Thứ Hai, 11 tháng 1, 2010

Càng nghĩ Thọ càng thấy rằng toán học chính là đấng Cứu thế cho dân tộc Việt Nam cho loài người bởi chỉ có tư duy Toán học mới làm chúng ta không lạc lối .... Cho dù vũ trụ Einstein này lại co lại thành một điểm rồi lại NỔ LỚN lại dãn nở.... thì Toán học vẫn tồn tại bất tử như một con tầu của Thượng Đế đưa ta đến CHÂN LÝ TUYỆT ĐỐI-TVT!!! Thọ quyết định dùng Ý thức Toán học làm độ đo khoảng cách của mọi đối tượng đến Tâm Vũ Trụ!!!...Tạm thời thế đã...

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét