Thứ Ba, 22 tháng 6, 2010

Đêm nay Thọ sẽ cho Hàn Quốc thắng Nê si ria!!!!

3 nhận xét: