Thứ Ba, 1 tháng 12, 2009

Thọ hạnh phúc vô cùng khi ở trang web Vật Lý Việt Nam mọi người rất quan tâm đến thuyết Tâm Vũ Trụ của Thọ.

1 nhận xét: