Thứ Tư, 20 tháng 1, 2010

Mưa như thế vẫn chua đủ phải không bà con???

2 nhận xét:

  1. đủ với người thấy đủ và chưa với người đang cần mưa...

    Trả lờiXóa
  2. @kimgiahan: Bạn cần mưa nữa hay đủ rồi. Bạn ở tỉnh nào

    Trả lờiXóa