Chủ Nhật, 2 tháng 9, 2012

Mitt Romney , tôi biết ông đang muốn đánh gục Ô-ba-ma!!! Điều đó làm tôi hài lòng!!!! Ô-ba-ma coi việc khôi phục lại nước Mỹ bằng tầng lớp Trung và Hạ lưu của nước Mỹ (!!). Ông phải đánh thẳng vào chỗ yếu khủng khiếp đó của đương kim Tổng Thống (TT)vì sự ngu xuẩn đó!!!!! Ông phải nói để người dân Mỹ hiểu rằng cách thức mà TT đưa ra là cách thức của Cộng Sản và họ đã thất bại!!!! Ông phải nói để người dân Mỹ hiểu rằng những TÀI NĂNG KIỆT XUẤT mơi làm cho nước MỸ mạnh. Vì sao???? Vì TRÍ TUỆ CỦA LOÀI NGƯỜI ĐƯỢC PHÂN BỐ KHÔNG ĐỒNG ĐỀU!!!!! Nhừng ai kém trí tuệ hơn phải làm thuê cho những người giỏi hơn!!! Đó là quy luật của THƯỢNG ĐẾ!!! Ai làm trái quy luật này sẽ phải TRẢ GIÁ!!!! Tôi ủng hộ ông, Mitt Romney !!!

2 nhận xét: