Thứ Năm, 4 tháng 2, 2010

Trên entry mới nhất :"ĐẢNG CỦA DÂN TỘC" Thọ thách đấu và tranh luận đến cùng với tất cả các luồng tư tưởng muốn xây dựng Việt Nam thành cường quốc, bình đẳng với bạn bè quốc tế rồi tiến tới trở thành quốc gia lãnh đạo thế giới .......................................................................... Chúng ta giữ dìn và phát triển BẢN SẮC VĂN HÓA DÂN TỘC phải giống như các nhà Toán học giữ dìn và phát triển BẢN SẮC VĂN HÓA TOÁN HỌC

7 nhận xét:

 1. Em cũng chịu, Tâm Vũ trụ của bác xa xôi cách trở quá !

  Trả lờiXóa
 2. Tôi rất sẵn lòng tranh luận với ông. Mời ông đề xuất quan điểm, tôi sẽ phản biện.

  Trả lờiXóa
 3. Đúng ròi thành NGƯỜI BÌNH ĐẴNG ĐÃ rồi hẵng THÀNH THỦ LĨNH THẾ GIỚI! Hi hi.....XÂY DỰNG THÀNH NGƯỜI BÌNH ĐẴNG! BIẾT ĐẾN BAO GIỜ?

  Trả lờiXóa
 4. Tôi vẫn đang đợi ông đề xuất quan điểm. Ngay trong NOTE này cũng được. Mời ông !

  Trả lờiXóa
 5. @Anh Dũng: Chúng ta sẽ chọn entry mới nhất của Thọ làm bãi đấu. Quan điểm của Thọ đã rõ trong các Entry gần đây. Thọ sẽ nhắc lại trên phần comment của entry ĐẢNG CỦA DÂN TỘC

  Trả lờiXóa