Thứ Tư, 21 tháng 10, 2009

BỨC THƯ THỨ 6-BÃO LUPIT

7:40 AM ngày 22-10-2009
 Thọ không muốn tâm bão LUPIT đi qua đảo Ludông. Thọ đang cố gắng đẩy nó lên phía Bắc. Thọ vẫn dùng SYT để bão LUPIT đi theo hướng TÂY TÂY BẮC.
Kính thư
Đỗ Xuân Thọ

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét