Thứ Tư, 26 tháng 5, 2010

Cực mệt mỏi vơi công việc giấy tờ, thủ tục...Thôi thế là cũng dẹp xong Áo Đỏ ở Thái Lan ...Bây giờ chỉ còn Bắc Triều Tiên và lao vào làm đề tài...Lạy Tâm Vũ Trụ, hãy ban cho con sức mạnh...Cho Thọ ôm hôn tất cả các bạn

1 nhận xét: