Thứ Sáu, 6 tháng 11, 2009

Thọ muốn gào lên trước các bia Tiến sỹ ở Văn Miếu Quốc Tử Giam rằng:Triết học của Việt Nam bị nô lệ bởi triết học Trung Hoa, rằng Khổng Tử vẫn ngồi chễm chệ trong tâm khảm các "NGUYÊN KHÍ QUỐC GIA" của đất Việt thì làm sao nền văn hóa Việt Nam không bị nền văn hóa Trung Hoa nô lệ? Làm sao không bị mất nước với bọn chó Tầu?....Thọ đồng ý với Nguyễn Huy Thiệp, người đã xem truyện Kiều như một cô gái trinh tiết Việt Nam bị nền văn hoá Trung Hoa hãm hiếp..........Thọ muốn gào lên trước lăng Hồ Chí Minh:" Để dân tộc Việt Nam có ĐỘC LẬP và TỰ DO đích thực, để "sánh vai với các cường quốc 5 châu" thi dân tộc Việt Nam phải có một Triết học của chính mình!!! Sao Cha không ghi điều đó trong di chúc để giờ đây họ đang nhốt hồn Việt trong nấm mồ của Mác! Họ đang bắt các cháu học sinh tiểu học học thuộc câu khẩu hiệu sặc mùi đạo đức giả của Khổng Tử: TIÊN HỌC LỄ HẬU HỌC VĂN!!!"

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét