Thứ Bảy, 8 tháng 5, 2010

Tôi dậy rất sớm, lòng nao nao một cảm xúc khó tả...Vui vì Ôbama đã coi Nga như EU... vui vì cảm nhận được PTT Hoàng Trung Hải hét lên với tôi trong tiếng nấc:" Em còn muốn xé TQ ra 12 phần chứ không phải 4 như anh đâu nhé!!!! Đừng nghi cho em là gián điệp TQ nhé!!!!"...Một cơn mơ chăng?????????????????

2 nhận xét: