Thứ Sáu, 21 tháng 5, 2010

Giải phóng Bắc Triều Tiên là nhiệm vụ của Hàn Quốc, Mỹ, Nhật Bản và SYT của Việt Nam!!! Không được để nhân dân Bắc Triều Tiên khổ thêm nữa dưới ách thông trị của CS nữa!!!

3 nhận xét:

  1. Cách nay trên 50 năm còn không giải phóng được ! Nay làm sao mà giải phóng khi Bắc Triều Tiên đã có trong tay vũ khí nguyên tử ?

    Trả lờiXóa
  2. Thọ khẳng định với độ tin cậy 0.75 rằng:" Bắc Triều Tiên sẽ được giải phóng trong tháng 5 hoặc tháng 6"

    Trả lờiXóa
  3. tháng 5, hoặc tháng 6 năm nào hả bác ?

    Trả lờiXóa