Thứ Sáu, 12 tháng 9, 2008

Tần số riêng của SYT

Có lẽ suốt đêm nay tôi sẽ chia sẻ với các bạn về sự sung sướng đến tuột cùng vì tôi vừa chứng minh được rằng: sóng ý thức của mỗi cá nhân cũng có tần số riêng ! Và tìm được tần số riêng sóng ý thức của một số nhân vật quan trọng trên Hành tinh nhỏ bé và thân yêu của chúng ta.

Thưa các bạn, hãy chạm ly cùng Thọ.( Thọ nhấp ly đây! (Vodka Hà Nội thôi)). Thọ đã say tình, say thơ, say phát minh và bây giờ là say rượu suốt từ 4giờ chiều đến giờ (00giờ 16 phut ngày30 tháng 11 năm 2007)

Thọ sẽ cố gắng diễn giải cái phát minh của Thọ thật dễ hiểu

Sóng ý thức (SYT) cũng là một dạng dao động nhưng không phải là một dạng dao động hữu hình có thể đo được bằng các thiết bị hữu hình. SYT chỉ có thể đo được bằng chính bộ não của các sinh vật ở trái đất , ở ngoài trái đất và ở trong các "quần tụ ý thức" lan tràn khắp Vũ trụ.

Đối tượng nào ở gần Tâm Vũ trụ (TVT) hơn thì sẽ đo được SYT của đối tượng xa TVT hơn...

SYT của mỗi đối tượng là tổ hợp một số vô hạn các sóng ý thức cơ bản (SYTCB). Nó là hàm của không gian(không gian Lô-ba-sep-ky), thời gian và của các SYT từ các hệ thống khác trong vũ trụ.

SYT của mỗi đối tượng phức tạp như thế nhưng nếu SYT của một đối tượng A gần TVT hơn (trong một chừng mực nào đó) SYT của đối tượng B thì A sẽ điều khiển được hoặc phá huỷ SYT của B. Điều này thật rễ ràng nếu A biết được tần số riềng SYT của B. Chỉ cần một SYT từ A có tần số kích động trùng với 1 trong những tần số riêng của B sẽ làm SYT của B cộng hưởng và phá huỷ......

Thôi mà tàn ác quá! Làm cộng hưởng để đối tượng nhận được SYT từ TVT mới khó chứ để cho nhau đứt mạch mắu não thì dễ ợt..

Thọ xin thề với Tâm Vũ trụ thiêng liêng với mẹ Việt Nam, với các bạn không bao giờ dùng SYT của mình làm điều mà TVT và Mẹ VN không cho phép.

Biết đâu đấy, sau 1000 năm nữa có người biết được TẦN SỐ RIÊNG SYT của Thọ.......

Thọ say quá rồi.......

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét