Thứ Sáu, 12 tháng 9, 2008

TÂM VŨ TRỤ - LÝ THUYẾT HUYỆT ĐẠO

LÝ THUYẾT HUYỆT ĐẠO

CỦA ĐỖ XUÂN THỌ

Một cảm giác hối hận ư?Một cảm giác hoang vu ư? Thọ không thể nào hiểu được mình trong nỗi nao nao khó tả. Thọ vừa như muốn tuôn ra tất cả, mặc kệ cho hậu quả khôn lường, Thọ lại vừa như muốn giữ cái lý thuyết Huyệt Đạo cho riêng mình, vì chỉ có mình mới hiểu hết sự nguy hiểm và tác dụng của nó trong sự tồn vong và phát triển của nhân loại, của Việt Nam-Tổ quốc vô cùng kính yêu của Thọ.

Trong một cơn say, Thọ định tuôn ra hết. Thọ hối hận vì vô trách nhiệm. Thọ thấy hoang vu khi cảm thấy mình là người duy nhất sống sót trên hành tinh vì một vài người dại dột sử dụng lý thuyết Huyệt Đạo của Thọ vào những việc vô nhân đạo.Một nỗi buồn hoang dại của ngựa hoang…Một nỗi buồn vô hạn...

……………………………….

............................................

............................................

............................................

Định nghĩa huyệt đạo:

Giả sử H là một hệ thống bất kỳ. v là một đối tượng thuộc H. Ta gọi v là huyệt đạo của H nếu với một tác động nhỏ T , tác động vào lân cận U(v) cực nhỏ của v thì sẽ biến H thành H' sao cho trị tuyệt đối của hiệu \H - H' \ là một lượng cực lớn.

Không nên hiểu huyệt đạo chỉ có tính tiêu diệt mà nó còn có tính phát triển. Một tác động cực nhỏ vào một huyệt đạo nào đó có thể biến một nền kinh tế lạc hậu thành một nền kinh tế hùng cường.

Nếu điểm vào một tập hợp hữu hạn các huyệt đạo của Trung Quốc thì ta có thể xé nước này thành ít nhất 3 mảnh. Một trong những huyệt đó là huyệt LY KHAI hay còn gọi là huyệt TAN. TQ hiểu rất rõ sự nguy hiểmcủa huyệt này nên che chắn rất quyết liệtnhưng triết học thống trị và những chủ thuyết của TQ bây giờ không cho phép họ ngăn được điều đó .

Nếu tác dụng một lực có tần số trùng với tần số riêng của một cây câu thì cây cầu đó sẽ bị dao động cộng hưởng và sụp đổ

Các mũi kim của GS Nguyễn Tài Thu châm cứu vào một loạt huyệt đạo sẽ làm một người bị liệt có thể đi lại được

Một sóng ý thức, có tần số thích hợp, phóng vào tâm của một cơn bão có thể làm đổi hướng cơn bão đó

Còn biết bao ví dụ mà Thọ không kể hết

Như vậy, để cho một hệ thống phát triển hoặc bị tiêu diệt thì việc đầu tiên là phải tìm ra các huyệt đạo của hệ thống đó

Để tìm ra tập hợp các huyệt đạo của một hệ thống bất kỳ thì việc đầu tiên là phải phân tích hệ thống. Những hệ thống đơn giản có thể tìm được ngay những huệt đạo của nó nhưng với những hệ thống vô cùng phức tạp thì đòi hỏi phải có một chủ thuyết ( công cụ ) để phân tích. Ví dụ như phép biện chứng, học thuyết Mác-Lênin, phương pháp tiệm cận , phương pháp phần tử hữu hạn, phương pháp số v.v…Đối với Thọ, Thọ thường dùng học thuyết Tâm Vũ Trụ của chính mình để tìm ra chúng

Lý thuyết dùng học thuyết Tâm Vũ Trụ để tìm ra những huyệt đạo của một hệ thông bất kỳ gọi là LÝ THUYẾT HUYỆT ĐẠO Đỗ Xuân Thọ.

Tôi có điên không??? ...Có điên không khi viết ENTRY này???.............

BUỒN VÔ HẠN.....

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét