Thứ Năm, 7 tháng 1, 2010

Như Thọ đã chứng minh chặt chẽ định lý:"Có vô hạn nền văn minh mạnh hơn/yếu hơn nền văn minh Trái Đất trong vũ trụ và trong từng nano giây chung vẫn liên hệ với nhau chặt chẽ". Các bạn đừng xem nền văn minh ngoài Trái Đất là một cái gì ghê gớm. Không! Nó thân thương lắm!..... Nền văn minh mạnh hơn nền văn minh Trái Đất 30 lần đang điều khiển và "phù hộ" không gian ý thức Việt Nam và Thọ tạm gọi là Omega. Omega đã,đang và sẽ dạy chúng ta rất nhiều điều thông qua các Tâm Ý Thức ở không gian ý thức Việt Nam....Các bạn chắc đang nói Thọ điên nhưng Thọ có thể nói ngay vài điều mà nhân dân hay nói là "lời sấm truyền" của Omega vào lúc 9:30 AM sáng nay.....Các bạn hãy tin Thọ đi, Omega đã làm thằng Ngô Bảo Châu giải được bổ đề cơ bản đấy.....Omega sẽ tạo ra 10 Einstein VN con thuộc mọi lĩnh vực trí tuệ cho chúng ta!....Chờ Thọ nhé hỡi các bạn

1 nhận xét: