Thứ Tư, 21 tháng 4, 2010

Lạy Tâm Vũ Trụ thiêng liêng, con chỉ làm thí nghiệm và con được quyền sai sót...Trước khi những nhà máy điện hạt nhân ra đời, Einstein cũng đã giết rất nhiêu người....Để SYT phục vụ nhân loại thì nó trước hết phải thể hiện quyền uy hơn hẳn vũ khí hạt nhân đã !!!!

1 nhận xét:

  1. đừng bắt cả dân tộc cả dân tộc này làm bầy chuột bạch thêm lần nào nữa.ông Einstein dẵm cứt thì mình né,hậu sinh khả úy là hơn nhau chổ đó,con hơn cha là nhà có phúc!!!

    Trả lờiXóa