Thứ Tư, 2 tháng 12, 2009

Bão NIDA đã thành Áp thấp không còn là bão. Mục tiêu NIDA không đổ bộ vào VN đã đạt được. Thí nghiệm thành công 70%

1 nhận xét: