Thứ Năm, 10 tháng 6, 2010

Tôi quyêt định thay đổi chiến lược từ " đánh nhanh, thắng nhanh" sang " đánh chắc, thắng chắc", từ PP giải tích sang PP phần tử hữu hạn....Bố Giáp ơi! Con nhớ bài học khi xưa của bố rồi!!!...Kéo pháo vào rồi lại kéo pháo ra...

2 nhận xét: