Thứ Năm, 22 tháng 10, 2009

Hỡi LUPIT, người bạn của Thọ, hãy ngoan ngoãn tuân theo những quy luật phổ quát nhất của Vũ Trụ chứa trong TVT thiêng liêng và ý muốn của Thọ. Đừng đổ bộ Lu dông vì dân Lu dông đã khổ lắm rồi, đừng đổ bộ vào Nhật Bản vì đó là đồng minh số 2 của Việt Nam.Hãy đi về phía TÂY BẮC và đổ bộ vào Trung Quốc...Nghe Thọ đi, ngoan nào

1 nhận xét: