặng mẹ Cơ-nia một chiếc lược đuy-ra làm từ mảnh xác máy bay, trên đó có khắc họ tên bố, quê quán, ngày sinh và chữ ký của bố. Ngoài ra bố còn để lại quyển nhật ký ghi lại một tuần sống với mẹ Cơ-nia....

Rồi bố gặp con gái của mẹ Cơ-nia năm 1996 như một định mệnh ...Cô ta cho bố xem cái lược đuya-ra và quyển nhật ký năm xưa...Cô ta lúc đó 23 tuổi, đẹp tuyệt vời ....Bố và cô ta đã phải lòng nhau ngay từ lần gặp đầu tiên ấy. Mẹ Cơ-nia đã mất.....Rồi một đêm lửa trại....Cô ta cầm tay bố, kéo bố chạy tung tăng vào rừng....Em gái con sau này ra đời từ cái đêm trăng vằng vặc giữa ngút ngàn thông reo của Cao Nguyên đó.....

- Mẹ đã biết việc này chưa ? Hải Minh hỏi bố
- Chưa ! Và mẹ cũng chưa muốn qua Bộ lọc sóng ý thức (BLSYT) Hải Minh ạ, chính vì thế bố muốn con làm công tác tư tưởng cho mẹ
- Rồi sao nữa, bố kể tiếp đi
- Bố  thông báo về việc mình có con với Cơ-nia-2 cho tất cả các bạn bè trong sư 304 để tìm em cho con....Một ngày kia ...một bức thư của đồng đội của bố viết như sau:

Anh Đỗ Xuân Thọ thân mến
Tôi : Đặng Văn Nam
Là đồng đội của anh đã chiến đấu ở Quảng Trị năm 1972: C5, D12, E68 , F304.
Hiện nay tôi là Đại Tá ,Trưởng phòng Cảnh sát Hình sự Hà Nội .
Con gái anh hiện nay đang được giữ tại Sở Thú của Công Viên Thủ Lệ. Người ta đã tìm thấy cháu trong một hang sói ở Tây Nguyên. Mẹ cháu bị bọn thợ săn người Tầu bắn chết. Người ta còn tìm thấy chiếc lược bằng đuya-ra và quyển nhật ký của anh trong cái hang sói đó
Tôi đã nhận được thư của anh và mẫu ADN mà anh gửi đến.Sau khi xét nghiệm thì cháu đúng là con gái của anh...Cháu hiện nay như một con sói dữ tợn....Các phóng viên đã đến quay phim chụp ảnh ....Họ nói đây là lần đầu tiên tìm thấy người rừng ở Việt Nam
...Tôi cũng nhận được 30 tr VNĐ mà anh gửi tặng...Anh cứ đến công viên Thủ Lệ Hà Nội và đưa bức thư này của tôi là họ sẽ cho anh nhận con gái về.
Thân ái
ĐVN

.....
- Bố cứ yên tâm !!! Út đã qua BLSYT, con đã qua BLSYT và bố cũng đã qua BLSYT....Mẹ dù còn chưa tin BLSYT nhưng là TS Chủ Nhiệm Bộ Môn Cơ học Lý thuyết, mẹ tuyệt vời như các bà mẹ ở châu thổ sông Hồng này...nên con thuyết phục được , Hải Minh nắm chặt tay tôi nói
- Bố sợ mẹ ghen
- Bố cứ yên tâm đón em về !!! Nó có như thế nào đi chăng nữa, qua BLSYT của bố nó cũng sẽ là Thiên thần !!! Bố cứ yên tâm !!!! Con nóng ruột lắm rồi.
......
Chiếc xe Cam-ry của Long chở gia đình tôi đến Công viên Thủ Lệ.....Tiếp tôi là một GS Nhân Chủng Học và một thượng tá hình sự tên là Sáng, phó của Nam. Tôi đưa bức thư của đại tá Nam cho Sáng....
Cả nhà tôi bước vào phòng khách....Người ta khiêng ra một cái cũi trong đó nhốt một cô gái người rừng 16 tuổi đang gào thét...
- Theo xét nghiệm ADN , đây là con gái của TS.Đỗ Xuân Thọ. Thượng tá Sáng nói và nhìn thẳng vào mặt vợ tôi
Toan che mặt và ôm lấy tôi lúc các tư duy trong đầu dường như chưa được xắp xếp hoàn chỉnh khi nhìn thấy cô người rừng và kêu lên:
- Trời !!! Đây là con anh ư???
- Đúng em ạ, tôi ôm lấy Toan , vuốt tóc Toan rồi đứng dậy
Con gái tôi đang gào thét , cào cấu vào cũi sắt. Tóc nó rối bời, miệng rú lên ghê rợn. Tôi bước đến bên cũi sắt và nhìn thẳng vào đôi mắt đang đỏ lửa căm thù của nó với một tình yêu và sự xót thương vô cùng, vô tận.... Nó bỗng dịu lại, thè lưỡi liếm vào bàn tay của tôi....Dường như có một Sóng Ý Thức (SYT) từ tôi đến nó, một SYT của con người với con người. Một SYT của tình cha con ....Tôi quát nhân viên sở thú:
- Thả con gái tôi ra !!!
- Nó sẽ cắn mọi người, nhân viên sở thú nói
- Thả nó ra, anh Thọ sẽ bảo lãnh cho con gái của mình, Thượng Tá Sáng ra lệnh sau khi nhìn thấy cảnh người rừng liếm tay tôi âu yếm
Cô con gái người rừng của tôi được mở cũi.....Được đưa lên xe , ngồi ôm lấy bố. Toan luôn luôn quay mặt lại để xem cô ta có cắn bố Thọ không...Con bé ôm chặt lấy tôi và ngủ vì đã gào thét suốt bao nhiêu ngày đêm....
Chúng tôi quyết định đặt tên cho con gái tôi là Đỗ Tây Nguyên
*
Hôm nay là ngày quyết định, ngày mà tôi và Hải Minh sẽ cho con gái của tôi qua BLSYT. Đã một tuần trôi qua...Toan đã nguôi ngoai vì vụ ngoại tình của tôi và càng ngày càng thương yêu cô gái người rừng Tây Nguyên này....Toan đã chuẩn bị từ đồ lót đến áo khoác, quần áo ấm cho Tây Nguyên....
Ba bố con xúm vào chiếc máy tính để bàn bạc trong phòng làm việc của tôi, Út và Hải Minh đều rất sốt ruột vì quá yêu thương Tây Nguyên
- Con sẽ lấy hình Đức Mẹ Maria để làm hình hài cho em Tây Nguyên, Út nói đồng thời khua chuột và gõ bàn phím. Trên màn hình xuất hiện một thiếu nữ đẹp như Đức Mẹ Maria...
- Bố muốn nó phải có gương mặt của Quan Thế Âm Bồ Tát và giống bố
- Xong ngay, Út nói và chỉ bằng một vài thao tác trên chuột và bàn phím nó đã tạo ra một mỹ nữ vừa giống Đức Mẹ Maria, vừa giống Quan Thế Âm Bồ Tát lại vừa giống tôi như hệt
- Duyệt ! Hải Minh nói. Út cho nó cao một mét bẩy hai nhé ! Vòng 1 vòng 2 vòng 3 phải như hoa hậu thế giới
- Xong ngay, Út lia chuột ....Thế còn mầu da ? Út hỏi
- Theo bố, tôi nói, mầu da ngăm ngăm đen như mẹ nó
- Không được, Hải Minh nói. Theo con các cụ có câu :” Gái giống cha giầu ba họ”. Út đâu, cho da nó trắng như bà nội
- Xong ngay, Út khua chuột
Trên màn hình rộng bằng cả bức tường trong phòng làm việc của tôi, một mỹ nhân tuyệt đẹp, nhìn kỹ cực kỳ giống tôi, cao 1.72 m xuất hiện dạng 3D do Út vẽ
- Duyệt, cả tôi và Hải Minh nói. Con nạp dữ liệu vào BLSYT ngay
- Vâng ạ, Út cầm cái USB vừa copy file ảnh 3D cuối cùng rồi chạy xuống tầng hầm nạp vào Máy Tính Chủ điều khiển BLSYT
- Bây giờ con sẽ soạn một file text trả lời tất cả các câu hỏi của BLSYT, bố hãy cùng con nạp nhé, Hải Minh nói
- Bố muốn nó có trình độ Toán học thế nào?
- Giỏi gấp 4 lần GS. Ngô Bảo Châu
- Văn học?
- Ngang Puskin
- Âm nhạc
- Ngang Bêt-thô-ven
- Võ Thuật
- Ngang võ sư Lê Lâm thầy dạy VOVINA cho Út
- Ngoại ngữ? Bố muốn nó biết ngôn ngữ như Cử Nhân, Thạc Sỹ, Tiến Sỹ
- Tiến Sỹ
- Những ngôn ngữ gì ?
- Tiếng Việt, Anh, Pháp, Nga, Đức,Tây ban nha , Nhật và Ẳ-rập
- Triết Học?
- Tâm Vũ Trụ và tất cả các triết học trước đó trên Trái Đất
- Nó sẽ nói tiếng Việt theo giọng Nam hay giọng Bắc?
- Bố thích nó nói tiếng Việt như Biên tập viên Hoài Anh trên VTV1 đài truyền hình VN. Con phải cho nó am hiểu lịch sử VN và Thế giới....Tất cả ở mức tốt nhất
- Xong rồi bố ạ, Hải Minh nói, còn 108 câu hỏi nữa con sẽ để mặc định là TUYỆT VỜI
- Bố sẽ ra lệnh cho phòng thí nghiệm. Con phải trực ca này cho em gái con nhé
- Vâng ạ, Hải Minh đứng dậy đi xuống tầng hầm.
- Khoảng sáng mai em Tây Nguyên có qua BLSYT xong không ??? Tôi hỏi với theo
- Sáng mai lúc 8 giờ ,bố cứ bảo cô giúp việc pha 5 phin cafe nâu đá trong phòng làm việc của bố. Bố, mẹ , Út và con sẽ nhìn thấy kiệt tác của bố
..........
Toan chạy xuống phòng 14 tầng hầm, phòng cuối cùng của BLSYT, các cô y tá đã tắm xong cho Tây Nguyên....Toan kinh ngạc bởi vẻ đẹp thánh thiện như thiên thần của con riêng của chồng mình sau khi qua BLSYT ....Toan dìu Tây Nguyên về phòng ....cho uống sữa như chỉ dẫn....Mặc cho Tây Nguyên bộ áo dài lụa Hà Đông rồi dẫn lên phòng làm việc của chồng mình....
......
Căn phòng làm việc của tôi như bừng sáng khi vợ tôi đưa Tây Nguyên bước vào. Lúc này là 8 giờ sáng, trong phòng tôi có con trưởng Hải Minh, Út, Võ sư VOVINA Lê Lâm, thầy dạy võ của Út, TS Ngôn ngữ học Dương Đình Hoạt, TS Toán học Quách Văn Giang, Giáo viên chuyên toán của trường Hà Nội - Amstecđam và Long
Tây Nguyên tiến về phía tôi, tôi nhìn nó... Nó còn đẹp hơn gấp 10 lần bức ảnh thiết kế của Út. Nó nắm lấy tay tôi đưa lên môi và hôn rồi quỳ xuống nói đúng giọng của BTV Hoài Anh :
- Con cảm ơn bố!!! Bố đã sinh ra con lần thứ hai
Tôi đỡ nó dạy và ôm chầm lấy nó. Sóng ý thức của tôi và của nó quấn quýt lấy nhau...Những cảm xúc hạnh phúc mãnh liệt của Thượng Đế (Tâm Vũ Trụ) làm tôi nổi hết da gà
....
Út rất sốt ruột nên khi Tây Nguyên đến cảm ơn ông anh, Út nói:
- Anh Hải Minh bảo khi cho em qua BLSYT đã cho em giỏi võ hơn anh. Anh không cần đấu với em, chỉ cần em in cú đá của em trên trần nhà cao 4 m nay.
- OK, Tây Nguyên nói
Út lấy cả tuýp màu mầu nâu bôi vào hai đế giầy của Tây Nguyên...
Cả phòng nhìn chăm chằm vào con gái của Thọ.... Tây Nguyên hét lên một tiếng : “Đánh” rồi tung mình lên như một con rồng cuộn với tà áo lụa Hà Đông bay phấp phới lộn đầu xuống tung một cú đá song phi lên trần nhà rồi vẫn tiếp đất nhẹ nhàng. Trên trần nhà in hai dâu giầy mầu nâu mà Út thách đố....
- Nó sẽ đánh đòn "đại bàng quắp cổ" của VOVINA tuyệt vời anh ạ, võ sư Lê Lâm bình luận.
Tây Nguyên đến nhận Út làm anh 3, nhận Hải Minh làm anh 2 rồi từ từ tiến về phía Toan, quỳ xuống, gục đầu vào lòng vợ tôi và nói:
- Mẹ có nhận con làm con gái không ?
- Mẹ ...nhận, mẹ nhận. Con gái yêu của mẹ. Nói rồi hai mẹ con ôm nhau khóc vì hạnh phúc
....
Chú Hoạt và Tây Nguyên nói chuyện khá lâu về lịch sử Việt Nam, thế giới, đạo Phật, đạo Thiên Chúa, văn học bằng tiếng Anh... TS. Dương Đình Hoạt kinh ngạc vì sự hiểu biết sâu, rộng và giọng Luân-đôn rất chuẩn của nó...
...
Trong khi chờ chú Quách Văn Giang kiểm tra Tây Nguyên về Toán, tôi quay lại hỏi Hải Minh:
- Con cho em gái con hệ số thông minh bằng bao nhiêu?
- Bằng con và Út, n = 412 ĐXT. Hải Minh trả lời. Con xin nhắc lại với bố rằng: Phật Tổ Như Lai có n = 350 ĐXT,
Pe-rơ-mal, nhà toán học người Nga không nhận giải thưởng Fields, người có chỉ số thông minh cao nhất hành tinh này chỉ có n = 352 ĐXT.
Một lát sau TS. Quách Văn Giang tiến lại phía tôi, bắt tay tôi cực chặt và lắc đầu:
- Em chưa thấy ai giỏi như nó! Em cho nó làm 10 bài toán, toàn đề thi toán quốc tế gần đây. Nó chỉ giải trong 30 phút ! Mà lời giải lại độc đáo nữa chứ...
Chú Long hỏi một thôi một hồi Tây Nguyên về Động lực học Công trình cũng lắc đầu:
- Mày còn giỏi hơn bố Thọ !!!!
.....
Ở phòng bên vọng ra tiếng đàn piano tuyệt vời của Tây Nguyên. Nó đang đánh một bài dân ca của Tây Nguyên, nóng bỏng như  ngọn lửa ...Rồi nó nói vọng ra: "Con tăng bố Thọ đây nè!!!"...Nó nói giọng Sài Gòn cực kỳ dễ thương... Một bản sô-nát mà nó sáng tác ngẫu hứng....Tôi như bị nó "thôi miên" bởi bản sô-nát của Tây Nguyên ...
-Còn hay hơn bản sô-nát "Ánh Trăng" của Bết-thô-ven, Hải Minh nhận xét. Bố cho phép con gọi em gái con là Ít nhé.
Đoạn kiểm tra cuối cùng là của tôi....Tôi nhìn con gái tôi chăm chằm... Nó như Đức Mẹ ư ? Không ! Nó như Quan Thế Âm Bồ Tát ư ? Không ! Nó tuyệt vời hơn hai vị thánh đó của loài người !!!. Hãy nghe hai bố con tôi nói chuyện.
Tôi hỏi:
- Tâm Vũ Trụ là gì ?
- Tâm Vũ Trụ là miền giao của mọi đối tượng, là Thượng Đế, là Chúa Trời, là Tạo Hóa, là Tự Nhiên, là Thuộc Tính ạ, Tây Nguyên mỉm cười trả lời tôi và nói tiếp. Hiểu được Tâm Vũ Trụ là hiểu được toàn Vũ Trụ.
- Thế một ngày kia... một vị Thánh nào đó của loài người nghĩ ra một thượng đế còn linh thiêng hơn, anh minh hơn Tâm Vũ Trụ của bố thì sao???
- Thì con sẽ lây miền giao của vị thượng đế đó với 14 thành tố tạo nên Tâm Vũ Trụ hiện nay của bố để tạo nên Tâm Vũ Trụ mới. Vì Tâm Vũ Trụ của bố là miền giao của mọi đối tượng nên luôn luôn vô địch... Mọi cái linh thiêng của loài người đều có miền giao khác trống!!!!
Tôi ôm ghì lấy nó khi nó đang cười khúc khích với Hải Minh và Út vì nó đã thi qua phần khó nhất với bố Thọ, và hỏi:
- Con học được điều này ở đâu?
- Con được cảm nhận qua BLSYT của bố.
- Con nên nhớ Tâm Vũ Trụ là triết học xuyên suốt cuộc đời con nghe không???
Nó rúc đầu vào ngực tôi và nói:
- Vâng ạ.
*
Gia đình tôi và bạn bè nhắm rượu với gỏi cá chép do chính tay Tây Nguyên làm. Lúc 4 giờ chiều Giang, Hoạt , Lê Lâm và Long xin phép về sau khi chúc mừng tôi nhiệt liệt vì tìm được con gái vừa xinh đẹp vừa tài giỏi... 
Trong phòng làm việc chỉ còn tôi và Toan
- Sao anh lại khóc ? Toan ngả đầu vào vai tôi hỏi
- Anh hạnh phúc quá thôi mà.
- Em và các con còn hạnh phúc gấp bội anh
Toan bỗng nhìn thẳng vào mắt tôi, mặt nghiêm trọng rồi nói:
- Anh biết không? Ngày mai em sẽ qua bộ lọc sóng ý thức của anh
- Em tin vào thuyết Tâm Vũ Trụ của anh rồi à?
Thay cho câu trả lời, Toan ôm ghì lấy tôi và hôn đắm đuối.
Cả ba đứa con tôi chạy ùa vào phòng và reo lên:
- Hoan hô mẹ Toan. Bọn con nghe thấy hết bố và mẹ nói chuyện với nhau. Bọn con sẽ cho mẹ giỏi hơn bà Méc-ken, thủ tướng Đức, người đàn bà mà bố đang ngưỡng mộ và đẹp như Hoa Hậu Thế Giới U40 !!!
Chúng nó quây quần bên bố mẹ....Tây Nguyên đứng sau Toan nhổ tóc bạc cho mẹ ... Pháo hoa trên màn hình đã nổ tung....
Năm mới 2014 đã đến.
Hà Nội 28/12/2013
ĐXT
(CÒN NỮA)
                                                                          GIẢI CỨU
Đỗ Xuân Thọ
Chuông điện thoại réo lên lúc 2 giờ sáng. Tôi rời vòng tay của Toan, khoác cái áo dài ấm, trần truồng bước ra ngoài ban công nghe điện thoại. 
- Alo, con à, Hải Minh đã lắp cho tôi một một thiết bị vào chiếc Iphone 4s để có thể liên lạc với mạng không dây riêng theo công nghệ của Đức để chống nghe trộm. Nó gọi từ Đức về...
- Con vừa nhận được điện thoại của chú Trung, bố phải ra ngay số nhà...ngõ...phố Lê Duẩn. Thằng Út bị thằng Thượng Tá Cường, trưởng phòng An Ninh Chính Trị Hà Nội cho bọn đàn em dẫn ra đấy để quyết tâm cho Út nghiện ma túy đêm nay nhằm bẻ gẫy ý chí chống Cộng của bố...Chú Trung sẽ bàn bạc với bố ở quán Phở Hoa 1140 Đê La Thành...Con đã đọc được tần số riêng SÓNG Ý THỨC (SYT) của thằng Cường và đệ của nó là thằng Lãng Chó, một thằng cực kỳ giỏi võ Thiếu Lâm Tự, chủ quán...Bố không sợ gì hết!!! Nếu bọn nó đánh bố thì chúng nó sẽ đứt mạch máu não và toi mạng tức khắc bằng BỘ LỌC SÓNG Ý THỨC (BLSYT) mà bố đưa cho con.
- Bố hiểu rồi, con phải hết sức bình tĩnh, bố sẽ ra ngay nhưng con không nên để ở nấc 3 mà chuyển về nấc 2, chỉ cần làm chúng ngất đi tức thì thôi !!! Nghe bố đi, tôi quát lên.
- Vâng ạ, Hải Minh lắp bắp. Bố ra ngay đi!!! À mà con dặn bố, chúng nó có 50 tay kiếm và 20 thằng có súng . Bố phải đọc cho con dải tần số riêng SYT của chúng nó khi vào quán để con nạp vào nút TẤT CẢ. Khi đó bố chỉ cần hô ĐÁNH là con cho chúng ngã tức thì. Con đã gắn một con chíp định vị vệ tinh và liên lạc viễn thông ở cái răng giả số 4 của bố rồi đấy. Chúng nó có thu điện thoại của bố thì bố cũng đừng lo.
- Rồi, con rất khoát phải chuyển về nấc 2...Bố không muốn sát sinh. Bọn Mỹ có thể chặn và nghe lén được sóng của con đấy.
- Hì..hì..Bố cứ yên tâm. Thằng Thiệp bạn con ở Mỹ sẽ giúp con điều đó. Nó là học trò A16 của bố . Nó đang lập trình nghe trộm các thiết bị truyền thông cho CIA
....
Tôi mặc bộ quần áo thể thao, đi giầy đế mềm và chống gậy đi bộ đến quán Phở Hoa... Trung, đại tá ở Tổng Cục 2 bộ Quốc Phòng đã đợi tôi ở đó.
- Tình hình là rất nghiêm trọng anh ạ. Hiện nay tư tưởng của anh về xây dựng một CHÍNH THỂ ĐA ĐẢNG- DÂN CHỦ; tư tưởng ĐÁNH THẲNG VÀO CUNG TƯỚNG tức là thuyết phục trực tiếp các Ủy viên Bộ Chính trị của anh để không xẩy ra MÙA XUÂN Ả RẬP tức là NỘI CHIẾN chỉ được 1/3 Ủy viên BCT hiểu và tán thành.
- Tao sẽ làm cả BCT hiểu vì đó là QUY LUẬT CỦA VŨ TRỤ !!! Thằng Út thế nào??? Mày có thể chở tao đến chỗ đó không, tôi hỏi gấp gáp.
- Thực ra thế này, Trung mỉm cười và nói. Chúng nó muốn anh ra để chứng kiến cảnh để chúng nó nói với anh rằng: Chúng nó muốn cho thằng Út nghiện Ma Túy lúc nào cũng được !!! Bọn vô học ấy mà !!! Đấy anh thấy, cuộc chiến này là cuộc chiến CÀI RĂNG LƯỢC, CUỘC CHIẾN ĐAN XEN!!! Cuộc chiến đấu đan xen này xảy ra trong Bộ Chính trị, trong Trung ương Đảng, trong Bộ Công an và trong Bộ Quốc phòng… Đằng sau thằng thượng tá Cường là thằng Trung Tướng T. Em sẽ chở anh ra đấy và anh dùng lời lẽ ôn hòa với chúng nó, anh ạ... Đừng nóng tính... Ước mơ của anh xây dựng một thể chế Dân chủ - Đa đảng - Tự do như nước Mỹ cho đất Việt chắc phải 5 năm nữa.
.....
Tôi chống gậy bước vào quán. Tôi đội mũ nồi, đeo kính đen và khẩu trang nên Út không nhận ra. Nó đang ngồi với Lãng Chó và một thằng săm trổ đầy người...
Tôi ngồi ở bàn cuối phòng, gọi một ly Johnnie Walker và một đĩa đậu nướng... Trên sân khấu là một đôi nam nữ đang biểu diễn một màn làm tình thật cho khán giả... Các bàn trong quán bầy công khai các bơm kim tiêm...Vào đây toàn loại con các đại gia...Chúng nó lắc lư như một lũ điên.
.....
- Địt mẹ mày có trích không? Tôi bông nghe thấy Lãng Chó hét lên 
- Không ! Em không trích , Út cũng hét lên rồi đứng dạy bước ra khỏi bàn của Lãng Chó
-    Dải tần số riêng SYT của cả hai nhóm kiếm và súng là từ 0.9378 ĐXT đến 0.9388 ĐXT, tôi đã đo xong và báo cho Hải Minh. Con ghi thêm tần số riêng SYT của thằng Trung Tướng T. là 0.9142 ĐXT
- Vâng con đã ghi xong, Hải Minh nói. Bố hướng cái gậy về phía thằng ngồi cạnh Lãng Chó đi để con đo nó
- 0.9571 con ạ
- Vâng
Lãng Chó hất hàm cho thằng to con săm trổ đầy người. Nó tên là Tú Chuột. Tú Chuột lao đến Út, túm cổ áo và tát Út một cú rất mạnh. Út dơ tay trái đỡ và tay phải thoi một cú rất mạnh vào mỏ ác Tú Chuột. Trong lúc Tú Chột ôm bụng đău quằn quại thì Út tung một cú đá lật cầm làm Tú Chuột ngã ngửa....Khoảng 5 thằng cầm dao lao đến vây quanh Út
- Để tao, bọn mày dẹp hết. Lãng Chó hét lên....

Lãng Chó tiến đến Út và chửi :" Địt cái con mẹ mày, xem tao đây". Hắn vỗ tay trước mặt Út, Út dơ tay che mặt, Lãng Chó tung một cú đá KIM KÊ ĐỘC CƯỚC vào bộ hạ của Út. Trúng cú đá đó Út ngã xuống , lăn lộn trên sàn nhà...Lãng Chó đạp lên ngực Ut và rút ra một mũi trủy dí vào cổ họng Út và hét lên:
- Mày có trích ma-túy không?
- Không bao giờ !!! Út hét lên!!!
- Con hạ thằng Lãng Chó ngay, tôi nói với Hải Minh. Nó đã quan sát hết diễn biến qua cây gậy của tôi
- Vâng 
Lãng Chó ngã xuống sùi bọt mép và dẫy đành đạch... 
Tôi chống gậy bước ra và điểm vào huyệt Mặt Trời của Út . Tôi dìu Út đến cửa thì khoảng gần 70 thằng cả súng, cả kiếm lao đến
- Bố Lãng Chó bị thằng già này đánh chết rồi !!! Bọn mày đâu, chém chết hai bố con thằng già Thọ đi !
- Đánh, tôi nói trong cổ họng cho Hải Minh qua cái "răng số 4"
Bẩy mươi thằng đổ rạp xuống sùi bọt mép, lăn lộn....Cả quán hỗn loạn...Tôi vẫn bị phân tâm vì không biết thằng Lãng Chó có đá dập cà của Út không? Thì bỗng nhiên toàn bộ quán mất điện
-Bố cẩn thận, Hải Minh nói gấp.
Đúng lúc đó một báng súng giáng vào gáy tôi làm tôi ngất xỉu
....
Tỉnh dạy, tôi thấy con gái Tây Nguyên đang đắp cho tôi một cái khăn lạnh trên trán

- Bố tỉnh rồi, Tây Nguyên reo lên. Anh Út không bị sao cả đâu bố ạ. Con đã bẻ gẫy cổ thằng đánh bố rồi...Nó đang nằm trong bệnh viện 108...Chỉ tại con đến muộn quá...Thôi bố nói chuyện với bác Toàn đi...Bác ấy cử 2 đại đội đặc công vào cứu bố với anh Út đấy
....
Toàn tự tay bê đến cho tôi một bát cháo còn nóng hổi
- Anh Thọ ăn đi !!! Đây là cháo hầm gà với hạt sen. Bác Ba sai cần vụ mang đến đây 2 con gà tre. Đây là Sở Chỉ Huy Tiền Phương của em. Em là Toàn, đại tá cùng cơ quan với anh Trung. Anh ăn xong sẽ nói chuyện với đệ của bác Ba nhé. Anh Tư Còi
- Bố đang ở trung tâm Ba Đình, Hải Minh nói qua cái răng "số 4" mà chỉ có tôi nghe được trong khi Tây Nguyên đang bón cho bố từng thìa cháo . Theo thằng Thiệp bạn con báo từ Mỹ về Đức thì đây là Tổng Hành Dinh của Ba Dũng, Hải Minh nói tiếp . Nó nghe lén được cuộc điện đàm của họ về bố. Người sắp nói chuyện với bố là V.Đ.Đ , biệt hiệu là Tư Còi nhưng sẽ phát trực tiếp về cho Ba Dũng . Người mang cháo cho bố chính là Trung Tướng T. Nó sợ vãi đái ra rồi bố ạ !!! Nó nói dối em Tây Nguyên chứ thực ra là nó vào dọn dẹp hiện trường ở cái quán MA QUỶ đó. Bằng thủ đoạn này, chúng nó khống chế được rất nhiều cán bộ Trung, Cao Cấp của ĐCSVN vì thương con mà phải nghe chúng nó sai khiến.... Thằng Thượng Tá Cường con đã cho nó nhập viện rồi và chắc phải nghỉ hưu sớm. Ba Dũng rất muốn biết KẾ HOẠCH CHI TIẾT CỦA BỐ ĐỂ TẠO DỰNG MỘT CHẾ ĐỘ DÂN CHỦ -ĐA ĐẢNG Ở VIỆT NAM MÀ KHÔNG CÓ NỘI CHIẾN VÀ MUỐN BỐ LÀM CỐ VẤN . ÚT ĐÃ ĐƯỢC HỌ ĐƯA VÀO VÀ CÓ Ý ĐỊNH NHẬP HỌC Ở ĐẠI HỌC KỸ THUẬT QUÂN SỰ KHOA CỦA BÁC TIẾN MÀ KHÔNG PHẢI THI CỬ GÌ HẾT RỒI. BỐ YÊN TÂM NHÉ, CON OUT ĐÂY !!! BỐ PHẢI HIỂU CẢ BỘ CHÍNH TRỊ ĐCSVN ĐANG ĐÁI RA QUẦN RỒI SAU MÙA XUÂN Ả RẬP...U-CRAI-NA, THÁI LAN....
....
Bỗng một tiếng nổ làm bật tung cánh cửa tôi đang nằm. Tây Nguyên chạy ra cửa rồi quay phắt lại :
- Bố phải rời khỏi đây ngay, anh Hải Minh đã cảnh báo cho con. Hai đại đội đặc công của Cục 2 đang tấn công vào đây. Tây Nguyên cõng tôi trên vai lao ra cửa trong tiếng súng AK 47 nổ rền...
Tôi thấy tê tê ở đầu lưỡi khi chạm đến cái răng "số 4"
- Con đây, Hải Minh nói. Bố bảo em Tây Nguyên vào phòng số 325 lấy một cái ô to rồi nhẩy từ từng 3 xuống. Nếu cửa khóa thì Tây Nguyên có thể đạp cửa vào. Con biết em Tây Nguyên làm được. Xe chú Trung đợi bố ở góc phố bên phải. Số xe NG 33896.
Tôi nói những chỉ dẫn của Hải Minh cho Tây Nguyên... Chỉ một cú đạp nó đã mở được cửa...
Trung tướng T. xuất hiện với khẩu K54....Tây Nguyên ngả người về phía sau đá tung khẩu súng trên tay của T rồi tung người, hai chân quặp vào cổ T. quật T. đổ xuống...
Tây Nguyên cõng bố và cầm ô nhẩy xuống từ tầng 3 trong tiếng AK trói tai....Dưới đường Út đang cùng chú Trung tỉa những loạt AR15 vào những tên ở tầng 3, tầng 2 và tầng 1 để bảo vệ cái dù của tôi và Tây Nguyên....
....
Chúng tôi lên xe thì nhìn thấy cái xác của Trung Tướng T. được ném xuống từ tầng 3 trúng vào hai mẹ con một người đi xe máy.
Sau này tôi mới biết, T. bị đại đội đặc công bắn chết và bị ném xác từ tầng 3 trúng vào con trai 1 tuổi của ông ta và 2 bố con cùng chết khi vợ ông ta đèo con đến thăm chồng...
*
Hoàng hôn đang buông trên Đê La Thành. Tôi lại ngồi uống bia tại quán phở Hoa nhớ lại lời Đại Tá Trung bảo tôi:
ANH CỨ NGỒI THIỀN GIỮA LÒNG DÂN TỘC VIỆT NAM THÌ KHÔNG AI ĐỘNG ĐẾN ANH.

Hà Nội, 26/2/2014

                                                                     CƯỚP CÔ DÂU
Đỗ Xuân Thọ

- Anh đừng nói nữa hãy hôn em đi và ôm em thật chặt, Nàng ôm ghì lấy Chàng như sợ Chàng bay mất, em sẽ là vợ anh
Chàng hôn đằm đuôi lên đôi môi nóng bỏng của Nàng…Họ đắm say trong một tình yêu đầu đời của mình. Chàng vừa bảo vệ luận văn thạc sỹ về Điều Khiển Tự Động ở Đức về còn Nàng vừa tốt nghiệp khoa Văn trường đại học Tổng Hợp Hà Nội
- Tuần sau anh sẽ nói với bố mẹ anh đến nhà em làm lễ ăn hỏi , Chàng ngước lên trời và hét lên Ta sắp được làm bố rồi !
Chàng bỗng thấy Nàng nước mắt ràn rụa nói nấc lên từng tiếng:
- Tuần sau em lên xe hoa rồi, Nàng nhìn chằm chăm vao mắt Chàng và hỏi. Có phải bố anh là TS. Đỗ Xuân Thọ không?
- Đúng rồi…. Sao ?... Xe hoa ?...Chàng hỏi thảng thốt
- Bố em bắt em lấy con một ông thứ trưởng…Em không chịu . Em bảo: “Con chỉ lấy anh Sơn thôi”…Bố em gầm lên: “ Mày có biết bố nó là ai không? TS. Đỗ Xuân Thọ ! Một thằng chống cộng khét tiếng !!! Gã đã chứng minh CN Mác-Lênin sai lầm và kêu gọi đa nguyên, đa đảng đối lập, xây dựng một nhà nước Dân Chủ như Mỹ…v.v…Bố thì được cơ cấu vào Trung Ương khoá tới…Nếu con lấy nó thì ai cho bố làm Uỷ viên Trung ương ĐCSVN đây???”
- Sao em bảo bố em làm giáo viên???
- Em không dám nói bố em là Bí Thư Tỉnh uỷ vì em đọc Facebook của bố anh khi bố nói về các lời khuyên chọn vợ cho các con trong đó có một điều là: Không nên lấy con quan cộng sản vì họ, theo phương pháp chọn cán bộ của CN Cộng Sản, họ đều xuất thân từ giai cấp Công, Nông nên ngu ạ
- Thế thằng chồng chưa cưới của em làm gì? Chàng chua chát hỏi
- Nó chả làm gì cả, chỉ ăn chơi nhẩy múa… Bố nó sợ nó nghiện ma tuý nên cưới vợ cho nó…Bố nó với bố em trước đây cùng đại đội thời chiến tranh…Sau này họ hưa gả con cho nhau…Sao ? Anh đang nghĩ gì đấy?
- Bây giờ anh mới thấy bố anh nói đúng, Chàng buồn bã nói
Nàng bỗng lục túi lấy ra một chai Chè Xanh 0 độ rồi nói:
- Em chỉ yêu anh thôi. Kiếp này không lấy được anh thì em sẽ chết. Chai nước này chứa một chất độc cực mạnh . Em và anh cùng chết để sang thế giới bên kia chúng ta lấy nhau nhé
- Chết thì chết, anh cũng chỉ có mình em
Nàng ngửa cổ tu nửa chai đưa cho Chàng chai Chè xanh 0 độ rồi từ từ quỵ xuống trên thảm cỏ.
- Hãy đợi anh em yêu, nói rồi Chàng ngửa cổ tu hết cả chai rồi nằm xuống bên nàng
….
Bỗng Nàng cười khanh khách lấy tay cù vào nách Chàng và nói:
-Em thử anh đấy thôi. Không có thuốc độc đâu anh ơi, Nói rồi Nàng ghì môi vào môi Chàng hôn đắm đuối rồi vội vã cởi hết quần áo, Anh ơi anh hãy cho em làm vợ anh ngay lúc này. Vừa nói nàng vừa cởi chiếc quần ghin của Chàng….
Trăng và sao, ừ, chỉ có trăng và sao chứng kiến cảnh làm tình tuyệt vời của đôi trai gái trinh trắng bên dòng sông Hồng vào cái đêm hôm đó
Rồi họ bàn nhau hành động vào chiều thứ 7, chiều mà con trai ngài thứ trưởng đến đón dâu.
- Anh có biết đi xe máy không?
- Không, anh chỉ biết cưỡi ngựa lái ô tô thôi
- Tuyệt vời !!! Em sẽ bảo chú Quỳnh, chủ trại nuôi ngựa cấp cho anh một con ngựa Anh Quốc mầu nâu, mầu mà anh và em yêu thích. Đúng 6 giờ nhà trai sẽ đón dâu. Anh sẽ cướp “cô dâu” đúng lúc đó để cho bố em hiểu: Không gì cưỡng lại được các QUY LUẬT PHỔ QUÁT NHẤT CỦA VŨ TRỤ như bố anh thường nói. Bẩy thằng bạn em trong “ đội lái “ cưỡi những con Hac-ky sẽ yểm trợ anh
…..
Thời gian vun vút bay, tháng ngày như nước chảy…
Hôm nay là thứ 7…

Bà vợ ông thứ trưởng bệ vệ trong bộ áo dài đắt tiền bước xuống xe cùng cậu con trai…6 giờ kém 15, nhà gái nổ những tràng pháo giấy đón chào…Ông Bí thư tỉnh uỷ hớn hở ra tận xe để đón và mời chú rể vào phòng đón cô dâu….6 giờ kém 2 phút Chàng đến…nhẩy xuống mình ngựa và đi thẳng vào phòng cô dâu đúng lúc chú rể gõ cửa phòng riêng của Nàng…..Nàng mở cửa và nhìn thấy Chàng…Nàng hét lên:
-Anh đánh nó đi
Chàng tung một cú Liên Hoàn Cước của VOVINA, chân trái đá vào mỏ ác đồng thời đạp vào thăt lưng, lấy đà cho chân phải bật lên đá cạnh chân lật cầm….Gã chú rể đổ nhào xuống nền nhà…Nàng tháo giầy cao gót đập túi bụi vào cái mặt bựa phấn phấn và dâm đãng của chú rể…Họ dắt tay nhau chạy như bay ra phía con ngựa…Chàng bế Nàng lên lưng ngựa rồi nhẩy phắt lên mình ngựa…Bố “ cô dâu” rút điện thoại cho đại tá an ninh Lãng nhưng không được vì A12 đã dùng SYT phá sóng của VinaPhone, Việt-Tel, và tất cả các mạng điện thoại ở VN từ Anh Quốc
….

Con ngựa mầu nâu do Chàng và Nàng cưỡi phi như bay giữa xe máy, xe ô tô nhốn nháo trong ánh hoàng hôn của quảng trường Ba Đình, hướng ra Đại Việt Quán ở ngoại thành Hà Nội, nơi sẽ diễn ra lễ cưới mà bạn bè của họ đứng ra tổ chức cho đôi trai gái.
….
Chàng và Nàng bước vào Đại Việt Quán…Gần 100 thanh niên là bạn của họ lao ra đón…
Trên sân khấu treo một cái mặt TRỐNG ĐỒNG NGỌC LŨ 14 CÁNH huyền thoại…Hai chữ Linh-Sơn trắng muốt đặt trên hai chữ Đ và T to như hai hòn đá tảng thể hiện dòng họ Đỗ và dòng họ Trần
….
A4 là chủ hôn cầm micro giữ yên lặng rồi tuyên bố LỄ THÀNH HÔN bắt đầu rồi dõng dạc nói:
- Trước Tâm Vũ Trụ thiêng liêng .Trước Anh Linh của các Vua Hùng bất tử. Trước Hương Hồn của các Anh Hùng Liệt Sỹ đã xả thân cho nền Độc Lập và Tự Do của Việt Nam suốt 5000 năm .Trước Tổ Tiên trăm họ tạo nên Dân Tộc Việt. Trước tổ tiên dòng họ Đỗ và dòng họ Trân ta xin hỏi : Đỗ Trường Sơn, con có coi Trần Thuỳ Linh là vợ con không ?
- Có ạ, Chàng nói
- Trần Thuỳ Linh, con có coi Đỗ Trường Sơn là chồng con không
- Co…ó a…ạ, Nàng hét cục to
- Trao nhẫn cưới, A4 vừa nói vừa ra hiệu cho A21
A21 cầm hai tay một cái khay đựng 2 chiếc nhẫn bằng ti-tan nạm mảnh thiên thạch của hành tinh OMEGA…Họ trao nhẫn cưới cho nhau
- Hôn đi ! Hôn đi ! Hôn đi ! Cả trăm chàng trai và cô gái trong sảnh đường cùng hô vang
Họ hôn nhau thắm thiết….
Bỗng Nàng cầm micro bước lên sân khấu khi bia Hà Nội đã tràn trên các ly:
- Chúng ta, mỗi lần uống sẽ hô một khẩu hiệu, Nàng nói cực kỳ hào hứng. Nào hày hô nào: Chúng la là các công dân Tự Do!!!!
- Tự do ! Tự do! Tự do! Cả sảnh đường hô theo Nàng
- Việt Nam phải Dân Chủ ! Nàng gào lên
- Dân chủ ! Dân Chủ ! Dân Chủ!
- Muốn Dân chủ phải Đa Đảng ! Con gái Bí thư tỉnh uỷ gào lên
- Đa đảng! Đa đảng ! Đa đảng!
- Chúng ta là chủ nhân của đất Việt
- Chủ nhân ! Chủ Nhân! Chủ Nhân!
- Chủ tịch Hồ Chí Minh muôn năm
- Muôn năm!
- Tổng thống Linh-côn muôn năm
- Muôn năm !
….
Bữa tiệc sắp tan thì họ không thấy Chàng và Nàng đâu nữa
Có người đoán rằng họ bị An Ninh bắt
Có người lại đoán Nàng đã qua Bộ lọc Sóng Ý Thức (BLSYT) của TS . Đỗ Xuân Thọ và đã sang Đức hưởng tuần trang mật với Chàng...
Có người đồn rằng TS. Đỗ Xuân Thọ, bố của Chàng và ông Bí Thư Tỉnh Uỷ, bố của Nàng đã ngồi uống rượu ở quán Phở Hoa 1138 Đê La Thành Hà Nội .Ông Bí Thư bị TS.Thọ thuyết phục , đứng hẳn về phía những nhà Dân Chủ. Ông đã viết một bài " Bom tấn" trên Dân Luận
….
Hà Nội, 31/3/2014


                                                                  ĐI TÌM KHO BÁU
Đỗ Xuân Thọ
Chuông cửa réo lên. Từ phòng làm việc, tôi , Út và Tây Nguyên nhìn Ca-mê-ra. Đại tá Trung, người của cục 2 và một người trông rất quen chừng 58 tuổi. 
- Mở cửa đi con, tôi sai Tây Nguyên
- Không, bố nói nốt Tâm Vũ Trụ là giống Đực hay giống Cái rồi con mới mở, Tây Nguyên bướng bỉnh. Bố có tiếp ai tại nhà đâu sao chú Trung lại đến mà còn mang theo người lạ nữa?
- Con mở cửa ngay, tôi gắt với con gái
Nó hậm hực bước ra bàn điều khiển và nhấn nút MỞ CỬA rồi nói như gắt vào Micro :” Xin hai chú bước vào ô ĐI LÊN TẦNG 14”…
- Con là con gái, con phải ăn nói thuỳ mỵ chứ
- Nó Thiền-Toán suốt 1 tiếng mà chưa trả lời được câu hỏi của bố, bố thông cảm cho em, Ut bênh em gái.
Cửa mở, Trung và người đàn ông bước vào phòng làm việc của tôi
- Chào anh, đây là anh Hai, thượng tướng, trước là xếp của em. Trung giới thiệu. Anh cứ gọi là chú Hai vì anh Hai năm nay 58 tuổi .Còn đây là TS. Đỗ Xuân Thọ, tác giả thuyết Tâm Vũ Trụ
Chúng tôi bắt tay nhau
- Có việc gì vậy? Lần sau chú Trung phải báo cho anh trước nhé
- Gấp quá anh ạ nên em phải đường đột tới đây. Gọi điện thoại cho anh em sợ bọn Mỹ, Tầu và Nga nghe lén…Em được phong thiếu tướng rồi anh ạ. Sau cái vụ giải cứu thằng Út, cũng nhờ anh Hai đấy
- Có việc gì chú Hai, ta vào việc luôn. 30 phút nữa tôi phải gập LS Lê Quốc Quân ở quán phở Hoa
- Em nói luôn, Hai vừa nói vừa mở tấm bản đồ. Bọn Tầu suốt 1000 năm đô hộ VN chúng đã cướp của nhân dân VN 4 tỷ tỷ cây vàng. Số vàng này chủ yếu là của Vua Hùng…Đây là tin tình báo của CIA . Bọn em biết được nhờ một điệp viên cài trong CIA…Số vàng này bọn quan lại Trung Quốc đã chuyển về nước 1/4 còn chúng chôn giấu ở VN vì chúng sợ mang về nước sẽ bị vua Trung Quốc bắt xung kho…1/4 đã bị quân giải phóng nhân dân Trung Quốc lấy cớ sang giúp VN thời đánh Mỹ mang về nước . Hiện nay còn 2/4 đang chôn giấu ở VN trong duy nhất một kho báu mà ngay cả bọn Trung Quốc, Mỹ, Nga đều không biết ở đâu dù họ có vệ tinh và các phương tiện cực kỳ hiện đại…Bọn em đến nhờ anh tìm giúp bằng sóng ý thức (SYT) của anh…Tỷ lệ ăn chia là 3/7 ! Nếu tìm ra Bộ Quốc Phòng sẽ biếu gia đình anh 3 phần…Chúng ta sẽ dùng 7 phần số vàng đó để mua máy bay và tầu chiên nhằm chiếm lại Hoàng Sa 
Trung nói cắt ngang lời Hai:
-Em mang đến một lít rượu Làng Vân và món thịt gà xé phay mà anh thích, Trung nói và mở túi lấy rượu và một cái túi ra. Có nhậu được trong phòng làm việc của anh không? Nói thật em biết anh phải có tí men mới hưng phấn và minh mẫn
Tôi hơi đắn đo rồi nói:
- Được mà, các cháu thấy tôi làm việc có hôm 24/24 nên thường mang đồ ăn cho bố. Xin lỗi tôi gọi điện thoại để hẹn lại LS LÊ QUÔC QUÂN vào buổi chiều.
….
Tây Nguyên thay mẹ mang bát đũa và dọn bàn ăn cho bố…
Đồ nhắm và rượu được dọn ra trên chiếc bàn chân ngắn sát đất…Chủ và khách ngồi trên các tấm thảm cỏ..
….
Rượu đã ngà ngà Hai nói:
- Anh cố gắng giúp VN…Thôi vì đất mẹ anh hãy hy sinh thêm 5 năm tuổi thọ truy nhập vào Tâm Vũ Trụ xem cái kho báu đó ở đâu, Hai nâng chén và nói khẩn khoản. Anh nên nhớ số vàng đó gấp 500 triệu lần tổng lượng vàng thế giới. Mà lạ thật vệ tinh thăm dò khoáng sản của Mỹ, Trung Quốc, Nga, Đức không hề biết gì ?
- Tôi đã cải tiến BLSYT nên bây giờ mỗi lần truy nhập vào cái MÁY CHỦ VĨ ĐẠI – TÂM VŨ TRỤ ĐÓ đó chỉ tổn thọ bằng việc hút một điếu Thăng Long thôi mà. Vì Hoàng Sa , Trường Sa tôi sẽ làm luôn. Tôi mỉm cười mỉa mai...
…..
Tôi sai Út và Tây Nguyên xuống tầng hầm trực Bô Lọc Sóng Ý Thức
Hai phút sau chúng lên phòng làm viêc của tôi và đưa cho tôi một văn bản viết bằng ngôn ngữ của Tâm Vũ Trụ. 
-Con dùng bộ dịch NNTVT.DO ở trong máy A4 dịch cho bố nhé Tây Nguyên
…..
Dịch xong Tây Nguyên dõng dạc đọc đồng thời bật màn hình 3D to bằng cả bức tường . Trên màn hình là chiếc máy lọc vàng . Máy lọc vàng chỉ to như cái Trống Đồng Ngọc Lũ:
- Cái kho báu 2 tỷ tỷ cây vàng đó chính là chiếc máy lọc vàng!!!! Đây là chiếc máy lọc nước sông Hồng thành vàng của các Vua Hùng cách đây 5000 năm mà tác giả của nó là Thánh CAO LỖ, người sáng tạo ra Nỏ Thần Việt Nam .

Mười lít nước sẽ lọc được một cây vàng. Chiếc máy lọc vàng này có 14 cổng ứng với 14 thành tố tạo nên Tâm Vũ Trụ.
Năng xuất tối đa của nó là 10000 cây vàng/s . Chiếc máy này chạy bằng Năng Lượng Vũ Trụ .
Chiếc vòi –VC (Vật chất Âm) sẽ hút nước sông Hồng. Chiếc khay đối diện +VC (Vật chất Dương) sẽ cho ra các cây vàng.Chiếc vòi và chiếc khay này làm việc nhờ 12 hệ thống khác của Tâm Vũ Trụ đặc biệt là hệ thống –YT (Ý thức âm) và +YT (Ý thức Dương) ( xem chương 6 TVT)
Cổng –NL sẽ lấy năng lượng vào máy và cổng +NL sẽ thải năng lượng…Tất cả sẽ chịu sự điều khiển của –TG , +TG và vòng đếm của –BS, +BS…
…..
Con xin hết bản dịch SYT của bố Thọ ở lân cận U4(TVT) của Tâm Vũ Trụ ạ. Tây Nguyên cúi rạp người chào chú Trung và chú Hai 
- Đây là một kiệt tác của Cao Lỗ, người đã sáng tạo ra NỎ THẦN đã giúp các Vua Hùng chống giặc ngoại xâm. Có thể nói Cao Lỗ đã tiếp cận được với hành tinh Omega có n=500 ĐXT, tôi quay sang Trung và Hai nói . May mà Mỵ Châu không hề hay biết về chiếc máy kỳ diệu này. Mà lạ thật, Hà Nội chưa có phố nào mang tên Cao Lỗ !!! Đúng là bọn khốn nạn !!! Bọn chó đẻ KINH TRÍ THỨC bằng một mối thù giai cấp !!!
….
Chúng tôi bàn đến các trí thức của Vua Hùng và các trí thức thời nay
- Nhưng nó đang ở đâu, thưa TS Thọ ? , Hai sốt ruột hỏi
Tôi chống gậy đứng phắt dậy rồi từ từ ngồi xuống và nói rằn từng tiếng:
- Nó đang ở đây, tại ngôi nhà này!!! Tôi dằn cái cốc rượu xuống bàn!!!Cách đây 2 năm khi Viện Trưởng Viện Khoa học và Công nghệ Giao thông Vận tải Doãn Minh Tâm gợi ý tôi về hưu , tôi đã về hưu để cho họ, những TRÍ THỨC HÈN ĐỚN đỡ bị bọn an ninh quấy nhiễu. Tôi đã tốn 5 năm tuổi thọ để thâm nhập vào Tâm Vũ Trụ và biết các Vua Hùng có cái máy này. Thôi ta tạm gọi là MÁY LỌC VÀNG (MLV). Tôi và thằng con trưởng đã đào được nó ở chân Đền Hùng tại một quả đồi của làng Chu Hoa huyện Lâm Thao tỉnh Phú Thọ và mang nó về đây. Tôi đã đọc bảng hướng dẫn của Cao Lỗ viết bằng ngôn ngữ của Tâm Vũ Trụ và dịch nó ra tiếng Việt. Bọn Tầu chỉ biết loáng thoáng về chuyện này…Số vàng chúng cướp của VN chỉ khoảng 200 triệu cây vàng do Cao Lỗ cho chạy thử máy…Chính vì thế bọn Mỹ, Trung Quốc và Nga không dò tìm được
….
- Anh có cho Quân đội Nhân dân Việt Nan, Quân Đội chỉ Trung vơi Nước hiếu với Dân chứ đéo trung với một đảng phái nào hết !!! Mượn MLV để sản xuất ra lượng vàng đủ mua vũ khí tự vệ và giúp nền kinh tế VN phục hồi không, Chú Hai nắm lấy hai vai tôi lắc lắc, nước mắt chẩy dòng dòng. Tôi biết anh chống cộng khét tiếng ! Tôi biết anh chủ trương Đa Đảng! Tôi biết anh muốn quân đội trung lập về CHÍNH TRỊ.Tất cả điều đó là đúng nhưng chưa thể thực hiện được ngay. Anh là một người cực kỳ yêu nước. Vẫn 3/7 anh chịu không?
- Tôi chỉ cần 1/9 ! Anh gọi người vào lấy đi. Tất cả khi trao đổi về cái máy này đều phải viết ra giấy rồi đốt đi. Đây là bản hướng dẫn sử dụng MLV .
- Trung gọi ngay 3 xe của cục 2 đên và trở MLV thẳng ra bãi Phúc Xá thử luôn, Hai ra lệnh cho thiếu tướng Trung. Em mời TS. Thọ ra chỉ dẫn. Anh sẽ đi xe cùng em do trực tiếp chú Trung lái. Chú Trung gọi các anh em bên kỹ thuật, chọn toàn TS, ThS cho anh và 1 tiểu đoàn đặc nhiệm bảo vệ khu thử MLV
….
Chỉ 3 tiếng sau MLV đã sẵn sàng hoạt động trong một vòng bảo vệ nghiêm ngặt. Tôi chống gậy bước ra khỏi lều dã chiến và châm một điếu Thăng Long. Chú Hai bước đến bên tôi và nói:
-Anh hút xong điếu thuốc rồi vào cho nó chạy đi, tất cả đã sẵn sàng. Học trò của anh là 5 TS tự động hoá và 10 thạc sỹ cơ khí
Tôi tắt thuốc rồi cùng chú Hai và các nhân viên kỹ thuật đến bên may…Tôi hướng dẫn tỷ mỷ cho họ:
- Đây là nút khởi động hình đầu con rùa, đây là nút tắt hình cái bánh chưng. Các nút con gà: 10 cây vàng/s , 100 cây vàng/s, 1000 cây vàng/s và tối đa là 10000 cây vàng/s…..Các bạn không được động đến nút con ngựa chín hồng mao này!!! Đây là nút phá huỷ MLV…
Họ tiếp thu rất tôt và nhanh…
- Thưa thầy, khi nào thì huỷ cái máy này ? TS. Nam, học ở Mỹ về, con trai của thượng tướng Hai hỏi tôi
Tôi nhìn nó chằm chằm vào nó và nói:
- Khi nó sắp rơi vào tay kẻ thù của dân tộc Việt Nam!!!
....
Đúng 9 giờ tôi ân nút khởi động…Các cây vàng tuôn ra ào ạt…Họ thử đều là vàng 9 con 9. Hai ôm choàng lấy tôi khóc nức nở vì sung sướng và nói:
-Cảm ơn TS. Đất nước này sẽ không bao giờ quên ơn TS.
Trước khi về Trung đưa tôi một cái túi đựng 100 cây vàng và chở tôi về tận nhà
- Đây là quà để anh uống bia Hà Nội thôi...Anh sẽ ngang Thánh Cao Lỗ khi Bộ Lọc Sóng Ý Thức ra đời
*
Hai tháng sau, vào lúc 9 giờ sáng, lúc tôi đang dạy cho Út và Tây Nguyên về sự sai lầm của Phật Tổ Như Lai khi xác định nguyên nhân của sự khổ đau của con người là “CHẤP NGÔ thì chuông cửa nhà tôi réo lên
…..
Thiếu tướng Trung đến…Tây Nguyên bấm nút “ MỞ CỬA” và nói dịu dàng như giọng BTV Hoài Anh vào micro :” Chú Trung bước vào ô LÊN TẦNG 14 ạ”
-Đấy con cứ ăn nói như thế nghe con, tôi nói với Tây Nguyên
-Dạ, tiếng “dạ” giọng Nam Bộ của nó cực kỳ đáng yêu
Trung bước vào, mặt buồn buồn
Hai đứa con tôi sau khi cúi rạp mình xuống chào chú Trung rồi đi sang phòng bên
- Sao chú buồn thế, tôi hỏi
Trung nấc khục lên và vừa khóc vừa nói:
- MLV tan rồi anh ạ !!
- Sao? Chú kể tôi nghe
- Hôm đó, chở anh về xong, em quay lai chỗ thử MLV. Hai đại đội không thể nào xếp vàng kịp vào hòm và chuyển lên xe nên thằng Nam con anh Hai cho máy chạy chậm lại…2 phút sau hai tiểu đoàn cơ động của bộ Công An kết hợp với Bộ Quốc Phòng ập đến yêu cầu anh Hải xuất trình giấy tờ khai thác nước sông Hồng….Tranh cãi một hồi thì thằng Lãng Chó, nó đã chui vào uỷ viên TƯ ĐCSVN. Nó đi xe con đến…Nam tắt máy nhưng bọn chó đó vẫn nhìn thấy các cây vàng tuôn ra lần cuối….Lãng Chó nhẩy xuống xe tiến đên trước mặt anh Hai và đọc lệnh bắt do chính TBT ĐCSVN ký…Đại loại chúng vu cho anh Hai chuẩn bị đảo chính….Sau khi khoá tay anh Hai và tống lên xe trước sự chứng kiến của Nam. Chúng bắt Nam vào vận hành MLV…Từ trước đến nay Nam coi bố Hai là thần tượng về lòng yêu nươc…Cả bọn, Lãng Chó mấy thằng tướng của cục 5 và các cố vấn Trung Quốc xúm quanh chiếc MLV….Nam khởi động máy và cho chạy ở cỡ tối đa : 10000 cây vàng/s… Vàng tuôn ra ào ạt…Trong khi bọn chúng hoa mắt về vàng thi Nam ấn nút PHA HUỶ…Tiếng nổ chỉ bằng quả lựu đạn nhưng ánh sáng thì chói loà…Bọn Lãng Chó và mấy thằng cố vấn Trung Quốc chết ngay tức khác nhưng người ta không tìm thấy xác của Nam và 14 thành viên đội kỹ thật đâu...MLV vỡ vụn như cám...BCT ĐCSVN họp khẩn cấp rồi xác định anh Hai vô tội...Vài ngày sau cháu Nam và 14 cháu khác về nhà lành lặn...Có lẽ cái cổng -YT và +YT của Cao Lỗ đã cứu sống chúng nó
- Thôi nào, làm chén rượu để giải đen đi Trung, tôi cười và rót rượu
Hai anh em uống rượu trong dòng nước mắt uất ức của Trung.... Tôi vỗ vai Trung và nói:
- Cái MLV anh đưa cho các chú chỉ là BẢN SAO của cai MLV thật của Cao Lỗ. Anh đã lường trước việc này...
-Thế ạ, Trung reo lên, thế MLV thật bây giờ ở đâu anh ?
- Trong cái chế độ XHCN khốn nạn này thì mọi ý tưởng tốt đẹp để xây dựng đất nước hùng cường đều bị nghiền nát ...nếu nó động đến SỰ LÃNH ĐẠO ĐỘC TÔN CỦA ĐẢNG. MÀ NÓI THẲNG RA ĐẢNG LÀ AI ??? LÀ SANG,TRỌNG, HÙNG, DŨNG VÀ CÁC NHÓM LỢI ÍCH CỦA CHÚNG ĂN THEO....Trời ơi !!! Chúng nó có muôn dân giầu, dân khôn đâu !!!...Chúng nó muốn dân nghèo và ngu như lũ DÂN PHÒNG để dễ sai bảo!!!
Anh không thể nói cho chú được. Bao giờ chúng ta xây dựng được một chế độ TỰ DO-DÂN CHỦ-ĐA ĐẢNG, TAM QUYỀN PHÂN LẬP như nước Mỹ thì ta sẽ mang MLV ra dùng được mà không sợ bị cướp ./.

Hà Nội, Thứ 7 ngày 5/4/2014
ĐXT

Nó thế này: Một dạo nọ, tôi chẳng còn biết tôi là ai. Rồi...tôi được biết người chẳng thèm biết chúng nó là những đứa nào. Hôm ấy tôi gặp Đỗ Xuân Thọ.
Cuộc ngắn ngủi ở Đê La Thành hôm đó, đúng như anh Đặng Thân giãi bầy, chốt lại chỉ là sự Điên. Tôi đã gặp anh Thọ liên miên miền Ngồi Thiền Giữa Lòng Dân Tộc.
Bia cũng là đời. Tôi tiếp anh vài dạo nữa, mà lần nào ngài chỉ uống cho xong, rồi về Sở Chỉ Huy Tiền Phương nơi tầng 3 đó.
Những kẻ phàm phu ngồi với Thọ sẽ bị chốt Quất Trung Bí mà chẳng hiểu sao mình thua. Thua đau, điếng, cạn nhẽ mà ngậm đắng ra về. Ví như, hôm tôi, trung tá VMT, cựu an ninh TC2, tiếp anh Thọ, nông nổi chúng tôi chẳng đo hết Sóng Ý Thức văng ra. Rồi anh Tr im, tôi lặng, DXT rung rẩy cuối trời!
Mới đấy mà đây, con NGƯỜI của Toán_Cơ đó đã tròn vai miền Tự Nhiên. Rồi lại lao vào khoảng lỏm của chữ VIỆT mà VIẾT. Nhớ lắm lúc anh tung chưởng đầu: Hồ CHí Minh báo mộng. Chân Trời Radio Tự Do, Những cánh đồng Mây gọi về phỏng vấn. Anh chỉ vén miệng cười mà bảo: Sẽ có một ngày, rồi đến lúc nào Đỗ Xuân Thọ sẽ là cái chi chi...

Hôm ấy anh văng ra khỏi trận chiến của những Người Lính Hai Miền nơi Quảng Trị. Để rồi lăn lóc theo khóa học Toán Cơ. Và anh của những lời văn đắm đuối vô bờ, khi 30 năm Tâm Vũ Trụ phôi_hoài thai ngon ghẻ.
Tôi yêu lắm những lời anh viết. Ngữ đủ dầy mà chưa có ai thấu, mến yêu. Kẻ như anh, bị 1 trủy cùng với HCM về miền Omega là đáng lắm.
Dạo này anh lẻ loi, thôi viết tạm vài dòng cũng mong coi!

Truyện hoang đường với bối cảnh hồng hoang, với lối kể chuyện dân dã, mộc mạc "ngày xửa ngày xưa . . ." được gọi là TRUYỆN CỔ TÍCH. Truyện hoang đường với bối cảnh và con người hiện đại được gọi là TRUYỆN KHOA HỌC VIỄN TƯỞNG.
Thế giới hồn nhiên của tuổi thơ và thiên nhiên thứ nhất, thiên nhiên do tự nhiên tạo ra là không gian của Truyện Cổ Tích. Thế giới lung linh của những ước mơ khoa học và thiên nhiên thứ hai, thiên nhiên do con người tạo ra với những máy móc có khả năng kì diệu là không gian của Truyện Khoa Học Viễn Tưởng. Với thế giới lung linh của vòm trời khoa học, với cái ngạo ngược, ngông cuồng, điên rồ của những khoảnh khắc siêu thực, Đỗ Xuân Thọ đã tạo ra thiên nhiên thứ hai của mình là BLSYT (Bộ Lọc Sóng Ý Thức). Từ BLSYT siêu tưởng đến truyện khoa học viễn tưởng Đi Tìm Kho Báu chỉ là một bước ngắn.
Truyện khoa học viễn tưởng không phải chỉ là ước mơ mà còn là niềm tin của nhà khoa học. Đi Tìm Kho Báu là ước mơ nung nấu và niềm tin sắt đá của Đỗ Xuân Thọ: Đất nước Việt Nam vô cùng giàu có, một giọt nước sông Hồng cũng là giọt vàng. Con người Việt Nam vô cùng tài năng có thể làm được mọi điều kì diệu như biến nước sông thành vàng. Nhưng chế độ cộng sản tội lỗi, phản dân tộc, phản con người chỉ tàn phá đất nước và tù đày con người thì không thể khai thác được tài nguyên giàu có của đất nước và tài năng kì diệu của con người. Chỉ khi chế độ cộng sản sụp đổ, đất nước giàu có, con người tài giỏi mới được khai thác.
Viết comment này cũng là gợi ý để con người ngông cuồng Đỗ Xuân Thọ phát huy năng lực siêu tưởng nhuận sắc cho truyện làm nổi rõ ý tưởng nêu trên. Làm được điều đó, Đi Tìm Kho Báu sẽ là truyện hay và có tác dụng xã hội rất tích cực.
MỤC LỤC

MỞ ĐẦU.................................................................................... 1
GIẤY CHỨNG NHẬN CÓ TIM................................................... 5
QUY LUẬT HÀM SỐ MŨ........................................................... 9
HỒ CHÍ MINH BÁO MỘNG...................................................... 11
HỒ CHÍ MINH ĐI THI LẠI........................................................ 22
SỨC MẠNH CỦA SÓNG Ý THỨC........................................... 26
ĐI TÌM CHÂN LÝ TUYỆT ĐỐI................................................ 33
TÂM VŨ TRỤ VÀ ĐỀ............................................................... 39
GIỌT MÁU TÂY NGUYÊN...................................................... 44
GIẢI CỨU................................................................................. 57
CƯỚP CÔ DÂU........................................................................ 66
ĐI TÌM KHO BÁU..................................................................... 73
Nhận xét của Thạc sĩ ngôn ngữ học Dương Đình Hoạt................... 84
Nhận xét của Nhà văn Phạm Đình Trọng...................................... 86