Chủ Nhật, 31 tháng 1, 2010

Tôi rất mệt mỏi về thể xác, nhất là cái chân rất đau nên cứ tỉnh giấc lúc 3 giờ sáng nhưng cái đầu rất minh mẫn. Dường như tất cả các dự đoán, tất cả các điều khiển và tất cả các ý tưởng của tôi đều được những người bạn trong thế giới ngầm trên toàn thế giới tán thành và thực hiện...hè hè...Còn hạnh phúc nào hơn!!! Vô cùng cảm ơn các bạn...

2 nhận xét: