Thứ Tư, 17 tháng 9, 2008

ĐẢNG CỦA DÂN TỘC

Ngày 13 tháng 2 năm 2006 Thọ đã gửi cho Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng Sản Việt Nam một bức thư khi Đảng lấy ý kiến của toàn dân góp ý vào dự thảo Báo cáo Chính trị Đại hội X. Toàn văn bức thư đó được POST lại trong Entry này.

Ý kiến của Thọ đã được Đảng tiếp thu một nửa

Kính gửi Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng Sản Việt Nam.

Tôi là Đỗ Xuân Thọ, đảng viên thuộc chi bộ Điện Tử-Vật Liệu, Đảng bộ viện Khoa Học và Công Nghệ GTVT, 1252 Đường Láng Đống Đa Hà nộii.

Sau nhiều năm suy nghĩ về Đất nước , về Đảng; sau khi đọc kỹ " Dự thảo báo cáo chính trị tai đại hội X Đảng Cộng Sản Việt Nam" tôi muốn trình bầy với BCH Trung ương những điều ngắn gọn nhưng tâm huyết sau:

1.Loại bỏ tính GIAI CẤP đã lỗi thời ra khỏi NỘI HÀM khái niệm Đảng và thay vào đó bằng tính DÂN TỘC.

Việc làm này rất khó và đau đớn ! Thanh gươm Marx -Lênin đã từng là thứ vũ khí vô địch mà Bác Hồ vô cùng kính yêu của chúng ta đã sử dụng tuyệt vời cùng toàn Đảng toàn dân đánh thắng hai đế quốc to là Pháp và Mỹ giải phóng đất nước đem lại Độc lập và tự do về mặt địa lý và hành chính . Mãi mãi chúng ta và con cháu không bao giờ được quyên quyên điều đó!

Nhưng khi đất nước hoàn toàn được giải phóng và bắt tay vào xây dựng Tổ quốc thì chủ nghĩa Marx-Lênin đã bộc lộ những sai lầm ở cấp độ các TIÊN ĐỀ . Một trong những Tiên đề đó là vấn đề GIAI CẤP.

Trong công cuộc đổi mới hiện nay, Đảng ta đã nhận ra sai lầm đó và sửa sai bằng việc giải phóng năng lực sáng tạo của toàn bộ Dân tộc, không phân biệt giai cấp, tôn giáo. Cả Dân tộc lao vào xây dựng đất nước với khẩu hiệu " Tất cả vì dân giầu nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh" thay cho cai khấu hiệu mù mờ; sặc mùi giáo điều " Tất cả vì CNXH" hồi mới giải phóng đất nước.

Đất nước bừng sáng....Giai cấp Tư sản không còn bị dập vùi nữa mà còn được tôn vinh....Địa chủ hoặc tư sản cũng có thể là Đảng viên..Những ngừời theo đạo cũng cũng có thể được kết nạp Đảng...Tình làng nghĩa xóm thắm đượm chất dân tộc....Nhân dân phấn khởi vô cùng....

Như vậy tính GIAI CẤP đã lỗi thời cần loại bỏ ra khỏi nội hàm khái niệm Đảng. Nhân dân hiểu Đảng là đội quân tiên phong bao gồm những người ưu tú nhất của Dân tộc Việt Nam không phân biệt giai cấp hoặc tôn giáo

Như vậy tính DÂN TỘC phải được đặt một cách trang trọng trong nội hàm khái niệm Đảng.

2. Đổi tên Đảng từ " Đảng Cộng Sản Việt Nam" thành " Đảng Lao Động Việt Nam" như Bác Hồ đã chọn

Như trên đã phân tích , Đảng ta giờ đây là đại diện cho toàn bộ dân tộc; cho toàn bộ những người dân lao động . Cần phải nhấn mạnh là lao động ở đây bao gồm cảlao động chân tay và lao động trí óc ( và cũng nói luôn những nhà tư sản và địa chủ cũng là những ngườilao động trí óc cực kỳ vất vả) như vậy việc đổi tên đảng từ Đảng Cộng Sản Việt Nam thành Đảng Lao Động Việt Nam là một việc cần thiết.

"Danh có chính thì ngôn mới thuận". Đổi tên Đảng sẽ làm cho Đảng trở thành trung tâm của khối đại đoàn kết dân tộc-Ý nguyện của Bác Hồ.

Đổi tên Đảng sẽ làm cho bạn bè Quốc tế thấy được sự đổi mới của chúng ta là thật sự và tin tưởng chúng ta hơn.

3. Kết luận

Muốn giữ được vai trò lãnh đạo độc tôn của mình (một thể chế nhất nguyên) đối với dân tộc thì phải làm ngay hai việc trên Hai việc trên là hai việc khó nhưng rất khoát phải làm . Nếu không làm tất sẽ xẩy ra đa nguyên Nếu đa nguyên trong thời điểm hiện tại tất sẽ nội chiến.

Những kẻ sợ ta làm 2 việc trên là những kẻ đang muốn Đảng ta tan rã đất nước mất ổn định vì nội chiến.

Trên đây là những lời tâm huyết của một cựu chiến binh đã được kết nạp vào Đảng ngay trên mâm pháo ở chiến trường Quảng Trị năm 1973.Kính mong Đảng xem xét

Sau đây là sự tiếp thu của BCH TƯ Đảng Cộng Sản Việt Nam

" Trong các vấn đề đề nghị bổ sung, sửa đổi lần này, có ba vấn đề lớn là:

-Bổ sung cách diễn đạt về Đảng:"Đảng Cộng sản Việt Nam là đội quân tiên phong của giai cấp công nhân, đồng thời là đội quân tiên phong của nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam; đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của dân tộc.

- Bổ sung........."

( Báo cáo chính trị của BCH TƯ Đảng Cộng sản Việt Nam Đai hội Đảng X)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét