Thứ Hai, 28 tháng 12, 2009

Hà Nội, 4:02AM,29-12-2009..................Gửi nhóm ĐCKT: Các bạn không bao giờ được tự ty!!! Các bạn là các TÂM Ý THỨC trong Không gian Ý Thức Trái Đất nói chung và trong Không Gian Ý Thức VN nói riêng. Các bạn phải sống như một người dân hết sức bình thường nhưng có tư duy như một Tổng Bí Thư Đảng. Các bạn là cầu nối trực tiếp từ Tổng Hành Dinh đến từng người dân khắp Đất Việt mà không thông qua bất cứ bộ máy trung gian cồng kềnh nào...... Các bạn phải THIỀN hàng ngày để nhận SYT từ Vũ Trụ và từ Tổng Hành Dinh. Chúc những chàng trai, cô gái ưu tú nhất của Dân tộc Việt một ngày tốt lành

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét