Thứ Bảy, 25 tháng 8, 2012

Thọ viết không nháp nên có nhiều lỗi chính tả nhưng chắc chắn không có lỗi của tâm hồn. Bầu Kiên ư!!! Thọ thật sự chỉ xem lướt các tin trên báo, bởi với tài năng và đức độ của Ba Dũng, Bầu Kiên, một thằng vô học, một bố già theo kiểu quân tử Tầu phải là một cánh tay phải của 3 Dũng. Thọ là một trong những người khuyên Hoa Kỳ phải thay chiến lược “ Mùa Xuân Ả rập” bẳng chiến lược “ Đánh thẳng vào Cung Tướng” bởi đây là con đường ngắn nhất dẫn đến MỘT CHẾ ĐỘ DÂN CHỦ ĐA NGUYÊN!!!!! Họ đã nghe Thọ nhưng họ đã CHỌN NHẦM ĐỐI TƯỢNG để đánh- Họ đã chọn Nguyễn Tân Dũng!!!! Không thể trách họ được!!! Lẽ ra các tham mưu của Trương Tấn Sang phải khuyên ông chủ: 1) Ba bộ: Quốc Phòng, Công An, Ngoại Giao phải nằm dưới quyền lãnh đạo của Chủ Tịch Nước!!!! 2) Ông Sang phải bắt tay rất chặt với Mỹ, Nhật và EU ( xếp theo thứ tự ưu tiên) 3) Ông Sang đang rất được lòng dân. Bài phát biểu của ông nhân ngày 2-9 được viết bởi một tham mưu giỏi. Hỡi nước Mỹ, các ông hãy chọn đường dẫn sau đây :TRƯƠNG TẤN SANG/BỘ QUỐC PHÒNG/Phùng Quang Thanh/ Nguyễn Chí Vịnh mà gửi gắm niềm tin!!!! Tôi tin các ông sẽ thành công

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét