Thứ Tư, 25 tháng 11, 2009

Bão NIDA đã trở nên cực mạnh!!! Trời! Thọ bao giờ mới trở thành người Lương Thiện đây ???? Thọ rất muốn nó đổ bộ vào TQ từ phía Đông Đông Nam

1 nhận xét:

  1. Chỉ cần NIDA không vào VN là thí nghiệm của TS đã thành công. Nếu TS cho cơn bão cấp 17 này vào TQ thì thật tuyệt vời

    Trả lờiXóa