Thứ Ba, 13 tháng 10, 2009

Thọ vừa nghe các bạn trên đài truyền hìng thông báo bão số 10 đột ngột mạnh lên. Thọ quyết dùng SYT để đánh tan cơn bão này để nó không vào VN. TVT thiêng liêng con tin tưởng tuyệt đối vào Người, Người hãy ban cho con sức mạnh!!!!!!!!!!!!! Các bạn hãy vững tin nhé!!!!! TVT, con đang dùng các quy luật phổ quát của Người để chống lại nền khoa học của loài người đang bị gông cùm trong nhà tù của Einstein, Jêsu, Như Lai và Mác!!! Hãy giúp con chiến thắng

1 nhận xét: