Thứ Tư, 21 tháng 4, 2010

Trời ơi!!! Thật khốn khổ cho dân tộc Việt!!! Những nhà triết học mà Thọ kính nể nhất cũng không thoát được vòng KIM CÔ của Mác!!! .... Không thoát khỏi LŨY TRE LÀNG TRÁI ĐẤT !!!!!!!!!!!!!!!!! Thật thảm hại cho trường Ha-vớt!!!!!!!!!!!!!!!

1 nhận xét: