Thứ Ba, 2 tháng 2, 2010

NỀN TẢNG TƯ TỬNG CỦA ĐẢNG DÂN TỘC VIỆT NAM LÀ MIỀN GIAO KHÁC TRỐNG TRÊN HÌNH

 Đảng Cộng Sản Việt Nam sẽ biến thành Đảng Dân Tộc Việt Nam. Nền tảng tư tưởng của Đảng Dân Tộc Việt Nam là miền giao khác trống trên hình 

2 nhận xét:

  1. Không thể đưa những lí thuyết vớ vẩn của Ki-tô giáo vào dân tộc VN được!

    Trả lờiXóa