Thứ Tư, 17 tháng 4, 2013

THUẬT TOÁN NHÚNG MỘT CẤU TỬ Ý THỨC VÀO MỘT ĐA TẠP Ý THỨC KHẢ VI

Các bạn hãy nâng chén chúc mừng Thọ đi. Xin thông báo với các bạn : Thọ đã nghĩ ra MỘT THUẬT TOÁN CÓ KHẢ NĂNG NHÚNG MỘT CẤU TỬ Ý THỨC VÀO MỘT ĐA TẠP Ý THỨC KHẢ VI !!!! Nếu công nghệ này hoàn chỉnh thì ứng dụng của nó cực kỳ to lớn. Thọ sẽ không phải giết ai cả !!! Nhờ đạo Phật đấy hì hì..... Chúng ta có thể nhúng một cấu tử Đa Đảng vào não Nguyễn Tấn Dũng để làm cho ông ta chở thành một En-xin mà không cần làm cho ông ta đứt mạch máu não chẳng hạn....

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét