Thứ Sáu, 5 tháng 11, 2010

Thọ chịu ơn các đồng đội nhiều quá! Ơn này con cháu Thọ không bao giờ quên!!!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét