Thứ Sáu, 14 tháng 11, 2008

Entry for November 14, 2008

Chiều uống rượu và nhớ em vô hạn.................................

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét