Chủ Nhật, 27 tháng 12, 2009

9:41AM ngày 28-12-2009.................Gửi nhóm ĐCKT VN: Thọ đang rất bận nên không thể chỉ đạo chi tiết. Các bạn phải chủ động, sáng tạo trong các nhiệm vụ đã được giao. * đặc biệt quan tâm đến chúng ta. Các bạn luôn nhớ 2 nhiệm vụ Xây dựng VN và Giữ VN

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét