Thứ Tư, 16 tháng 12, 2009

Chúc mừng đội tuyển Nữ Bóng đá VN vô địch!!! Quả thật bố không can thiệp SYT của bố một tý nào. Bố muốn các con nên chú tâm vào nuôi dạy con cái. Bố chỉ nguyện rằng nếu các con chiến thắng thì cuốn Tâm Vũ Trụ của bố sẽ được xuất bản ở Việt Nam. Bố vô cùng cảm ơn các con!!!

1 nhận xét: