Thứ Ba, 2 tháng 2, 2010

ĐẢNG CỦA DÂN TỘC

  Thọ đã thức dạy từ 2 giờ sáng. Một phần vì cái chân đau nhưng phần quan trọng nhất là nỗi đau trong tâm khảm của một đảng viên của Đảng do Hồ Chí Minh sáng lập. ...Thọ sẽ viết không nháp những suy tư trăn chở suốt mấy chục năm qua về đất nước, về Đảng ta do vậy sẽ mắc rất nhiều lỗi chính tả.....Những đoạn cảm xúc, những định lý sẽ được đưa ra khá lộn xộn.......

   Thọ đã chứng minh chặt chẽ một loạt các định lý  nói lên sự nguy hiểm khi ghi trong điều lệ Đảng rằng CN Mác-Lê nin là nền tảng tư tưởng của Đảng mặc dù từ ủy viên bộ Chính Trị đến các Đảng viên bình thường đều không tin vào CN đó nữa. Sau đây Thọ dẫn ra một vài định lý 

   Định lý 1: Chủ nghĩa Mác- Lê nin mâu thuẫn sống còn với việc giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc.

  Chứng minh(CM):Tiên đề đầu tiên của CN Mác-Lê nin là:" Vật chất có trước, ý thức có sau. Vật chất quyết định ý thức" ( Là một tiên đề sai!!! Xem chương 4 thuyết Tâm Vũ Trụ của Đỗ Xuân Thọ) trong khi đó bản sắc văn hóa dân tộc, tinh thần yêu nước quật cường của dân tộc Việt lại chủ yếu thuộc phạm trù Ý THỨC. Do đó để xây dựng CNXH ( Theo mô hình Mác-Lê nin) phải dồn sức vào xây dựng VẬT CHẤT và khi đó (do hòa nhập quốc tế ) phải hi sinh bản sắc dân tộc ( vì nó là Ý Thức). => Điều phải chứng minh (đpcm).

   Tiên đề này Đảng ta đã thực hiên chính xác trong thời bao cấp: Các đền chùa, nhà thờ bị phá bỏ, các lễ hội tâm linh bị coi là mê tín dị đoan; trong nhà các Đảng viên không có bàn thờ tổ tiên....Các tôn giáo bị tiêu diệt.... Ca trù được xem là hát cô đầu dâm đãng.v.v....

  Hiện nay, trong thời đổi mới, chúng ta đã làm những điều "sai trái" với CN M-L để nhân dân có một cuộc sống tinh thần phong phú, đậm đà bản sắc dân tộc. Nhớ khi xưa Bác Hồ phải giấu kín lá số tử vi của mình vì sợ bị coi là không duy vật triệt để.....

  Định lý 2: Hiện nay chủ nghĩa Mác-Lê nin là nguyên nhân sâu xa gây nên mất đoàn kết trong nội bộ Đảng, mất ổn định an ninh quốc gia và làm suy giảm lòng tin của dân vào Đảng

  CM: Tiến hành công cuộc Đổi Mới  là một quyết định vô cùng sáng suốt của Đảng ta. Đổi Mới đã làm dân tộc bừng sáng...Từ một nước bị đói ăn VN đã trở thành nước xuất khẩu gạo đứng thứ 2 thế giới..... Công cuộc Đổi Mới thắng lợi vì chúng ta đã kiên quyết vất bỏ những nguyên lý cơ bản của CN M-L như vấn đề giai cấp, vấn đề sở hữu tư nhân tư liệu sản xuất, vấn đề xác định lại đội quân tiên phong của đân tộc trong mặt trận kinh tế v.v...Tuy nhiên điều lệ vẫn ghi CN M-L là nền tảng tư tưởng nên trong Đảng (kể từ BCT trở xuống) tất yếu bị phân hóa thành ít nhất 2 bộ phận: 1) Những người kiên quyết đổi mới để đất nước phát triển . Điều này đồng nghĩa với việc kiên quyết vất bỏ tiếp các nguyên lý của CN M-L....2)Những người bảo vệ  CN M-L đến cùng (đặc biệt nguy hiểm là bọn quan lại tham nhũng là những kẻ bảo vệ CN này điên cuồng nhất vì trong cơ chế XHCN chúng vơ tiền vào túi dễ nhất) . Mâu thuẫn giữa 2 phe này càng ngày càng lớn => đpcm ý 1)

   CM ý 2) và 3) dành cho các bạn vì nó là hệ quả tất yếu khi nội bộ Đảng mất đoàn kết.

Định lý 3: Chủ nghĩa Mác-Lê nin là nguyên nhân sâu xa gây nên sự nhầm lẫn giữa bạn và kẻ thù của dân tộc Việt Nam

CM rất dễ mong các bạn là lấy 

Định lý 4: Chủ nghĩa Mác-Lê nin là nguyên nhân  gây nên sự  phát triển chậm chễ của đất nước về mặt kinh tế

CM :Vì các động lực phát triển kinh tế của nước nhà phụ thuộc vào sự đầu tư và tổ chức làm ăn của các nhà Tư Sản, Địa Chủ trong và ngoài nước nhưng chủ nghĩa M-L lại chỉ ra rằng Giai Cấp Công Nhân sẽ là người đào mồ chôn họ nên dù có nói hay đến đâu họ vẫn phải đề phòng và đầu tư cầm chừng.......

...................................................

(mỏi tay lắm rồi)

Định lý 5: Chủ nghĩa Mác-Lê nin là nguyên nhân sâu xa gây nên quốc nạn tham nhũng

…………………

(mỏi tay lắm rồi)

 Tóm lại, với tất cả tấm lòng và trái tim với Đảng với Dân Tộc Thọ khẳng định rằng chúng ta đã từng tự lừa dối mình và lừa dối 2 triệu đảng viên nữa.  Chúng ta đừng để các giáo viên triết học Mác-Lênin phải cắn dứt lương tâm  khi họ đứng trên bục giảng, giảng bài cho các sinh viên Việt Nam những điều họ không tin nữa, vẫn phải nói dối, vẫn phải lừa bịp........Hãy tuyên bố rứt khoát rằng CN M-L là sai, cần loại bỏ trong công cuộc xây dựng đất nước mặc dù xưa kia, khi tiến hành cuộc CM giải phóng Dân Tộc, nó là thứ vũ khí mạnh hơn vũ khí hạt nhân hàng nghìn lần................

   Thôi mà, đừng đổ vạ cho Đảng ta ngu xi không hiểu nổi cái học thuyết "vĩ đại đó”. Chính vì Đảng ta cực kỳ thông minh mới xé rào mới đổi mới để có được ngày hôm nay….

   Chúng ta cũng không nên trách cứ, căm thù các bác như Lê Duẩn, Đỗ Mười,  Lê Khả Phiêu .v.v… bởi ngay cả các cái đầu mạnh nhất ở Liên Xô, Đức và các nước Đông Âu một thời đã nhầm lẫn chết người đấy…..

 THỜI BAO CẤP, ĐẢNG TA ĐÃ LÀM RẤT CHÍNH XÁC HỌC THUYẾT MÁC_LÊNIN !!! NHƯNG CHÍNH VÌ THẾ ĐÃ LÀM DÂN TỘC TA ĐÓI NGHÈO, ĐÃ KÉO LÙI LỊCH SỬ DÂN TỘC MẤT 20 NĂM!!! ĐIỀU NÀY SUY RA CN MÁC - LÊNIN LÀ SAI CHỨ ĐẢNG TA KHÔNG SAI!!! DO ĐÓ, ĐỂ GIỮ QUYỀN LÃNH ĐẠO ĐỘC TÔN CỦA ĐẢNG TA THÌ VIỆC ĐẦU TIÊN LÀ PHẢI VẤT BỎ KHÔNG THƯƠNG TIẾC HỌC THUYẾT MÁC- LÊ NIN KHỎI NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG VÀ THAY VÀO ĐÓ BẰNG CN DÂN TỘC HỒ CHÍ MINH .

CHỈ CÓ THẾ MỚI TRÁNH ĐƯỢC NỘI CHIẾN. CHỈ CÓ THẾ DÂN TỘC MỚI HÙNG MẠNH

62 nhận xét:

 1. 80 năm zùi Dr Tho ơi, bác cố giữ gìn sức khỏe..:)

  Trả lờiXóa
 2. Thọ cho rằng để Việt Nam trở thành một cường quốc thì việc đầu tiên là Đảng CSVN phải đổi mới để thành Đảng Dân Tộc VN ( Hoặc Đảng Lao Động VN). Trong Đảng đó phải kiên quyết loại bỏ CN Mác-Lê nin và thay vào đó là CN Dân Tộc .

  Trả lờiXóa
 3. Đổi tên Đảng chỉ là chuyện nhỏ, quan trọng là thay đổi bản chất ( nền tảng tư tưởng, cách thức tổ chức và lãnh đạo ). Tôi đề nghị tập trung trao đổi về "thay đổi bản chất".

  Vậy xin hỏi: CN Dân tộc cụ thể nó như thế nào ?

  Trả lờiXóa
 4. Thọ đã nói rồi: Thay đổi nền tảng tư tưởng là thay đổi bản chất. ĐCSVN cần thay CN Mac-Lê nin bằng CN Dân tộc VN

  Trả lờiXóa
 5. Nhưng tôi hỏi CN Dân tộc nó cụ thể là cái gì. Không thể thay một thứ có thực bằng một thứ ảo ảnh được.

  Một thứ gọi là CHỦ NGHĨA phải có các phạm trù cơ bản để cấu thành, mối liên hệ giữa các phạm trù ấy, sự lý giải của chủ nghĩa đó đối với các vấn đề thực tiễn,...

  Chỉ một chữ "Dân tộc" không phải chủ nghĩa.

  Trả lờiXóa
 6. Nếu bác muốn hiểu Chủ Nghĩa Dân Tộc Việt Nam thì mời bác xem cái hình trong entry trước :"NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG DÂN TỘC VIỆT NAM..." đã. Nếu bác hiểu rồi thì chúng ta không cần rơi vào câu chữ bởi nếu viết câu trả lời cái câu hỏi của bác sẽ tốn rất nhiều giấy mực. Thói quen "tầm chương trích cú" của lũ giáo điều không có ở trong tôi. Nếu xem hình vẫn chưa hiểu thì chỉ cần bác mang HỒN CỦA HỒ CHÍ MINH RA VÀ VẤT ĐI CÁI PHẦN MÁC_ LÊ NIN LÀ BÁC CÓ CNDTVN

  Trả lờiXóa
 7. Nhưng phần HỒN CỦA HỒ CHÍ MINH nó lại tương đồng gần hết với phần MAC-LENIN. Trong Di chúc của Hồ Chí Minh còn nhắc đi gặp cụ K.Marx cơ mà.

  Cụ Hồ bảo: "Muốn cứu nước và giải phóng dân tộc, không có con đường nào khác con đường cách mạng vô sản" - tức là con đường của MAC-LENIN rồi.

  Như vậy là ông đang làm một việc không thể !

  Trả lờiXóa
 8. Để hiểu Hồn của Bác Hồ theo kiểu hời hợt của mấy ông giáo sỹ Mac-Lê nin thì đúng như bác nói. Còn phần lớn những người yêu nước chân chính đi theo Cụ Hồ thì đều biết Cụ là người Dân Tộc Chủ Nghĩa ( Biên bản của Quốc tế Công Sản3 đánh giá về HCM) Hồ Chí Minh dùng CN M-L chỉ như dùng một thanh kiếm để giải phóng dân tộc. Không được nhầm lẫn công cụ với mục đích

  Trả lờiXóa
 9. Thì có ai bảo CN M-L là "mục đích" đâu, nó cũng chỉ là "phương tiện" thôi, cũng để đạt mục đích là bảo vệ bản sắc văn hóa, tính nhân văn và chống lại sự áp bức, nô dịch, xâm lược...đó thôi. Chính cái Chủ nghĩa tư bản mới là chủ nghĩa hủy diệt tính dân tộc. Nó đòi hỏi "toàn cầu hóa", nó làm cho các nền văn hóa bị lai tạp, các dân tộc đan xen lẫn lộn và mất tính dân tộc,...tất cả đều quy về một dân tộc duy nhất, một ngôn ngữ duy nhất là TIỀN.

  Cứ nhìn khối EU thì biết: đi lại tự do, quan hệ tình dục tự do, lấy nhau rồi bỏ nhau tự do, thị trường chung, đồng tiền chung,...Đó chẳng phải là hủy diệt tính dân tộc đó sao ?

  Kẻ nào suốt ngày kêu gọi "toàn cầu hóa", "thị trường tự do" thì kẻ đó chính là đang muốn hủy diệt dân tộc đấy.

  Trả lờiXóa
 10. Ông đang nhầm giữa "quốc gia" và "dân tộc" đấy. Có những "quốc gia" ông chẳng thể xác định nổi nét "dân tộc" đặc trưng của nó đâu, như "hợp chủng quốc" Hoa Kỳ chẳng hạn.

  Trả lờiXóa
 11. CN M-L mâu thuẫn sông còn với BẢN SẮC VĂN HÓA DÂN TỘC. Chứng minh: Tiên đề đầu tiên của CN M-N là VẬT CHẤT QUYẾT ĐỊNH Ý THÚC, VẬT CHẤT CÓ TRƯỚC Ý THỨC, RẰNG Ý TRỨC CHỈ LÀ MỘT DẠNG VẬT CHẤT ĐẶC BIỆT v.v... Nhưng bản sắc Văn Hóa của một Dân Tộc lại chủ yếu là Ý THỨC. Chính vì vậy thời bao cấp người ta đã phá tan đền chùa miếu mạo ở Việt Nam....Tiêu diệt Tôn Giáo v.v...Suy ra những người DUYVAATJ MACXIT TRIỆT ĐỂ NHẤT là những tên đao phủ tiêu diệt Bản sắc văn hóa dân tộc=>đ.p.c.m.
  CNTB hiểu như ông là quá méo mó. Ông xem lại đi. Mà trước hết ta bàn đến Việt Nam đã

  Trả lờiXóa
 12. Giữ dìn và phát triển bản sắc văn hóa DÂN TỘC phải làm như giữ dìn và phát triển bản sắc văn hóa TOÁN HỌC. Bây giờ chúng ta không thể bắt bọn trẻ con gẩy bàn tính để làm phép khai căn bậc 2 nữa. Máy tính bấm tay sẽ giúp chúng làm điều đó. Tuy nhiên chúng phải hiểu bản chất của phép khai căn. Nếu vất bàn tính đi mà bảo là vất bản sắc văn hóa Toán học thì không phải. Giáo sư sử học LÊ VĂN LANG mặc com lê nhưng ông ta hiểu sâu sắc trang phục Khăn Xếp Áo Dài của dân tộc Việt và ông ta yêu nó trong tim

  Trả lờiXóa
 13. Đồng ý với ý này của Thầy. Trong Hội nghị Việt Nam học lần trước ông giáo sư người Nhật đã trích dẫn câu của Chủ tịch HCM " Tôi hứa với anh trong vòng 50 năm nữa sẽ không thực hiện chế độ cộng sản ở Việt Nam". Hay câu "Tôi không biết cộng sản cộng ... gì hết. Bây giờ phải giải phóng dân tộc đã-HCM" cũng nói lên tất cả.

  Trả lờiXóa
 14. Rất cảm ơn BachDuong . Thọ còn chứng minh được một cách chặt chẽ bằng toán học một số định lý ví dụ định lý :" CN M-L là nguyên nhân sâu xa gây nên sự mất ổn định an ninh của Việt Nam hiên nay" định lý " CN M-L làm suy yếu lòng tin của toàn dân tộc vào Đảng", định lý:" CN M-L là nguyên nhân mất đoàn kết trong Đảng" v.v...từ đó Cần kiên quyết gạt bỏ CN M-L trong Đảng và thay vào đó là CN Dân Tộc của Hồ Chí Minh để Đảng xứng đáng là người lãnh đạo dân tộc VN tiến lên

  Trả lờiXóa
 15. Ô hay, ông đang cần đưa Việt Nam thành "cường quốc" cơ mà. Tức là ông phải tính đến VẬT CHẤT, tính làm kinh tế trước chứ.

  Trả lờiXóa
 16. Nhưng thời bao cấp đã được thừa nhận là sai lầm lớn rồi. Ông lại mang cái người ta đã thừa nhận sai ra để "chứng minh" thì ông chẳng chứng minh được gì.

  Trả lờiXóa
 17. Mời ông trưng bày "công trình" của ông.

  Trả lờiXóa
 18. Văn hóa thì không có "bản chất" chung như toán học. Văn hóa có tính đào thải và sinh sôi mới - liên tục và liên tục. Tôi đố ông tìm được bản chất chung nào giữa các "văn hóa ăn mặc" của một dân tộc đấy.

  Bản thân việc mặc Comple thay cho Aó dài khăn xếp đã là một sự đào thải cái cũ không còn hợp thời.

  Trả lờiXóa
 19. Chà, nghe một ông người Nhật "kể lại" làm sao mà thuyết phục được bằng ghi âm, ghi hình, văn tự của chính Hồ Chí Minh được.

  Trả lờiXóa
 20. "Ô hay, ông đang cần đưa Việt Nam thành "cường quốc" cơ mà. Tức là ông phải tính đến VẬT CHẤT, tính làm kinh tế trước chứ. "
  Thật nực cười cho những kẻ Duy Vật Triệt Để, Macxit Triệt Để!!! Họ tưởng rằng để trở thành Cường Quốc chỉ cần phát triển VẬT CHẤT, chỉ cần kinh tế mà không biết rằng để trở thành " QUÝ TỘC" đôi khi cái văn hóa , cái Ý THỨC còn quan trọng hơn VẬT CHẤT nhiều lần. Xin nói nhỏ nếu có ai cho ông một tỷ "đô" thì ông mới chỉ là TRỌC PHÚ chứ chưa gọi là người SANG được.
  Hơn thế nữa, cách trích dẫn của ông cũng thể hiện sự láu lỉnh TRỌC PHÚ!!! Một chứng minh sắc sảo chỉ rõ sự mâu thuẫn sống còn giữa CN M-L với bản sắc Văn hóa dân tộc bị lờ đi ha ha....

  Trả lờiXóa
 21. "Nhưng thời bao cấp đã được thừa nhận là sai lầm lớn rồi. Ông lại mang cái người ta đã thừa nhận sai ra để "chứng minh" thì ông chẳng chứng minh được gì."
  Xin thưa, người ta chỉ thừa nhận Đảng sai chứ không thừa nhận là CN M-L sai !!! Thời bao cấp Đảng ta đã tiến hành chính xác không chê vào đâu được CN M-L nhưng chính vì thế đã kéo lùi lịch sử 20 năm!!! Do đó CN Mac-Lê nin sai chứ Đảng không sai!!!

  Trả lờiXóa
 22. "Văn hóa thì không có "bản chất" chung như toán học. Văn hóa có tính đào thải và sinh sôi mới - liên tục và liên tục. Tôi đố ông tìm được bản chất chung nào giữa các "văn hóa ăn mặc" của một dân tộc đấy."
  Câu này chứng tỏ ông không hiểu gì khái niệm VĂN HÓA và càng không hiểu gì khái niệm TOÁN HỌC. Xin ông xem lại nguyên lý về mối liên hệ phổ biến của Heeghen mà trong CN M_L vẫn phải dùng. Nhưng tốt hơn là ông đọc định lý 2 thuyết Tâm Vũ Trụ của tôi đăng trên blog này. ...

  Trả lờiXóa
 23. "Chà, nghe một ông người Nhật "kể lại" làm sao mà thuyết phục được bằng ghi âm, ghi hình, văn tự của chính Hồ Chí Minh được. "
  Người ta đang cố tình mang Hồ Chí Minh ra làm tấm lá chắn đỡ những làn đạn căm thù của nhân dân đối với CN M-L bằng việc ghi âm, ghi hình... để khoác lên cái áo CỘNG SẢN cho Người. Khổ quá Bác Hồ ơi

  Trả lờiXóa
 24. Ô hay, tôi có nói "chỉ cần phát triển VẬT CHẤT đâu", cũng không nói "không cần phát triển VĂN HÓA".

  Thế việc Nhà nước luôn khẳng định phải gìn giữ, phát huy, bảo tồn bản sắc văn hóa thì ông "quên" à ?

  Ông thích gán ghép gì thì tùy, nhưng chỉ biết gán ghép và chụp mũ thì cứ mơ giấc mơ "cường quốc" thôi.

  Trả lờiXóa
 25. Ông đưa cho tôi xem MAC-LENIN đã bảo Việt Nam làm kinh tế bao cấp chỗ nào.

  Trả lờiXóa
 26. Tôi chẳng thấy ông chứng tỏ được gì ngoài việc thích "phán".

  Nguyên lý mối liên hệ phổ biến tôi đã nghiên cứu, còn thuyết Tâm vũ trụ của ông thì không nằm trong phạm vi tranh luận này.

  Thế ông đã đọc hết Tư bản luận, hết toàn tập Hồ Chí Minh, V.I.Lenin hay chưa ?

  Trả lờiXóa
 27. Ông khóc lóc rồi chụp cho người khác đủ thứ tội. Đó là "tranh luận đến cùng" của ông đấy hả ?

  Trả lờiXóa
 28. cháu cũng rất thích tên Đảng Lao Động Việt Nam.
  CN Dân tộc là động lực lớn nhất để xây dựng đất nước giàu mạnh, tuy vậy chủ thuyết phát triển theo CNDT thì còn rất hạn chế, chí ít là chưa có Triết học Việt vững mạnh.

  Trả lờiXóa
 29. Cái "kể lại" cũng là bằng chứng quan trọng mà mọi người trong hội nghị thừa nhận. Vậy nó hiển nhiên là một bằng chứng thuyết phục rồi.

  Trả lờiXóa
 30. Những ai "thừa nhận" ? Chiếm bao nhiêu % ? Hay họ chỉ nghe và "tham khảo" ?

  Thế mấy triệu Đảng viên và nhiều người dân cũng "thừa nhận" Hồ Chí Minh theo Chủ nghĩa cộng sản thì không là "bằng chứng thuyết phục" hơn à ?

  Trả lờiXóa
 31. Nếu theo kiểu "chộp " lấy một vài câu, ghi lại một vài hình ảnh mà không xét sâu xa đến tận Hồn của một nhân vật nào đó thì Thọ hoàn toàn chứng minh được Ngô Đình Diệm là Cộng Sản

  Trả lờiXóa
 32. "Thế việc Nhà nước luôn khẳng định phải gìn giữ, phát huy, bảo tồn bản sắc văn hóa thì ông "quên" à ?"
  Hiện nay Nhà Nước Việt Nam đang "vi phạm" vào những điều cấm kỵ của CN M-L !!! Đang "phản bội" lại những nguyên lý cơ bản nhất của những người CỘNG SẢN !!! Hè!hè....Và chính vì thế đất nước mới phát triển!!! Nhà nước sai hay CN M-L sai đây????

  Trả lờiXóa
 33. @ CSM:Không nên cầu toàn quá cháu ạ. Ví dụ ta tham khảo cương lĩnh, đường lối của Đảng Quốc Xã Đức, Đảng Nước Nga-Ngôi nhà chung của chúng ta v.v...Rồi kết hợp với những đường lối chủ chương phi Macxit của Đảng ta đã được thực tiễn kiểm nghiệm.....Kết hợp với truyền thống yêu nước suốt 4000 năm qua của dân tộc ta v.v...
  Bác thấy mấy GS,TS Triết học của chúng ta yếu quá, lười nhác quá.....

  Trả lờiXóa
 34. Nhưng việc "xét sâu xa đến tận Hồn của một nhân vật" là rất mơ hồ, mang tính võ đoán và cảm tính. Mỗi người có suy nghĩ khác nhau. Nó có thể dùng để nói chuyện phiếm được, còn đem vào bàn quốc gia đại sự thì không thể.

  Trả lờiXóa
 35. Ông hãy đưa ra dẫn chứng. Ông hô hào "chứng minh" nhiều quá mà không thấy ông đưa ra dẫn chứng nào cả.

  Trả lờiXóa
 36. Quá nhiều dẫn chứng. ông cũng có thể tìm được.... ĐẤU TRANH GIAI CẤP, CHUYÊN CHÍNH VÔ SẢN ... một thứ CN M-L gọi là động lực của CM bị nhà nước cho triệt tiêu..... Bây giờ Đảng viên cũng có quyền "bóc lột" để làm giầu....Các nhà Tư Sản, Địa Chủ được tôn vinh như những người anh hùng dân tộc ( thật tuyệt vời)

  Trả lờiXóa
 37. Tôi chẳng tìm được dẫn chứng nào cả. Ông tưởng tượng không đúng lúc đúng chỗ rồi.

  Trả lờiXóa
 38. Bác cứ giả vờ. Không những nhà nước mà ngay cả Đảng ta đang "phạm" vào những điều cấm kỵ của CN Mác-Lê nin (và chính vì thế mà nhân dân rất ủng hộ điều đó; đất nước cũng phát triển rất nhanh vì điều đó) CN Mác -Lê nin dạy rằng trong thời kỳ quá độ, nhà nước vô sản phải tiến hành cuộc cách mạng về quan hệ sản xuất, tước đoạt hết tài sản của giai cấp tư sản, địa chủ để chia cho công nhân và nông dân, công hữu hóa mọi tư liệu sản xuất.....Thế nhưng Đảng ta dám to gan thừa nhận kinh tế cá thể, khuyến khích đảng viên làm kinh tế tư nhân để trở thành tư sản địa chủ... cho phép đảng viên "bóc lột"...v.v.... Chính những tư sản giầu nhất bây giờ có rất nhiều đảng viên hoặc con các cộng sản "gộc"..... Họ là những người tạo ra hàng trăm nghìn chỗ lamfm họ đóng thuế nhiều nhất, họ làm từ thiện nhiều nhất..Ha Ha

  Trả lờiXóa
 39. Ông đừng giả vờ nữa!!! Điều đó là sự thật ở VN, LX cũ , TQ và tất cả các nước XHCN

  Trả lờiXóa
 40. Tôi không giả vờ mà đang thực sự hỏi ông đấy.

  Tôi hỏi lại: K.Marx đã "dạy" như ông nói ở đâu, trong bài viết hay tài liệu cụ thể nào ?

  Trả lờiXóa
 41. Lênin dạy!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

  Trả lờiXóa
 42. Đừng tầm chương trích cú như vậy. Thọ đang đánh nhau với Lê nin vì Lê nin tự vỗ ngực là duy vật triệt để nên Thọ phải đọc Lê nin tuyển tập tập thứ 18 nhà xuất bản Tiến bộ Mát-xcơ - va 1980. Còn những thứ mà Thọ khẳng định là đúng sự thật 100%. Vì bạn rất muốn đánh lạc hương dư luận nên bắt Thọ phải tầm chương trích cú để kéo dài thời gian tra cưu tài liệu của Thọ nhằm "hoãn binh chi kế". Thực chất vấn đề Thọ nêu ra thì những kẻ học vỡ lòng về Mác- Lê nin cũng thuộc lòng!!!!! Đừng giả vờ !!! Hãy tranh luận thật lòng đi!!!@!

  Trả lờiXóa
 43. Chính Mác đã nói:" Giai cấp công nhân là người đào mồ chôn chủ nghĩa tư bản". Đừng giả vờ nữa!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Hãy đi vào tranh luận làm sao cho VN hùng mạnh

  Trả lờiXóa
 44. Ông cứ phán này nọ, rồi khi tôi đề nghị ông đưa ra bằng chứng thì ông không đưa được, nhưng ông lại bảo tôi "giả vờ".

  Kiểu "tranh luận" của ông là khi người khác đòi bằng chứng thì ông mù tịt và chỉ biết bảo người ta "giả vờ" thôi à ?

  Trả lờiXóa
 45. Toàn tập K.Marx có tới 50 tập, với hàng chục nghìn trang sách. Ông chụp được đúng một câu mà phán ầm cả trời.

  Cái "khoa học" của ông là thế sao ?

  Trả lờiXóa
 46. Ngay từ đầu tôi đã đi vào tranh luận đấy chứ. Ông bảo phải bỏ Mac-Lenin đi, tôi đề nghị ông đưa ra bằng chứng cho lý lẽ của ông thì ông tịt và lại bảo tôi "giả vờ".

  Tóm lại là ông thực ra chẳng biết và chẳng muốn "tranh luận" gì ở đây cả.

  Trả lờiXóa
 47. Người ta dạy CN Mac-Lenin cho tôi như thế ở trường Đại Học

  Trả lờiXóa
 48. Tôi không có Lenin toàn tập Các Mác toàn tập ở nhà. Nếu ông cho rằng muốn giữ lại thì ông hãy bảo vệ đi

  Trả lờiXóa
 49. Tôi không biết người ta dạy ông như thế hay ông tưởng tượng ra như thế. Cho nên tốt nhất là tự ông đưa ra bằng chứng.

  Trả lờiXóa
 50. Thật buồn cười ! Chủ nghĩa Cộng Sản vẫn đang là nền tảng tư tưởng lãnh đạo ở Việt Nam, và người đang muốn loại bỏ Mac-Lenin là ông cơ mà. Ông là người đề xuất ý tưởng và còn lớn tiếng THÁCH THỨC người khác tranh luận cơ mà.

  Đây, toàn tập đây, ông không còn lý do gì để lảng tránh nữa nhé:
  http://www.cpv.org.vn/cpv/#mRJ3nGudSAG3
  ( Phần Văn kiện - Tư liệu: K.Marx - Engels, Lenin, Hồ Chí Minh )

  Trả lờiXóa
 51. Thọ sẽ đọc vào lúc đỡ bận nhé, bác Dũng

  Trả lờiXóa
 52. Ông đọc lúc nào thì tùy ông. Nhưng nếu ông có tinh thần và tác phong làm việc khoa học thì ông cần biết rằng: CHƯA ĐỌC thì ĐỪNG PHÁN BỪA ( vì có biết gì đâu mà phán ). Chưa biết thì hãy khiêm tốn học hỏi, đừng vênh váo lớn tiếng THÁCH THỨC người khác trong khi khả năng thực sự của ông rất hạn chế.

  Trả lờiXóa
 53. Tôi đã được học những điều căn bản nhất của CN Mác-Lê nin hồi học đại học. Tôi nói điều đó ra ông lại bắt tầm chương trích cú, Nêu ông là một người thành thật thì ông phải công nhận những điều tôi noi. Không phải bắt tất cả các hòa thượng phải sang Tây Trúc lấy kinh như Huyền Trang mới được nói về Phật. Bà con xem lại các đoạn tranh luận ở trên xem tôi nói có đúng không

  Trả lờiXóa
 54. Lúc này tôi rất bận và không sợ những lời khích bác của bác Dũng đâu

  Trả lờiXóa
 55. Đó, cái kiểu "tranh luận" của ông là thế: bằng chứng không có, người khác không tin ( đương nhiên vì bằng chứng không có ) thì ông bảo người ta "giả vờ" và kêu gọi họ "phải tin" ông !

  Trả lờiXóa
 56. Những người không đọc và không biết nhưng cứ phán bừa như ông mới là "khích bác" chứ ông Thọ !

  Trả lờiXóa
 57. Chúng ta có thể tranh luận làm sáng tỏ chân lý không, khi tâm trí ta bị qui định một cách nặng nề bởi thứ tri kiến thức mà ta lĩnh hội? Chỉ có thoát khỏi tri kiến thức và tâm trí tù ngục bởi tư tưởng, lúc đó những tranh luận của hai bác mới hy vọng không càng lúc càng đi vào bế tắt?

  Trả lờiXóa
 58. Qua theo dõi phần tranh luận của bác Thọ và bác Dũng nào đó tôi thấy bác Thọ nói hoàn toàn có lý . Các lập luận và dânc vhứng của bác Thọ hết sức thuyết phục. Các dẫn chứng mà bác Thọ nêu ra hoàn toàn chính xác tất cả những ai đã từng đi học từ THPT trở lên đều công nhận. Còn tranh luận theo lối "tầm chương trích cú" như bác Dũng là lối tranh luận "cù nhầy".
  Tôi đố một ai ở Việt Nam ( kể cả những người chuyên nghiên cứu về Mác - Lê nin ) trích dẫn đúng câu nói nào nằm ở tập nào chương mấy trang nào... (trừ những công trình nghiên cứu)

  Trả lờiXóa
 59. Hà Nội trời mưa nâm dâm--
  Ba đình thờ bác thành hầm chứa phân---
  Đảng ta cứ việc ân cần--
  Múc phân về bón rau dần xanh nên--

  Đảng ta ấy vậy mà hên--
  Một công hai việc cấp trên khen hoài--
  Đảng ta là lũ bọ dòi--
  Hầm phân đảng nhúc suốt đời chẳng buông--

  Hà nội phải đi bằng xuồng----
  Mấy ngàn tiến sĩ cởi truồng lội theo---
  Bao nhiêu thạc sĩ vớt bèo--
  Tại thằng nái nợn nó trèo lên cao-

  Nó là thủ tướng bảo sao--
  Việt nam mất đất đi vào diệt vong --

  >> http://songythuc.multiply.com/journal/

  Trả lờiXóa