Thứ Năm, 28 tháng 1, 2010

Vì "ước mơ của con" cũng là một chiều trong Vũ Trụ. Theo tiên đề 1, Vũ Trụ cũng vô cùng vô tận theo chiều đó. Vì thế, các con đừng "tiết kiệm ước mơ". Hãy ước mơ thật to để quyết tâm thực hiện nó thật lớn. "Muốn là được" mà

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét