Thứ Ba, 6 tháng 4, 2010

Thọ rất buồn là mưa như thế nhưng em vẫn kêu ca...Làm sao vừa lòng em đây....

1 nhận xét: