Thứ Ba, 13 tháng 10, 2009

Thọ tin tuyệt đối vào các quy lật phổ quát nhất chứa trong Tâm Vũ Trụ và thực thi nó bằng Sóng Ý Thức của Thọ.Bất chấp những dự báo của các tù nhân của Einstein, Jêsu, Như Lai, Mác....Thọ khẳng định: Cơn bão số 10 khi vào VN chỉ có cường độ nhỏ hơn cấp 6!!!Cảm ơn các bạn trên đài truyền hình đã tin tưởng Thọ. Các bạn làm Thọ mạnh mẽ hơn nhiều.Mẹ VN sẽ tiếp thêm cho chúng ta sức mạnh!!! Chúng ta sẽ chiến thắng

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét