Thứ Bảy, 28 tháng 11, 2009

Thọ đã post Tâm Vũ Trụ trên trang web VẬT LÝ VIỆT NAM http://vatlyvietnam.org/forum/ và đang tranh luận sôi nổi mong các bạn tham gia

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét