Thứ Bảy, 19 tháng 6, 2010

Thọ lại thất bại rồi!!!!!!!!!!!!!!!!!!Buồn quá!!!!!!!!!!!!!!Buồn không tả được!!!!!!!!!!!!!!!! Lý thuyết của Thọ dựa trên một ý tưởng rất đơn giản( Tất nhiên triển khai nó là một hệ vô han các phương trình vi phân bậc vô hạn...) là: Chúa trời (Tâm Vũ Trụ) quyết định mọi thứ trong Vũ Trụ này. Chúng ta không thể đến với TVT bằng một con tầu vũ trụ. Tức là đến BẰNG VẬT CHẤT. Chỉ có Ý THỨC với tốc độ vô hạn mới dẫn chúng ta đến với Người một cách TỨC THỜI trong mọi hệ quy chiếu....Thọ dùng SYT để đến với cái MÁY CHỦ đó để chỉnh lại một đoạn mã nhằm thay đổi một sự kiện nào đó. Tức là dùng Ý THỨC.......Thôi Thọ sẽ uống trong nỗi buồn thất bại cho đến say xỉn đây

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét