Thứ Hai, 31 tháng 12, 2012

NĂM MỚI 2013
NĂM MỚI 2013

          Đỗ Xuân Thọ

Năm mới đã về thật rồi ư?
Giật mình, quyết định chẳng chần chừ
Viết ngay chương mới Tâm Vũ Trụ
Để lưu triết Việt tại Thiên Thư
              *
Chương mới chương ổn định tâm
Để sóng ý thức bắn không nhầm
Luôn trúng mục tiêu triệu phần triệu
Đối phương quy phục cả tỷ lần
              *
Chương mới là chương ổn định thu
Trong ngàn sóng đến tựa mây mù
Lọc sóng để tìm chân lý mạnh
Hướng Tâm Vũ Trụ để mà tu
              *
Năm mới đã về thật, thật rồi !
Năm chín xuân xanh vẫn trong nôi
Chiều nay yên lặng nghe gió thổi
Vẫn tưởng mẹ ru mãi không thôi...

                Hà Nội,chiều 31/12/2012