Thứ Ba, 25 tháng 11, 2008

Thư ngỏ gửi các hackers trẻ người Việt

Cha đã già rồi! Gác kiếm giang hồ trên CÔNG NGHỆ THÔNG TIN từ cách đây 5 năm khi thằng con trai trưởng của cha sang Đức học Điều khiển Tự động. Cha đã bị các con viếng thăm (mặc dù chỉ ở mức “ Nhân Đạo”) và đã làm ông già lâm cẩm này phải thức suốt đêm để cài lại máy tính.

Các con phải quân tử, đừng bắt nạt các ông già bà cả, đừng bắt nạt trẻ con. Thỉnh thoảng phải trừng trị những thằng cậy có chút kiến thức THÔNG TIN để làm tiền; thỉnh thoảng phải cảnh cáo những kẻ kiêu ngạo dù nó giỏi đến đâu, dù là con ông, chau cha…

Nếu các con vẫn giữ thói tiểu nhân, đánh lẻ thì các con có biết không? Những đứa con của các cha , các mẹ và bạn bè của chúng nó sẽ coi con là đồ TIỂU NHÂNvà đánh con bét nhè

Đến cái tuổi này rồi ( Cũng đã có một thời vùng vẫy) cha mới nghiệm ra những điều mà các cụ nhà ta dạy không bỏ đi chữ nào :” Cao nhân đã có cao nhân trị !”

Cha cảm ơn các con đã không Format ổ đĩa cứng của cha và cha tin tưởng sâu sắc rằng những con người tài hoa nhất Đất Việt trong lĩnh vực CÔNG NGHỆ THÔNG TIN đều là THẠCH SANH của thế kỷ 21: Giúp người lương thiện; Diệt ác trừ gian!

Được như thế cha mừng lắm thay!!!

Cả Dân Tộc hãy đoàn kết lại!!!!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét