Thứ Tư, 5 tháng 5, 2010

Và hôm nay, trên chương trình thời sự của VTV1, tất cả chúng ta thấy sự run sợ của các con diều hâu Mác-Lênin!!! Chúng thật sự đã sợ chúng ta, những người Dân Tộc....Những con diều hâu lớn nhất đã vào trận nhưng chúng địch làm sao được bộ não của dân tộc-Các Trí thức thực thụ của dân tộc Việt Nam, các Tướng lĩnh thực thụ của dân tộc Việt Nam và các nhà Tư Sản thực thụ của dân tộc Việt Nam!!!!

2 nhận xét:

  1. Nội dung chương trình thời sự đó là gì vậy, bác có thể kể đôi chút được ko?

    Trả lờiXóa
  2. Anh còn xem VTV, phục anh thật!

    Trả lờiXóa