Thứ Sáu, 5 tháng 2, 2010

Tóm lại, với tất cả tấm lòng và trái tim với Đảng với Dân Tộc Thọ khẳng định rằng chúng ta đã từng tự lừa dối mình và lừa dối 2 triệu đảng viên nữa. Chúng ta đừng để các giáo viên triết học Mác-Lênin phải cắn rứt lương tâm họ khi đứng trên bục giảng, giảng bài cho các sinh viên Việt Nam những điều họ không tin nữa, họ vẫn phải nói dối, vẫn phải lừa bịp........Hãy tuyên bố rứt khoát rằng CN M-L là sai, cần loại bỏ trong công cuộc xây dựng đất nước mặc dù xưa kia, khi tiến hành cuộc CM giải phóng Dân Tộc, nó là thứ vũ khí mạnh hơn vũ khí hạt nhân hàng nghìn lần................ Thôi mà, đừng đổ vạ cho Đảng ta ngu xi không hiểu nổi cái học thuyết "vĩ đại đó”. Chính vì Đảng ta cực kỳ thông minh mới xé rào mới đổi mới để có được ngày hôm nay…. Chúng ta cũng không nên trách cứ, căm thù các bác như Lê Duẩn, Đỗ Mười, Lê Khả Phiêu .v.v… bởi ngay cả các cái đầu mạnh nhất ở Liên Xô, Đức và các nước Đông Âu một thời đã nhầm lẫn chết người đấy….. THỜI BAO CẤP, ĐẢNG TA ĐÃ LÀM RẤT CHÍNH XÁC HỌC THUYẾT MÁC_LÊNIN !!! NHƯNG CHÍNH VÌ THẾ ĐÃ LÀM DÂN TỘC TA ĐÓI NGHÈO, ĐÃ KÉO LÙI LỊCH SỬ DÂN TỘC MẤT 20 NĂM!!! ĐIỀU NÀY SUY RA CN MÁC - LÊNIN LÀ SAI CHỨ ĐẢNG TA KHÔNG SAI!!! DO ĐÓ, ĐỂ GIỮ QUYỀN LÃNH ĐẠO ĐỘC TÔN CỦA ĐẢNG TA THÌ VIỆC ĐẦU TIÊN LÀ PHẢI VẤT BỎ KHÔNG THƯƠNG TIẾC HỌC THUYẾT MÁC- LÊ NIN KHỎI NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG VÀ THAY VÀO ĐÓ BẰNG CN DÂN TỘC HỒ CHÍ MINH . CHỈ CÓ THẾ MỚI TRÁNH ĐƯỢC NỘI CHIẾN. CHỈ CÓ THẾ DÂN TỘC MỚI HÙNG MẠNH

3 nhận xét:

  1. Chính HCM đã nói: bác không có ý tưởng gì hết! Thế thì làm gì có tư tưởng gì mà thay?

    Trả lờiXóa
  2. Nếu muốn thay bằng chủ nghĩa dân tộc thì phải thay như thế nào? Chủ nghĩa dân tộc có những nội dung gì, bác đưa ra cho mọi người cùng biết với

    Trả lờiXóa
  3. Hỡi các bạn ở VTV1!!! Đừng vô cảm như thế!!! Đây là việc có thật và ảnh hưởng trực tiếp tới vận mệnh quốc gia!!! Các bạn thử hình dung vì CN M-L mà Ba Dũng với Trương Tân Sang bằng mặt mà không bằng lòng thì sao đây?????????????????Cả hai đều có lực lượng ngầm ủng hộ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Và trước khi nghe mệnh lệnh từ thủ lĩnh họ NỔ SÚNG VÀO NHAU và=====================> NỘI CHIẾN!!!!! Đồ ngu ạ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!SYT của Thọ không bỏ qua đâu!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

    Trả lờiXóa