Thứ Hai, 24 tháng 5, 2010

Thọ đã lấy lại được sự bình tĩnh!!! Công việc chuyên môn ngập đầu nhưng Thọ vẫn tiếp tục chiến đấu...Nhớ con trai cả và con dâu cả quá...

2 nhận xét: